attribute employmentTypesType
namespace http://gluon.nrk.no/gluonDict3_1
type restriction of xs:string
used by
complexType affiliationType
facets
Kind Value Annotation
enumeration permanentEmployee
documentation

              Fast ansatt - Person i arbeidsforhold uten avtalt tidsbegrensning
           
documentation

              Permanent employee - Person in employment without any time limits
           
enumeration temporaryEmployee
documentation

              Vikar - Medarbeider som  ansettes for å dekke oppgavene til en eller flere medarbeidere som for tiden er i permisjon, syk eller lignende.
           
documentation

              Temporary employee - Employee hired temporarily to cover the responsibilities of one or several employees on leave
           
enumeration callTemp
documentation

              Tilkallingsvikar - Person med tidsavgrenset avtale som innebærer at NRK kan kontakte arbeidstaker og tilby timebetalt arbeid av kortvarig karakter.
           
documentation

              Call temp - ***
           
enumeration temporalEmployment
documentation

              Midlertidig ansatt - Arbeider som ekspert eller dekker sesongtopper
           
documentation

              Temporal Employment - ***
           
enumeration temporalEmploymentSocial
documentation

              Midlertidig arbeidsmarkedstiltak - Deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten
           
documentation

              Temporal job creation programme - ***
           
enumeration retiree
documentation

              Pensjonist - Tidligere ansatt som som har oppnådd aldersgrense for pensjon som fast ansatt.
           
documentation

              Retiree - ***
           
enumeration temporaryAffiliation
documentation

              Fast i vikariat - Fast ansatt, midlertidig plassert i organisasjonsstruktur
           
documentation

              Temporary affiliation - ***
           
enumeration boardMember
documentation

              Styremedlem - Medlem av gruppen som er nedsatt for a ta prinsipielle avgjørelser i bedriften
           
documentation

              Board member - Member of  the group constituted as the decision-making body of an organization
           
enumeration councilMember
documentation

              Rådsmedlem - Medlem av Kringkastingsrådet og de lokale distriktsprogramråd
           
documentation

              Council member - Member of the Broadcasting Council and the regional advisory councils
           
enumeration contributor
documentation

              Medvirkende - Person bidratt til eller som har en relasjon til et objekt (f. eks. et program) på en eller annen måte. Spesifiseres med en rolle
           
documentation

              Contributor - ***
           
enumeration creator
documentation

              Opphavsmann - Person som har skapt, eller bidrat til et objekt på en slik måte at man innehar intellektuelle rettigheter
           
documentation

              Creator - ***
           
enumeration independantContractor
documentation

              Oppdragstager - Personlig næringsdrivende som mottar engangssum for oppdrag utført for NRK
           
documentation

              Independant contractor - ***
           
enumeration company
documentation

              Firma - Næringsdrivende som mottar engangsutbetaling i hennold til fakturering
           
documentation

              company - ***
           
enumeration apprentice
documentation

              Praktikant - Praktikant fra høyskole som mottar praktikantlønn
           
documentation

              Apprentice - A person who is learning a trade from a skilled employer, having agreed to work for a fixed period at low wages
           
enumeration trainee
documentation

              Lærling - Person som er ansatt med lønn for å lære seg den praktiske delen av et bestemt yrke
           
documentation

              Trainee - A person undergoing training for a particular job or profession.
           
enumeration hiredHand
documentation

              Innleid arbeidskraft - Person ansatt i annet firma som gjør tjenester for NRK
           
documentation

              Hired hand - ***
           
enumeration guest
documentation

              Gjest - Person vi gir adgang til bygningsmasse, herunder arbeidsukeelever
           
documentation

              Guest - ***
           
enumeration volontaryContributor
documentation

              Frivillig bidragsyter - Person som etter eget ønske leverer bidrag til NRK, uten forutgående bestilling
           
documentation

              Volontary contributor - ***
           
source <xs:attribute name="employmentTypesType">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="permanentEmployee">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Fast ansatt - Person i arbeidsforhold uten avtalt tidsbegrensning
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Permanent employee - Person in employment without any time limits
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="temporaryEmployee">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Vikar - Medarbeider som  ansettes for å dekke oppgavene til en eller flere medarbeidere som for tiden er i permisjon, syk eller lignende.
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Temporary employee - Employee hired temporarily to cover the responsibilities of one or several employees on leave
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="callTemp">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Tilkallingsvikar - Person med tidsavgrenset avtale som innebærer at NRK kan kontakte arbeidstaker og tilby timebetalt arbeid av kortvarig karakter.
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Call temp - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="temporalEmployment">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Midlertidig ansatt - Arbeider som ekspert eller dekker sesongtopper
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Temporal Employment - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="temporalEmploymentSocial">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Midlertidig arbeidsmarkedstiltak - Deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Temporal job creation programme - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="retiree">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Pensjonist - Tidligere ansatt som som har oppnådd aldersgrense for pensjon som fast ansatt.
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Retiree - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="temporaryAffiliation">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Fast i vikariat - Fast ansatt, midlertidig plassert i organisasjonsstruktur
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Temporary affiliation - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="boardMember">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Styremedlem - Medlem av gruppen som er nedsatt for a ta prinsipielle avgjørelser i bedriften
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Board member - Member of  the group constituted as the decision-making body of an organization
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="councilMember">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Rådsmedlem - Medlem av Kringkastingsrådet og de lokale distriktsprogramråd
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Council member - Member of the Broadcasting Council and the regional advisory councils
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="contributor">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Medvirkende - Person bidratt til eller som har en relasjon til et objekt (f. eks. et program) på en eller annen måte. Spesifiseres med en rolle
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Contributor - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="creator">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Opphavsmann - Person som har skapt, eller bidrat til et objekt på en slik måte at man innehar intellektuelle rettigheter
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Creator - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="independantContractor">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Oppdragstager - Personlig næringsdrivende som mottar engangssum for oppdrag utført for NRK
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Independant contractor - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="company">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Firma - Næringsdrivende som mottar engangsutbetaling i hennold til fakturering
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              company - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="apprentice">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Praktikant - Praktikant fra høyskole som mottar praktikantlønn
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Apprentice - A person who is learning a trade from a skilled employer, having agreed to work for a fixed period at low wages
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="trainee">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Lærling - Person som er ansatt med lønn for å lære seg den praktiske delen av et bestemt yrke
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Trainee - A person undergoing training for a particular job or profession.
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="hiredHand">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Innleid arbeidskraft - Person ansatt i annet firma som gjør tjenester for NRK
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Hired hand - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="guest">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Gjest - Person vi gir adgang til bygningsmasse, herunder arbeidsukeelever
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Guest - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="volontaryContributor">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Frivillig bidragsyter - Person som etter eget ønske leverer bidrag til NRK, uten forutgående bestilling
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Volontary contributor - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy