attribute datesGroupType
namespace http://gluon.nrk.no/gluonDict3_1
type restriction of xs:string
used by
element gluonMetadataType/dates/dateAlternative
facets
Kind Value Annotation
enumeration dateCreated
documentation

              Opprettelsesdato - Tid for objektets opprettelse
           
documentation

              Date created - Date for creation of the object
           
enumeration productionDate
documentation

              Produksjonsdato - Tid for produksjon av objektet
           
documentation

              Production date - Date for production of the object
           
enumeration dateIssued
documentation

              Utstedelsesdato - Tidspunkt for når et objekt er gjort tilgjengelig. Samlebetegnelse på utgivelsesdato og sendedato
           
documentation

              Date Issued - Date for when an object are made public
           
enumeration releaseDate
documentation

              Utgivelsesdato - Utrykk fra platebransjen som betegner første lovelige utgivelsesdato
           
documentation

              Release Date - The release date of an published record
           
enumeration legalDate
documentation

              Rettighetsperiode - Dato eller tidsrom vi i henhold til avtale kan publisere
           
documentation

              Legal Date - Timespan where publishing is permitted according to agreement
           
enumeration dateIssuedFirst
documentation

              Første gangs utgivelse - Tidspunkt for når et objekt er gjort tilgjengelig første gang. Samlebetegnelse på utgivelsesdato og sendedato
           
documentation

              First Date of Issue - The first date the object was published
           
enumeration plannedTimeOfissue
documentation

              Planlagt sendetid - Tid som er avrundet slik at sendeplanen skal se pen ut, inneholder den sluttid skal også denne vises
           
documentation

              Planned time of issue - Issue time rounded to nearest five minutes used for planning and EPGs
           
enumeration conceptualTransmissionDay
documentation

              Konseptuelt sendedøgn - Gruppering av programmer for en dag som avviker ved at det ikke er delt ved middnatt, men på et annet tidspunkt
           
documentation

              Conceptual Transmission Day - Group of programmes that belongs to the same date. Used where the fevide between two transmission patterns are not midnight
           
enumeration publicationDate
documentation

              Utgivelsestidspunkt - Tidspunkt for når objektet er gjort tilgjengelig for bruker. Brukes ikke for tradisjonell kringkasting
           
documentation

              Publication date and time -
           
enumeration transmissionDate
documentation

              Sendetidspunkt - Dato for en bestemt sending i en kringkastingskanal
           
documentation

              Transmission date and time - Date for transmission of an object
           
enumeration modifiedDate
documentation

              Sist endret - Tid for siste endring av objektets metadata
           
documentation

              Modified - Date of last modification of the metadata describing the object
           
enumeration editedDate
documentation

              Sist redigert dato - Tid for siste endring av objektets innhold
           
documentation

              Edited date -
           
enumeration workOriginDate
documentation

              Verkets opprinnelsesdato -
           
documentation

              The date of origin of the work -
           
enumeration copyrightYear
documentation

              Copyrightsår -
           
documentation

              Copyright year of the object -
           
enumeration phonogramCopyrightYear
documentation

              Phonogrammets copyrightsår -
           
documentation

              Copyright year of the phonogram -
           
enumeration digitizedDate
documentation

              Digitaliseringsdato -
           
documentation

              Date digitized -
           
enumeration ingestedDate
documentation

              Registreringsdato -
           
documentation

              Date ingested -
           
enumeration objectEvent
documentation

              Hendelse i objekt - En hendelse langs en tidslinje i et objekt
           
documentation

              Object event - An event in the timeline of an object
           
enumeration receivedDate
documentation

              Mottatt dato - Dato for mottak av produkt
           
documentation

              Received Date - Date for product arrival
           
enumeration killDate
documentation

              Opphørsdato - Dato for når høykvalitets ressurser blir fjernet fra systemet. Metadata kan lagres etter dette, men materialet blir ubrukbart.
           
documentation

              Kill date - The date when Hires will be removed
           
enumeration dateOfBirth
documentation

              Fødselsdato - Tidspunkt for når noen kom til verden
           
documentation

              Date of birth - Date a person was born
           
enumeration deathDay
documentation

              Dødsdato - Tidspunkt for livsopphør
           
documentation

              Death day - Date a person died
           
annotation
documentation

        Beskriver ulike dato og hendelsestyper. Alle verdiene kan utrykkes som tidsintervaller, med ulik nøyaktighet, kun år, kun dato, eller dato og klokkeslett. jmf. gluon datotype
     
source <xs:attribute name="datesGroupType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
        Beskriver ulike dato og hendelsestyper. Alle verdiene kan utrykkes som tidsintervaller, med ulik nøyaktighet, kun år, kun dato, eller dato og klokkeslett. jmf. gluon datotype
     
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="dateCreated">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Opprettelsesdato - Tid for objektets opprettelse
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Date created - Date for creation of the object
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="productionDate">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Produksjonsdato - Tid for produksjon av objektet
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Production date - Date for production of the object
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="dateIssued">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Utstedelsesdato - Tidspunkt for når et objekt er gjort tilgjengelig. Samlebetegnelse på utgivelsesdato og sendedato
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Date Issued - Date for when an object are made public
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="releaseDate">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Utgivelsesdato - Utrykk fra platebransjen som betegner første lovelige utgivelsesdato
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Release Date - The release date of an published record
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="legalDate">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Rettighetsperiode - Dato eller tidsrom vi i henhold til avtale kan publisere
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Legal Date - Timespan where publishing is permitted according to agreement
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="dateIssuedFirst">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Første gangs utgivelse - Tidspunkt for når et objekt er gjort tilgjengelig første gang. Samlebetegnelse på utgivelsesdato og sendedato
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              First Date of Issue - The first date the object was published
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="plannedTimeOfissue">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Planlagt sendetid - Tid som er avrundet slik at sendeplanen skal se pen ut, inneholder den sluttid skal også denne vises
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Planned time of issue - Issue time rounded to nearest five minutes used for planning and EPGs
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="conceptualTransmissionDay">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Konseptuelt sendedøgn - Gruppering av programmer for en dag som avviker ved at det ikke er delt ved middnatt, men på et annet tidspunkt
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Conceptual Transmission Day - Group of programmes that belongs to the same date. Used where the fevide between two transmission patterns are not midnight
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="publicationDate">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Utgivelsestidspunkt - Tidspunkt for når objektet er gjort tilgjengelig for bruker. Brukes ikke for tradisjonell kringkasting
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Publication date and time -
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="transmissionDate">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Sendetidspunkt - Dato for en bestemt sending i en kringkastingskanal
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Transmission date and time - Date for transmission of an object
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="modifiedDate">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Sist endret - Tid for siste endring av objektets metadata
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Modified - Date of last modification of the metadata describing the object
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="editedDate">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Sist redigert dato - Tid for siste endring av objektets innhold
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Edited date -
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="workOriginDate">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Verkets opprinnelsesdato -
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              The date of origin of the work -
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="copyrightYear">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Copyrightsår -
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Copyright year of the object -
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="phonogramCopyrightYear">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Phonogrammets copyrightsår -
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Copyright year of the phonogram -
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="digitizedDate">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Digitaliseringsdato -
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Date digitized -
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="ingestedDate">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Registreringsdato -
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Date ingested -
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="objectEvent">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Hendelse i objekt - En hendelse langs en tidslinje i et objekt
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Object event - An event in the timeline of an object
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="receivedDate">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Mottatt dato - Dato for mottak av produkt
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Received Date - Date for product arrival
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="killDate">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Opphørsdato - Dato for når høykvalitets ressurser blir fjernet fra systemet. Metadata kan lagres etter dette, men materialet blir ubrukbart.
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Kill date - The date when Hires will be removed
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="dateOfBirth">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Fødselsdato - Tidspunkt for når noen kom til verden
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Date of birth - Date a person was born
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="deathDay">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Dødsdato - Tidspunkt for livsopphør
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Death day - Date a person died
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy