attribute departmentTypesType
namespace http://gluon.nrk.no/gluonDict3_1
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration xpermanentEmployee
documentation

              Fast ansatt - Person i arbeidsforhold uten avtalt tidsbegrensning
           
documentation

              Permanent employee - Person in employment without any time limits
           
enumeration xtemporaryEmployee
documentation

              Vikar - Medarbeider som  ansettes for å dekke oppgavene til en eller flere medarbeidere som for tiden er i permisjon, syk eller lignende.
           
documentation

              Temporary employee - Employee hired temporarily to cover the responsibilities of one or several employees on leave
           
enumeration xcallTemp
documentation

              Tilkallingsvikar - Person med tidsavgrenset avtale som innebærer at NRK kan kontakte arbeidstaker og tilby timebetalt arbeid av kortvarig karakter.
           
documentation

              Call temp - ***
           
enumeration xtemporalEmployment
documentation

              Midlertidig ansatt - Arbeider som ekspert eller dekker sesongtopper
           
documentation

              Temporal Employment - ***
           
enumeration xtemporalEmploymentSocial
documentation

              Midlertidig arbeidsmarkedstiltak - Deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten
           
documentation

              Temporal job creation programme - ***
           
enumeration xretiree
documentation

              Pensjonist - Tidligere ansatt som som har oppnådd aldersgrense for pensjon som fast ansatt.
           
documentation

              Retiree - ***
           
enumeration xtemporaryAffiliation
documentation

              Fast i vikariat - Fast ansatt, midlertidig plassert i organisasjonsstruktur
           
documentation

              Temporary affiliation - ***
           
source <xs:attribute name="departmentTypesType">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="xpermanentEmployee">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Fast ansatt - Person i arbeidsforhold uten avtalt tidsbegrensning
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Permanent employee - Person in employment without any time limits
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="xtemporaryEmployee">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Vikar - Medarbeider som  ansettes for å dekke oppgavene til en eller flere medarbeidere som for tiden er i permisjon, syk eller lignende.
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Temporary employee - Employee hired temporarily to cover the responsibilities of one or several employees on leave
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="xcallTemp">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Tilkallingsvikar - Person med tidsavgrenset avtale som innebærer at NRK kan kontakte arbeidstaker og tilby timebetalt arbeid av kortvarig karakter.
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Call temp - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="xtemporalEmployment">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Midlertidig ansatt - Arbeider som ekspert eller dekker sesongtopper
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Temporal Employment - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="xtemporalEmploymentSocial">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Midlertidig arbeidsmarkedstiltak - Deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Temporal job creation programme - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="xretiree">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Pensjonist - Tidligere ansatt som som har oppnådd aldersgrense for pensjon som fast ansatt.
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Retiree - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="xtemporaryAffiliation">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Fast i vikariat - Fast ansatt, midlertidig plassert i organisasjonsstruktur
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Temporary affiliation - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy