attribute coursOfEventsGroupType
namespace http://gluon.nrk.no/gluonDict3_1
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration born
documentation

              Født - ***
           
documentation

              Born - ***
           
enumeration established
documentation

              Stiftet - Starte firma/institusjon
           
documentation

              Established - Start company/institution
           
enumeration education
documentation

              Skolegang - læring av ferdigheter og kunnskaper
           
documentation

              Education - acquire skills and knowlegde
           
enumeration interest
documentation

              Interesse - Det en person er opptatt av
           
documentation

              Interest - ***
           
enumeration affiliation
documentation

              Tilknytning - En persons forhold til NRK eller annen organisasjon
           
documentation

              Affiliation - Ones connection to an organization
           
enumeration employed
documentation

              Ansatt - Medarbeider som står på lønningslisten
           
documentation

              Employed - Employee on the pay roll
           
enumeration resign
documentation

              Fratrådt - Ansatt som har sluttet
           
documentation

              Resign - Emplyee who has quit the job
           
enumeration death
documentation

              Død - En som ikke lenger er i live
           
documentation

              death - Someone who is no longer living
           
annotation
documentation

        Beskriver hendelser i et livsløp
     
source <xs:attribute name="coursOfEventsGroupType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
        Beskriver hendelser i et livsløp
     
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="born">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Født - ***
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Born - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="established">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Stiftet - Starte firma/institusjon
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Established - Start company/institution
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="education">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Skolegang - læring av ferdigheter og kunnskaper
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Education - acquire skills and knowlegde
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="interest">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Interesse - Det en person er opptatt av
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Interest - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="affiliation">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Tilknytning - En persons forhold til NRK eller annen organisasjon
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Affiliation - Ones connection to an organization
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="employed">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Ansatt - Medarbeider som står på lønningslisten
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Employed - Employee on the pay roll
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="resign">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Fratrådt - Ansatt som har sluttet
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Resign - Emplyee who has quit the job
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="death">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Død - En som ikke lenger er i live
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              death - Someone who is no longer living
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy