complexType gluonMetadataType
diagram gluon3_1_p141.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
used by
elements gluon/head/metadata objectType/metadata objectType/publications/publication/metadata originType/metadata propositionType/metadata dictionaryType/metadata dictionaryType/group/metadata
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Metadatastruktur som følger Dublin Core
documentation
Dublin Core metadata implementation
source <xs:complexType name="gluonMetadataType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Metadatastruktur som følger Dublin Core</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Dublin Core metadata implementation</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="titles" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="title" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#title"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Tittel
Beskriver objektets endelige navn
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Title
Identifying the final name of the object
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:simpleContent>
               
<xs:extension base="xs:string">
                 
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
                 
<xs:attribute ref="xml:lang"/>
               
</xs:extension>
             
</xs:simpleContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="titleAlternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#titlesGroup"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Titler
F. eks.:

Hovedtittel
Arbeidstittel
Serietittel
Flatetittel
Undertittel
Sendetittel
Orginaltittel
Merkevaretittel
Saksunivers
Sakstittel
Populær tittel
Førstelinje
Refreng
Albumtittel
Sorteringstittel
Verkstittel
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Titles
e.g.

Main title
Working title
SeriesTitle
Slot title
Secondary Title
Publishing title
Original title
Brand title
Event Series Universe
Event Series Tittle
Popular title
First Line
Refrain
Album title
Sort title
Intellectual work title
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:simpleContent>
               
<xs:extension base="xs:string">
                 
<xs:attribute ref="gluonDict:titlesGroupType" use="required"/>
                 
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
                 
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                 
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
               
</xs:extension>
             
</xs:simpleContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="titleHistory" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="titleEvent" maxOccurs="unbounded">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="title" maxOccurs="unbounded">
                       
<xs:annotation>
                         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#title"/>
                         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Tittel
Beskriver objektets endelige navn
</xs:documentation>
                         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Title
Identifying the final name of the object
</xs:documentation>
                       
</xs:annotation>
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:simpleContent>
                           
<xs:extension base="xs:string">
                             
<xs:attribute ref="xml:lang"/>
                           
</xs:extension>
                         
</xs:simpleContent>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="titleAlternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:simpleContent>
                           
<xs:extension base="xs:string">
                             
<xs:attribute ref="gluonDict:titlesGroupType" use="required"/>
                             
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
                             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                           
</xs:extension>
                         
</xs:simpleContent>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="dateAlternative">
                       
<xs:annotation>
                         
<xs:documentation xml:lang="nb">Angir gyldighet for titteleventet</xs:documentation>
                       
</xs:annotation>
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:complexContent>
                           
<xs:extension base="temporalType"/>
                         
</xs:complexContent>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                   
</xs:sequence>
                   
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
                   
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="creators" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="creator" type="entityType" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#creator"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Opphavsmann
Person som har skapt, eller bidrat til et objekt på en slik måte at man innehar intellektuelle rettigheter
F. eks. Komponist, forfatter, oversetter, fotograf
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Creator
***
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="subjects" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="subject" type="subjectType" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#subject"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Emne
Ord og uttrykk som beskriver temaet i objektet
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Subject
Keyword, topics and expressions that describes the subject of the object
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="description" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#description"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Beskrivelse
Sammendrag og innholdsbeskrivelse
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Description
Summary and contents description
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="tableOfContent" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation> Content map - utvikle ext. for denne</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="abstract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#abstract&amp;comment"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Sammendrag
Sammendrag av innholdet
Merknad
Relevante tilleggsopplysninger som ikke er en del av de publiserbare dataene
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Abstract
Summary of the content
Comment
Relevant additional information which is not part of the published data
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:simpleContent>
               
<xs:extension base="xs:string">
                 
<xs:attribute name="contentType" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation xml:lang="nb">Der det er nødvendig å skille på forskjellige mimetyper og tekniske fremstillingsformer</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:attribute>
                 
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                 
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
                 
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
               
</xs:extension>
             
</xs:simpleContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="instrumentation" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="intrument" maxOccurs="unbounded">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:simpleContent>
                     
<xs:extension base="xs:string">
                       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                     
</xs:extension>
                   
</xs:simpleContent>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="publishers" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="publisher" type="entityType" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#publisher"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Utgiver
Enhet som utgir et objekt og har et juridisk ansvar for dette
F. eks. I vårt tilfelle er det NRK som er utgiver, eventuelt deligert til en spesifik redaksjon
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Publisher
Unit legally responsible for publishing contents
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="contributors" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="contributor" type="entityType" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#contributor"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Medvirkende
Person bidratt til eller som har en relasjon til et objekt (f. eks. et program) på en eller annen måte. Spesifiseres med en rolle
F. eks. Sanger, musiker, lydteknikker, intervjuobjekt
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Contributor
***
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="dates" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#datesGroup"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Datoer
F. eks.:

Opprettelsesdato
Produksjonsdato
Utstedelsesdato
Utgivelsesdato
Rettighetsperiode
Første gangs utgivelse
Planlagt sendetid
Konseptuelt sendedøgn
Utgivelsestidspunkt
Sendetidspunkt
Sist endret
Sist redigert dato
Verkets opprinnelsesdato
Copyrightsår
Phonogrammets copyrightsår
Digitaliseringsdato
Registreringsdato
Hendelse i objekt
Mottatt dato
Opphørsdato
Fødselsdato
Dødsdato
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Dates
e.g.

Date created
Production date
Date Issued
Release Date
Legal Date
First Date of Issue
Planned time of issue
Conceptual Transmission Day
Publication date and time
Transmission date and time
Modified
Edited date
The date of origin of the work
Copyright year of the object
Copyright year of the phonogram
Date digitized
Date ingested
Object event
Received Date
Kill date
Date of birth
Death day
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="dateCreated" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#productionDate"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Produksjonsdato
Tid for produksjon av objektet
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Production date
Date for production of the object
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="dateIssued" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#publicationDate&amp;transmissionDate"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Utgivelsestidspunkt
Tidspunkt for når objektet er gjort tilgjengelig for bruker. Brukes ikke for tradisjonell kringkasting
F. eks. Dekker publikasjonstidsrom for podcast og  &quot;On-demand&quot;. Kan brukes for
Sendetidspunkt
Dato for en bestemt sending i en kringkastingskanal
F. eks. Gjelder bare for kringkasting, ikke &quot;On-demand&quot;
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Publication date and time

Transmission date and time
Date for transmission of an object
Example: Only for broadcasting, not for &quot;On-demand&quot;
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="dateDigitized" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#digitizedDate"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Digitaliseringsdato

</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Date digitized

</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="dateAlternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:complexContent>
               
<xs:extension base="temporalType">
                 
<xs:attribute ref="gluonDict:datesGroupType"/>
                 
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                 
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
               
</xs:extension>
             
</xs:complexContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="types" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="type" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#objectType&amp;genre&amp;category"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Objekttype
Klassifisering av objekt
F. eks. Program, serie, innslag, m.m.
Genre
Kategorisering basert på likhetstrekk i stil, form og innhold
F. eks. Jazz, folkemusikk, Blues
Kategori
Overordnet form og innhold
F. eks. Sport, Underholdning, Nyheter
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Object Type
Classification of object
Example: Programme, series, items, media objects etc
Genre
Classification based on similarities in style, form and contents
Category
Top level characteristica of content
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:simpleContent>
               
<xs:extension base="xs:string">
                 
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                 
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
               
</xs:extension>
             
</xs:simpleContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="format" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="formatExtent" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#editorialDuration"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Satt varighet
Objektets redaksjonelt bestemte varighet
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Editorial duration
The editorial duration of the object
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:simpleContent>
               
<xs:extension base="xs:duration">
                 
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
                 
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
               
</xs:extension>
             
</xs:simpleContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="formatMedium" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#storageMedium"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Lagringsmedium
Beskrivelse av fysisk lagringsenhet
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Storage medium
Description of physical storage medium
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:simpleContent>
               
<xs:extension base="xs:string">
                 
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
               
</xs:extension>
             
</xs:simpleContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="identifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#archiveNumber&amp;upid"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Arkivnummer
Identifikator i NRKs arkivsystemer
Unik identifikator
Unik identifikator av programinnholdet
F. eks. Objekt ID, innslags ID, prog ID
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Archive number
Placing of the resource
Unique identifier
Unique identifier of the contents of the programme.
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:simpleContent>
         
<xs:extension base="xs:string">
           
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
           
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:simpleContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="source" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#factualSource"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Teknisk kilde
Foregående ledd ved formatkonverteringer
F. eks. En CD-plate, lydbånd
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Factual source
The previous link in format conversions
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:simpleContent>
         
<xs:extension base="xs:anyURI">
           
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:simpleContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="language" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#language"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Språk
Språket brukt i objektet
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Language
Used language in the object
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:simpleContent>
         
<xs:extension base="xs:language">
           
<xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
           
<xs:attribute name="reference" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation xml:lang="nb">Ref til system, f. eks. Desken2Foldere</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:attribute>
           
<xs:attribute name="link" type="xs:anyURI"/>
           
<xs:attribute ref="xml:lang"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:simpleContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relations" type="relationsType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationGroup"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Relasjoner
F. eks.:

Er en versjon av
Har versjon
Erstattet av
Erstatter
Behøvd av
Behøver
Er en del av
Har delen
Refereres som
Refererer til
Format av
Har formatert versjon
Beskrevet av
Beskriver
Dramatisering
Har dramatisering
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Relations
e.g.

Is version of
Has version
Replaced by
Replaces
Required by
Requires
Is part of
Has part
Referenced by
References
Format of
Has format
Described by
Describes
Dramatisation
Has dramatisation
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="coverage" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="coverageSpatial" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#coverageSpatial"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Geografisk plassering
Hendelsens geografiske plassering
F. eks. Geotagging
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Spatial coverage
Geographic origin of event
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:complexContent>
               
<xs:extension base="spatialType">
                 
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                 
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
               
</xs:extension>
             
</xs:complexContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="coverageTemporal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#coverageTemporal"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Hendelsens tidsintervall
Betegner en hendelses utstrekning
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Temporal coverage
The timespan of the event
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:complexContent>
               
<xs:extension base="temporalType">
                 
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                 
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
               
</xs:extension>
             
</xs:complexContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="rights" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="right" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#rights"/>
             
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Rettigheter
***
</xs:documentation>
             
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Rights
***
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation xml:lang="nb">Fritekstbeskivelse av rettigheter</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="rightsHolder" type="entityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
               
<xs:element name="contract" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>
               
<xs:element name="exploitationIssues" type="xs:string" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Use to state any other restrictions, such as non-rights ones,
e.g. legal. State by media, territory, scope (restriction on whole item or
extracts) and possibly language. The presence of this information can be
used by asset management system implementing traffic lights like mechanism
to signal that content may be subject to particular restrictions to be
clarified before exploitation.
</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="rightsmatrix" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation xml:lang="nb">Matrise av sendingskanaler og rettigheter, lesbart for publiseringsverktøy</xs:documentation>
                   
<xs:documentation xml:lang="en">Matrix of rigts/publishing channels readable for broadcasting- and publishing systems</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="channel" type="channelType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                       
<xs:annotation>
                         
<xs:documentation xml:lang="nb">Kanal er enten en klassisk radio eller tv kanal, med sitt beskrevne utbredelse, eller et tenkt område for en publikasjon f. ek. på nett</xs:documentation>
                       
</xs:annotation>
                     
</xs:element>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
 
<xs:attribute ref="method"/>
 
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
 
<xs:attribute ref="xml:lang"/>
</xs:complexType>

element gluonMetadataType/titles
diagram gluon3_1_p142.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children title titleAlternative titleHistory
source <xs:element name="titles" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="title" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#title"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Tittel
Beskriver objektets endelige navn
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Title
Identifying the final name of the object
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
             
<xs:attribute ref="xml:lang"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="titleAlternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#titlesGroup"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Titler
F. eks.:

Hovedtittel
Arbeidstittel
Serietittel
Flatetittel
Undertittel
Sendetittel
Orginaltittel
Merkevaretittel
Saksunivers
Sakstittel
Populær tittel
Førstelinje
Refreng
Albumtittel
Sorteringstittel
Verkstittel
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Titles
e.g.

Main title
Working title
SeriesTitle
Slot title
Secondary Title
Publishing title
Original title
Brand title
Event Series Universe
Event Series Tittle
Popular title
First Line
Refrain
Album title
Sort title
Intellectual work title
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attribute ref="gluonDict:titlesGroupType" use="required"/>
             
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
             
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="titleHistory" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="titleEvent" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="title" maxOccurs="unbounded">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#title"/>
                     
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Tittel
Beskriver objektets endelige navn
</xs:documentation>
                     
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Title
Identifying the final name of the object
</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:simpleContent>
                       
<xs:extension base="xs:string">
                         
<xs:attribute ref="xml:lang"/>
                       
</xs:extension>
                     
</xs:simpleContent>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="titleAlternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:simpleContent>
                       
<xs:extension base="xs:string">
                         
<xs:attribute ref="gluonDict:titlesGroupType" use="required"/>
                         
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
                         
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                       
</xs:extension>
                     
</xs:simpleContent>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="dateAlternative">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation xml:lang="nb">Angir gyldighet for titteleventet</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:complexContent>
                       
<xs:extension base="temporalType"/>
                     
</xs:complexContent>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
               
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
               
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/titles/title
diagram gluon3_1_p143.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Tittel
Beskriver objektets endelige navn
documentation
Title
Identifying the final name of the object
source <xs:element name="title" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#title"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Tittel
Beskriver objektets endelige navn
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Title
Identifying the final name of the object
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
       
<xs:attribute ref="xml:lang"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/titles/titleAlternative
diagram gluon3_1_p144.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
gluonDict:titlesGroupType  derived by: xs:string  required      
documentation

        Beskriver ulike titler brukt i NRK
     
restriction  derived by: xs:string    public    
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres. Gjelder for elementet attributtet er satt på
purpose  xs:string  optional      
documentation
Antydet bruksområde for element
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Titler
F. eks.:

Hovedtittel
Arbeidstittel
Serietittel
Flatetittel
Undertittel
Sendetittel
Orginaltittel
Merkevaretittel
Saksunivers
Sakstittel
Populær tittel
Førstelinje
Refreng
Albumtittel
Sorteringstittel
Verkstittel
documentation
Titles
e.g.

Main title
Working title
SeriesTitle
Slot title
Secondary Title
Publishing title
Original title
Brand title
Event Series Universe
Event Series Tittle
Popular title
First Line
Refrain
Album title
Sort title
Intellectual work title
source <xs:element name="titleAlternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#titlesGroup"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Titler
F. eks.:

Hovedtittel
Arbeidstittel
Serietittel
Flatetittel
Undertittel
Sendetittel
Orginaltittel
Merkevaretittel
Saksunivers
Sakstittel
Populær tittel
Førstelinje
Refreng
Albumtittel
Sorteringstittel
Verkstittel
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Titles
e.g.

Main title
Working title
SeriesTitle
Slot title
Secondary Title
Publishing title
Original title
Brand title
Event Series Universe
Event Series Tittle
Popular title
First Line
Refrain
Album title
Sort title
Intellectual work title
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute ref="gluonDict:titlesGroupType" use="required"/>
       
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
       
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/titles/titleHistory
diagram gluon3_1_p145.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children titleEvent
source <xs:element name="titleHistory" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="titleEvent" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="title" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#title"/>
               
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Tittel
Beskriver objektets endelige navn
</xs:documentation>
               
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Title
Identifying the final name of the object
</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:string">
                   
<xs:attribute ref="xml:lang"/>
                 
</xs:extension>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="titleAlternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:string">
                   
<xs:attribute ref="gluonDict:titlesGroupType" use="required"/>
                   
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
                   
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                 
</xs:extension>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="dateAlternative">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation xml:lang="nb">Angir gyldighet for titteleventet</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:complexContent>
                 
<xs:extension base="temporalType"/>
               
</xs:complexContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
         
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
         
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/titles/titleHistory/titleEvent
diagram gluon3_1_p146.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children title titleAlternative dateAlternative
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
restriction  derived by: xs:string    public    
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres. Gjelder for elementet attributtet er satt på
purpose  xs:string  optional      
documentation
Antydet bruksområde for element
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
source <xs:element name="titleEvent" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="title" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#title"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Tittel
Beskriver objektets endelige navn
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Title
Identifying the final name of the object
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attribute ref="xml:lang"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="titleAlternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attribute ref="gluonDict:titlesGroupType" use="required"/>
             
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="dateAlternative">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Angir gyldighet for titteleventet</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="temporalType"/>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
   
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/titles/titleHistory/titleEvent/title
diagram gluon3_1_p147.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Tittel
Beskriver objektets endelige navn
documentation
Title
Identifying the final name of the object
source <xs:element name="title" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#title"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Tittel
Beskriver objektets endelige navn
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Title
Identifying the final name of the object
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute ref="xml:lang"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/titles/titleHistory/titleEvent/titleAlternative
diagram gluon3_1_p148.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
gluonDict:titlesGroupType  derived by: xs:string  required      
documentation

        Beskriver ulike titler brukt i NRK
     
restriction  derived by: xs:string    public    
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres. Gjelder for elementet attributtet er satt på
purpose  xs:string  optional      
documentation
Antydet bruksområde for element
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
source <xs:element name="titleAlternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute ref="gluonDict:titlesGroupType" use="required"/>
       
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/titles/titleHistory/titleEvent/dateAlternative
diagram gluon3_1_p149.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of temporalType
properties
content complex
children start end epoch
annotation
documentation
Angir gyldighet for titteleventet
source <xs:element name="dateAlternative">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Angir gyldighet for titteleventet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="temporalType"/>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/creators
diagram gluon3_1_p150.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children creator
source <xs:element name="creators" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="creator" type="entityType" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#creator"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Opphavsmann
Person som har skapt, eller bidrat til et objekt på en slik måte at man innehar intellektuelle rettigheter
F. eks. Komponist, forfatter, oversetter, fotograf
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Creator
***
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/creators/creator
diagram gluon3_1_p151.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type entityType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Opphavsmann
Person som har skapt, eller bidrat til et objekt på en slik måte at man innehar intellektuelle rettigheter
F. eks. Komponist, forfatter, oversetter, fotograf
documentation
Creator
***
source <xs:element name="creator" type="entityType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#creator"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Opphavsmann
Person som har skapt, eller bidrat til et objekt på en slik måte at man innehar intellektuelle rettigheter
F. eks. Komponist, forfatter, oversetter, fotograf
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Creator
***
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element gluonMetadataType/subjects
diagram gluon3_1_p152.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children subject
source <xs:element name="subjects" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="subject" type="subjectType" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#subject"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Emne
Ord og uttrykk som beskriver temaet i objektet
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Subject
Keyword, topics and expressions that describes the subject of the object
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/subjects/subject
diagram gluon3_1_p153.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type subjectType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
children name creator topic
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Emne
Ord og uttrykk som beskriver temaet i objektet
documentation
Subject
Keyword, topics and expressions that describes the subject of the object
source <xs:element name="subject" type="subjectType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#subject"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Emne
Ord og uttrykk som beskriver temaet i objektet
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Subject
Keyword, topics and expressions that describes the subject of the object
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element gluonMetadataType/description
diagram gluon3_1_p154.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children tableOfContent abstract instrumentation
annotation
documentation
Beskrivelse
Sammendrag og innholdsbeskrivelse
documentation
Description
Summary and contents description
source <xs:element name="description" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#description"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Beskrivelse
Sammendrag og innholdsbeskrivelse
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Description
Summary and contents description
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="tableOfContent" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation> Content map - utvikle ext. for denne</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="abstract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#abstract&amp;comment"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Sammendrag
Sammendrag av innholdet
Merknad
Relevante tilleggsopplysninger som ikke er en del av de publiserbare dataene
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Abstract
Summary of the content
Comment
Relevant additional information which is not part of the published data
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attribute name="contentType" type="xs:string">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation xml:lang="nb">Der det er nødvendig å skille på forskjellige mimetyper og tekniske fremstillingsformer</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:attribute>
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
             
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
             
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="instrumentation" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="intrument" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:string">
                   
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                 
</xs:extension>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/description/tableOfContent
diagram gluon3_1_p155.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Content map - utvikle ext. for denne
source <xs:element name="tableOfContent" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation> Content map - utvikle ext. for denne</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element gluonMetadataType/description/abstract
diagram gluon3_1_p156.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
contentType  xs:string        
documentation
Der det er nødvendig å skille på forskjellige mimetyper og tekniske fremstillingsformer
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
restriction  derived by: xs:string    public    
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres. Gjelder for elementet attributtet er satt på
purpose  xs:string  optional      
documentation
Antydet bruksområde for element
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Sammendrag
Sammendrag av innholdet
Merknad
Relevante tilleggsopplysninger som ikke er en del av de publiserbare dataene
documentation
Abstract
Summary of the content
Comment
Relevant additional information which is not part of the published data
source <xs:element name="abstract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#abstract&amp;comment"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Sammendrag
Sammendrag av innholdet
Merknad
Relevante tilleggsopplysninger som ikke er en del av de publiserbare dataene
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Abstract
Summary of the content
Comment
Relevant additional information which is not part of the published data
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute name="contentType" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation xml:lang="nb">Der det er nødvendig å skille på forskjellige mimetyper og tekniske fremstillingsformer</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:attribute>
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
       
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
       
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute gluonMetadataType/description/abstract/@contentType
type xs:string
annotation
documentation
Der det er nødvendig å skille på forskjellige mimetyper og tekniske fremstillingsformer
source <xs:attribute name="contentType" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Der det er nødvendig å skille på forskjellige mimetyper og tekniske fremstillingsformer</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

element gluonMetadataType/description/instrumentation
diagram gluon3_1_p157.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children intrument
source <xs:element name="instrumentation" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="intrument" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/description/instrumentation/intrument
diagram gluon3_1_p158.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
source <xs:element name="intrument" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/publishers
diagram gluon3_1_p159.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children publisher
source <xs:element name="publishers" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="publisher" type="entityType" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#publisher"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Utgiver
Enhet som utgir et objekt og har et juridisk ansvar for dette
F. eks. I vårt tilfelle er det NRK som er utgiver, eventuelt deligert til en spesifik redaksjon
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Publisher
Unit legally responsible for publishing contents
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/publishers/publisher
diagram gluon3_1_p160.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type entityType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Utgiver
Enhet som utgir et objekt og har et juridisk ansvar for dette
F. eks. I vårt tilfelle er det NRK som er utgiver, eventuelt deligert til en spesifik redaksjon
documentation
Publisher
Unit legally responsible for publishing contents
source <xs:element name="publisher" type="entityType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#publisher"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Utgiver
Enhet som utgir et objekt og har et juridisk ansvar for dette
F. eks. I vårt tilfelle er det NRK som er utgiver, eventuelt deligert til en spesifik redaksjon
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Publisher
Unit legally responsible for publishing contents
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element gluonMetadataType/contributors
diagram gluon3_1_p161.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children contributor
source <xs:element name="contributors" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="contributor" type="entityType" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#contributor"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Medvirkende
Person bidratt til eller som har en relasjon til et objekt (f. eks. et program) på en eller annen måte. Spesifiseres med en rolle
F. eks. Sanger, musiker, lydteknikker, intervjuobjekt
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Contributor
***
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/contributors/contributor
diagram gluon3_1_p162.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type entityType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Medvirkende
Person bidratt til eller som har en relasjon til et objekt (f. eks. et program) på en eller annen måte. Spesifiseres med en rolle
F. eks. Sanger, musiker, lydteknikker, intervjuobjekt
documentation
Contributor
***
source <xs:element name="contributor" type="entityType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#contributor"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Medvirkende
Person bidratt til eller som har en relasjon til et objekt (f. eks. et program) på en eller annen måte. Spesifiseres med en rolle
F. eks. Sanger, musiker, lydteknikker, intervjuobjekt
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Contributor
***
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element gluonMetadataType/dates
diagram gluon3_1_p163.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children dateCreated dateIssued dateDigitized dateAlternative
annotation
documentation
Datoer
F. eks.:

Opprettelsesdato
Produksjonsdato
Utstedelsesdato
Utgivelsesdato
Rettighetsperiode
Første gangs utgivelse
Planlagt sendetid
Konseptuelt sendedøgn
Utgivelsestidspunkt
Sendetidspunkt
Sist endret
Sist redigert dato
Verkets opprinnelsesdato
Copyrightsår
Phonogrammets copyrightsår
Digitaliseringsdato
Registreringsdato
Hendelse i objekt
Mottatt dato
Opphørsdato
Fødselsdato
Dødsdato
documentation
Dates
e.g.

Date created
Production date
Date Issued
Release Date
Legal Date
First Date of Issue
Planned time of issue
Conceptual Transmission Day
Publication date and time
Transmission date and time
Modified
Edited date
The date of origin of the work
Copyright year of the object
Copyright year of the phonogram
Date digitized
Date ingested
Object event
Received Date
Kill date
Date of birth
Death day
source <xs:element name="dates" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#datesGroup"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Datoer
F. eks.:

Opprettelsesdato
Produksjonsdato
Utstedelsesdato
Utgivelsesdato
Rettighetsperiode
Første gangs utgivelse
Planlagt sendetid
Konseptuelt sendedøgn
Utgivelsestidspunkt
Sendetidspunkt
Sist endret
Sist redigert dato
Verkets opprinnelsesdato
Copyrightsår
Phonogrammets copyrightsår
Digitaliseringsdato
Registreringsdato
Hendelse i objekt
Mottatt dato
Opphørsdato
Fødselsdato
Dødsdato
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Dates
e.g.

Date created
Production date
Date Issued
Release Date
Legal Date
First Date of Issue
Planned time of issue
Conceptual Transmission Day
Publication date and time
Transmission date and time
Modified
Edited date
The date of origin of the work
Copyright year of the object
Copyright year of the phonogram
Date digitized
Date ingested
Object event
Received Date
Kill date
Date of birth
Death day
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="dateCreated" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#productionDate"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Produksjonsdato
Tid for produksjon av objektet
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Production date
Date for production of the object
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="dateIssued" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#publicationDate&amp;transmissionDate"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Utgivelsestidspunkt
Tidspunkt for når objektet er gjort tilgjengelig for bruker. Brukes ikke for tradisjonell kringkasting
F. eks. Dekker publikasjonstidsrom for podcast og  &quot;On-demand&quot;. Kan brukes for
Sendetidspunkt
Dato for en bestemt sending i en kringkastingskanal
F. eks. Gjelder bare for kringkasting, ikke &quot;On-demand&quot;
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Publication date and time

Transmission date and time
Date for transmission of an object
Example: Only for broadcasting, not for &quot;On-demand&quot;
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="dateDigitized" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#digitizedDate"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Digitaliseringsdato

</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Date digitized

</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="dateAlternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="temporalType">
             
<xs:attribute ref="gluonDict:datesGroupType"/>
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
             
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/dates/dateCreated
diagram gluon3_1_p164.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:dateTime
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Produksjonsdato
Tid for produksjon av objektet
documentation
Production date
Date for production of the object
source <xs:element name="dateCreated" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#productionDate"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Produksjonsdato
Tid for produksjon av objektet
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Production date
Date for production of the object
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element gluonMetadataType/dates/dateIssued
diagram gluon3_1_p165.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:dateTime
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
annotation
documentation
Utgivelsestidspunkt
Tidspunkt for når objektet er gjort tilgjengelig for bruker. Brukes ikke for tradisjonell kringkasting
F. eks. Dekker publikasjonstidsrom for podcast og  &quot;On-demand&quot;. Kan brukes for
Sendetidspunkt
Dato for en bestemt sending i en kringkastingskanal
F. eks. Gjelder bare for kringkasting, ikke &quot;On-demand&quot;
documentation
Publication date and time

Transmission date and time
Date for transmission of an object
Example: Only for broadcasting, not for &quot;On-demand&quot;
source <xs:element name="dateIssued" type="xs:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#publicationDate&amp;transmissionDate"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Utgivelsestidspunkt
Tidspunkt for når objektet er gjort tilgjengelig for bruker. Brukes ikke for tradisjonell kringkasting
F. eks. Dekker publikasjonstidsrom for podcast og  &quot;On-demand&quot;. Kan brukes for
Sendetidspunkt
Dato for en bestemt sending i en kringkastingskanal
F. eks. Gjelder bare for kringkasting, ikke &quot;On-demand&quot;
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Publication date and time

Transmission date and time
Date for transmission of an object
Example: Only for broadcasting, not for &quot;On-demand&quot;
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element gluonMetadataType/dates/dateDigitized
diagram gluon3_1_p166.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:dateTime
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Digitaliseringsdato

documentation
Date digitized

source <xs:element name="dateDigitized" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#digitizedDate"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Digitaliseringsdato

</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Date digitized

</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element gluonMetadataType/dates/dateAlternative
diagram gluon3_1_p167.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of temporalType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children start end epoch
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
gluonDict:datesGroupType  derived by: xs:string        
documentation

        Beskriver ulike dato og hendelsestyper. Alle verdiene kan utrykkes som tidsintervaller, med ulik nøyaktighet, kun år, kun dato, eller dato og klokkeslett. jmf. gluon datotype
     
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
source <xs:element name="dateAlternative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="temporalType">
       
<xs:attribute ref="gluonDict:datesGroupType"/>
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
       
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/types
diagram gluon3_1_p168.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children type
source <xs:element name="types" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="type" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#objectType&amp;genre&amp;category"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Objekttype
Klassifisering av objekt
F. eks. Program, serie, innslag, m.m.
Genre
Kategorisering basert på likhetstrekk i stil, form og innhold
F. eks. Jazz, folkemusikk, Blues
Kategori
Overordnet form og innhold
F. eks. Sport, Underholdning, Nyheter
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Object Type
Classification of object
Example: Programme, series, items, media objects etc
Genre
Classification based on similarities in style, form and contents
Category
Top level characteristica of content
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
             
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/types/type
diagram gluon3_1_p169.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Objekttype
Klassifisering av objekt
F. eks. Program, serie, innslag, m.m.
Genre
Kategorisering basert på likhetstrekk i stil, form og innhold
F. eks. Jazz, folkemusikk, Blues
Kategori
Overordnet form og innhold
F. eks. Sport, Underholdning, Nyheter
documentation
Object Type
Classification of object
Example: Programme, series, items, media objects etc
Genre
Classification based on similarities in style, form and contents
Category
Top level characteristica of content
source <xs:element name="type" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#objectType&amp;genre&amp;category"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Objekttype
Klassifisering av objekt
F. eks. Program, serie, innslag, m.m.
Genre
Kategorisering basert på likhetstrekk i stil, form og innhold
F. eks. Jazz, folkemusikk, Blues
Kategori
Overordnet form og innhold
F. eks. Sport, Underholdning, Nyheter
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Object Type
Classification of object
Example: Programme, series, items, media objects etc
Genre
Classification based on similarities in style, form and contents
Category
Top level characteristica of content
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
       
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/format
diagram gluon3_1_p170.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children formatExtent formatMedium
source <xs:element name="format" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="formatExtent" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#editorialDuration"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Satt varighet
Objektets redaksjonelt bestemte varighet
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Editorial duration
The editorial duration of the object
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:duration">
             
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="formatMedium" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#storageMedium"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Lagringsmedium
Beskrivelse av fysisk lagringsenhet
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Storage medium
Description of physical storage medium
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/format/formatExtent
diagram gluon3_1_p171.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:duration
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
Satt varighet
Objektets redaksjonelt bestemte varighet
documentation
Editorial duration
The editorial duration of the object
source <xs:element name="formatExtent" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#editorialDuration"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Satt varighet
Objektets redaksjonelt bestemte varighet
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Editorial duration
The editorial duration of the object
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:duration">
       
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/format/formatMedium
diagram gluon3_1_p172.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
Lagringsmedium
Beskrivelse av fysisk lagringsenhet
documentation
Storage medium
Description of physical storage medium
source <xs:element name="formatMedium" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#storageMedium"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Lagringsmedium
Beskrivelse av fysisk lagringsenhet
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Storage medium
Description of physical storage medium
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/identifier
diagram gluon3_1_p173.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Arkivnummer
Identifikator i NRKs arkivsystemer
Unik identifikator
Unik identifikator av programinnholdet
F. eks. Objekt ID, innslags ID, prog ID
documentation
Archive number
Placing of the resource
Unique identifier
Unique identifier of the contents of the programme.
source <xs:element name="identifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#archiveNumber&amp;upid"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Arkivnummer
Identifikator i NRKs arkivsystemer
Unik identifikator
Unik identifikator av programinnholdet
F. eks. Objekt ID, innslags ID, prog ID
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Archive number
Placing of the resource
Unique identifier
Unique identifier of the contents of the programme.
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
       
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/source
diagram gluon3_1_p174.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:anyURI
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
Teknisk kilde
Foregående ledd ved formatkonverteringer
F. eks. En CD-plate, lydbånd
documentation
Factual source
The previous link in format conversions
source <xs:element name="source" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#factualSource"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Teknisk kilde
Foregående ledd ved formatkonverteringer
F. eks. En CD-plate, lydbånd
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Factual source
The previous link in format conversions
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:anyURI">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/language
diagram gluon3_1_p175.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:language
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Språk
Språket brukt i objektet
documentation
Language
Used language in the object
source <xs:element name="language" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#language"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Språk
Språket brukt i objektet
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Language
Used language in the object
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:language">
       
<xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
       
<xs:attribute name="reference" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation xml:lang="nb">Ref til system, f. eks. Desken2Foldere</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:attribute>
       
<xs:attribute name="link" type="xs:anyURI"/>
       
<xs:attribute ref="xml:lang"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute gluonMetadataType/language/@label
type xs:string
properties
use optional
source <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>

attribute gluonMetadataType/language/@reference
type xs:string
annotation
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
source <xs:attribute name="reference" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Ref til system, f. eks. Desken2Foldere</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute gluonMetadataType/language/@link
type xs:anyURI
source <xs:attribute name="link" type="xs:anyURI"/>

element gluonMetadataType/relations
diagram gluon3_1_p176.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children relationIsVersionOf relationHasVersion relationIsReplacedBy relationReplaces relationIsRequiredBy relationRequires relationIsPartOf relationHasPart relationIsReferencedBy relationReferences relationIsFormatOf relationHasFormat relationIsDescribedBy relationDescribes relationIsDramatisationOf relationHasDramatisation relationIsEpisodeOf relationHasEpisode relationIsSeasonOf relationHasSeason
annotation
documentation
Relasjoner
F. eks.:

Er en versjon av
Har versjon
Erstattet av
Erstatter
Behøvd av
Behøver
Er en del av
Har delen
Refereres som
Refererer til
Format av
Har formatert versjon
Beskrevet av
Beskriver
Dramatisering
Har dramatisering
documentation
Relations
e.g.

Is version of
Has version
Replaced by
Replaces
Required by
Requires
Is part of
Has part
Referenced by
References
Format of
Has format
Described by
Describes
Dramatisation
Has dramatisation
source <xs:element name="relations" type="relationsType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationGroup"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Relasjoner
F. eks.:

Er en versjon av
Har versjon
Erstattet av
Erstatter
Behøvd av
Behøver
Er en del av
Har delen
Refereres som
Refererer til
Format av
Har formatert versjon
Beskrevet av
Beskriver
Dramatisering
Har dramatisering
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Relations
e.g.

Is version of
Has version
Replaced by
Replaces
Required by
Requires
Is part of
Has part
Referenced by
References
Format of
Has format
Described by
Describes
Dramatisation
Has dramatisation
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element gluonMetadataType/coverage
diagram gluon3_1_p177.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children coverageSpatial coverageTemporal
source <xs:element name="coverage" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="coverageSpatial" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#coverageSpatial"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Geografisk plassering
Hendelsens geografiske plassering
F. eks. Geotagging
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Spatial coverage
Geographic origin of event
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="spatialType">
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
             
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="coverageTemporal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#coverageTemporal"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Hendelsens tidsintervall
Betegner en hendelses utstrekning
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Temporal coverage
The timespan of the event
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="temporalType">
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
             
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/coverage/coverageSpatial
diagram gluon3_1_p178.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of spatialType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children location
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Geografisk plassering
Hendelsens geografiske plassering
F. eks. Geotagging
documentation
Spatial coverage
Geographic origin of event
source <xs:element name="coverageSpatial" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#coverageSpatial"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Geografisk plassering
Hendelsens geografiske plassering
F. eks. Geotagging
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Spatial coverage
Geographic origin of event
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="spatialType">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
       
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/coverage/coverageTemporal
diagram gluon3_1_p179.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of temporalType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children start end epoch
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Hendelsens tidsintervall
Betegner en hendelses utstrekning
documentation
Temporal coverage
The timespan of the event
source <xs:element name="coverageTemporal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#coverageTemporal"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Hendelsens tidsintervall
Betegner en hendelses utstrekning
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Temporal coverage
The timespan of the event
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="temporalType">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
       
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/rights
diagram gluon3_1_p180.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children right
source <xs:element name="rights" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="right" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#rights"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Rettigheter
***
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Rights
***
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation xml:lang="nb">Fritekstbeskivelse av rettigheter</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="rightsHolder" type="entityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
           
<xs:element name="contract" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="exploitationIssues" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Use to state any other restrictions, such as non-rights ones,
e.g. legal. State by media, territory, scope (restriction on whole item or
extracts) and possibly language. The presence of this information can be
used by asset management system implementing traffic lights like mechanism
to signal that content may be subject to particular restrictions to be
clarified before exploitation.
</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="rightsmatrix" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation xml:lang="nb">Matrise av sendingskanaler og rettigheter, lesbart for publiseringsverktøy</xs:documentation>
               
<xs:documentation xml:lang="en">Matrix of rigts/publishing channels readable for broadcasting- and publishing systems</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="channel" type="channelType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation xml:lang="nb">Kanal er enten en klassisk radio eller tv kanal, med sitt beskrevne utbredelse, eller et tenkt område for en publikasjon f. ek. på nett</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
         
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/rights/right
diagram gluon3_1_p181.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children description rightsHolder contract exploitationIssues rightsmatrix
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
Rettigheter
***
documentation
Rights
***
source <xs:element name="right" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#rights"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Rettigheter
***
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Rights
***
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Fritekstbeskivelse av rettigheter</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="rightsHolder" type="entityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:element name="contract" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="exploitationIssues" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Use to state any other restrictions, such as non-rights ones,
e.g. legal. State by media, territory, scope (restriction on whole item or
extracts) and possibly language. The presence of this information can be
used by asset management system implementing traffic lights like mechanism
to signal that content may be subject to particular restrictions to be
clarified before exploitation.
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="rightsmatrix" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Matrise av sendingskanaler og rettigheter, lesbart for publiseringsverktøy</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">Matrix of rigts/publishing channels readable for broadcasting- and publishing systems</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="channel" type="channelType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation xml:lang="nb">Kanal er enten en klassisk radio eller tv kanal, med sitt beskrevne utbredelse, eller et tenkt område for en publikasjon f. ek. på nett</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/rights/right/description
diagram gluon3_1_p182.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Fritekstbeskivelse av rettigheter
source <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Fritekstbeskivelse av rettigheter</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element gluonMetadataType/rights/right/rightsHolder
diagram gluon3_1_p183.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type entityType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
source <xs:element name="rightsHolder" type="entityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element gluonMetadataType/rights/right/contract
diagram gluon3_1_p184.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:anyURI
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="contract" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>

element gluonMetadataType/rights/right/exploitationIssues
diagram gluon3_1_p185.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Use to state any other restrictions, such as non-rights ones,
e.g. legal. State by media, territory, scope (restriction on whole item or
extracts) and possibly language. The presence of this information can be
used by asset management system implementing traffic lights like mechanism
to signal that content may be subject to particular restrictions to be
clarified before exploitation.
source <xs:element name="exploitationIssues" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Use to state any other restrictions, such as non-rights ones,
e.g. legal. State by media, territory, scope (restriction on whole item or
extracts) and possibly language. The presence of this information can be
used by asset management system implementing traffic lights like mechanism
to signal that content may be subject to particular restrictions to be
clarified before exploitation.
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element gluonMetadataType/rights/right/rightsmatrix
diagram gluon3_1_p186.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children channel
annotation
documentation
Matrise av sendingskanaler og rettigheter, lesbart for publiseringsverktøy
documentation
Matrix of rigts/publishing channels readable for broadcasting- and publishing systems
source <xs:element name="rightsmatrix" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Matrise av sendingskanaler og rettigheter, lesbart for publiseringsverktøy</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Matrix of rigts/publishing channels readable for broadcasting- and publishing systems</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="channel" type="channelType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Kanal er enten en klassisk radio eller tv kanal, med sitt beskrevne utbredelse, eller et tenkt område for en publikasjon f. ek. på nett</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element gluonMetadataType/rights/right/rightsmatrix/channel
diagram gluon3_1_p187.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type channelType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children carrier spatialAvailability temporalAvailability distributionIssues
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
Kanal er enten en klassisk radio eller tv kanal, med sitt beskrevne utbredelse, eller et tenkt område for en publikasjon f. ek. på nett
source <xs:element name="channel" type="channelType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Kanal er enten en klassisk radio eller tv kanal, med sitt beskrevne utbredelse, eller et tenkt område for en publikasjon f. ek. på nett</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy