complexType inlineContentType
diagram gluon3_1_p544.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3_1
properties
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
used by
elements inlineContentType/emphasis basicContentType/headline newsType/headline basicContentType/paragraph inlineContentType/strong
complexTypes linkType placeholderType
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
annotation
documentation
Lovlig innhold i tekstelementer
documentation
Inline content of text elements
source <xs:complexType name="inlineContentType" mixed="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="no">Lovlig innhold i tekstelementer</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Inline content of text elements</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
   
<xs:element name="link" type="gluonNews:linkType"/>
   
<xs:element name="emphasis">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="no">Formatering</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:complexContent>
         
<xs:extension base="gluonNews:inlineContentType">
           
<xs:attribute name="colourCode"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:complexContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="strong" type="gluonNews:inlineContentType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="no">Formatering</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="placeholder" type="gluonNews:placeholderType"/>
   
<xs:element name="linebreak"/>
   
<xs:element name="softhyphen"/>
 
</xs:choice>
 
<xs:attribute name="align">
   
<xs:simpleType>
     
<xs:restriction base="xs:string">
       
<xs:enumeration value="left"/>
       
<xs:enumeration value="right"/>
       
<xs:enumeration value="center"/>
     
</xs:restriction>
   
</xs:simpleType>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="font" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

attribute inlineContentType/@align
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration left
enumeration right
enumeration center
source <xs:attribute name="align">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="left"/>
     
<xs:enumeration value="right"/>
     
<xs:enumeration value="center"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

attribute inlineContentType/@font
type xs:string
source <xs:attribute name="font" type="xs:string"/>

element inlineContentType/link
diagram gluon3_1_p545.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3_1
type gluonNews:linkType
properties
content complex
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
type  derived by: xs:string  required      
documentation
Viser hvilken type lenke, eller snarere hvilket bruksområde lenken har. F. eks om lenkemålet er internt eller eksternt
protocol  derived by: xs:string  optional      
documentation
Protokollen for lenken, f.eks. ftp, http. Settes til analog for ikke IT baserte krysshenvisninger.
href  xs:string  optional      
documentation
Lenkemål for enhever lenketype
legend  xs:string  optional      
documentation
En forklarende tekst til lenken
bandwidth  xs:string        
documentation
Båndbredde på streaming fila som er linket til (for streamingslenker)
documentation
Target bandwith of linked and streamed multimedia file
target  xs:string  optional      
documentation
Enten navn på frame, eller navn på system som er lenkemål
purpose  xs:string        
documentation
For å skille ulike platformers lenker, sett inn verdier som en tokenlist
dataid  xs:string  optional      
source <xs:element name="link" type="gluonNews:linkType"/>

element inlineContentType/emphasis
diagram gluon3_1_p546.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3_1
type extension of gluonNews:inlineContentType
properties
content complex
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
colourCode          
annotation
documentation
Formatering
source <xs:element name="emphasis">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="no">Formatering</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="gluonNews:inlineContentType">
       
<xs:attribute name="colourCode"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute inlineContentType/emphasis/@colourCode
source <xs:attribute name="colourCode"/>

element inlineContentType/strong
diagram gluon3_1_p547.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3_1
type gluonNews:inlineContentType
properties
content complex
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
annotation
documentation
Formatering
source <xs:element name="strong" type="gluonNews:inlineContentType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="no">Formatering</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element inlineContentType/placeholder
diagram gluon3_1_p548.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3_1
type gluonNews:placeholderType
properties
content complex
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
textflow  derived by: xs:string    none    
localid  xs:IDREF  optional      
source <xs:element name="placeholder" type="gluonNews:placeholderType"/>

element inlineContentType/linebreak
diagram gluon3_1_p549.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3_1
source <xs:element name="linebreak"/>

element inlineContentType/softhyphen
diagram gluon3_1_p550.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3_1
source <xs:element name="softhyphen"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy