complexType benefitType
diagram gluon3_1_p54.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
children description value valueDescription assetAttribute timespan
used by
elements administrativeInformationType/assets/asset administrativeInformationType/authorities/authority administrativeInformationType/recompenses/recompense
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id          
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
Type for å beskrive ytelser og eiendeler som man får disponere i tillegg til lønn i et arbeidsforhold
source <xs:complexType name="benefitType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Type for å beskrive ytelser og eiendeler som man får disponere i tillegg til lønn i et arbeidsforhold</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="value" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="valueDescription" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="assetAttribute" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kostnadsted eller andre egenskaper</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:simpleContent>
         
<xs:extension base="xs:string">
           
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:simpleContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="timespan" type="temporalType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
 
<xs:attribute name="id"/>
 
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
</xs:complexType>

attribute benefitType/@id
source <xs:attribute name="id"/>

element benefitType/description
diagram gluon3_1_p55.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element benefitType/value
diagram gluon3_1_p56.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="value" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element benefitType/valueDescription
diagram gluon3_1_p57.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="valueDescription" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element benefitType/assetAttribute
diagram gluon3_1_p58.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
Kostnadsted eller andre egenskaper
source <xs:element name="assetAttribute" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kostnadsted eller andre egenskaper</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element benefitType/timespan
diagram gluon3_1_p59.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type temporalType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children start end epoch
source <xs:element name="timespan" type="temporalType" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy