complexType maintenanceType
diagram gluon3_1_p194.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
children publishingDirectives retransmit requestStatus report probe systemLabels senders nuclei dictionary
used by
element gluon/maintenance
annotation
documentation
Tekniske meldinger i gluonsystemet
documentation
Control and reporting inside the gluon system
source <xs:complexType name="maintenanceType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Tekniske meldinger i gluonsystemet</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Control and reporting inside the gluon system</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="publishingDirectives">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">Sidevisning, brukes foreløpig kun av gluon:arena</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:choice>
         
<xs:element name="result">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="arrangement">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="teletextPage" minOccurs="0">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:simpleContent>
                           
<xs:extension base="xs:string">
                             
<xs:attribute name="status" type="xs:boolean" use="required"/>
                             
<xs:attribute name="from" type="xs:boolean" use="required"/>
                             
<xs:attribute name="to" type="xs:boolean" use="optional"/>
                             
<xs:attribute name="subpages" type="xs:string" use="optional"/>
                             
<xs:attribute name="indexPage" type="xs:string" use="optional"/>
                             
<xs:attribute name="paddingTop" type="xs:boolean" use="required"/>
                             
<xs:attribute name="paddingBottom" type="xs:boolean" use="required"/>
                             
<xs:attribute name="titleOverride" type="xs:string" use="optional"/>
                             
<xs:attribute name="footerOverride" type="xs:string" use="optional"/>
                             
<xs:attribute name="removeOlderThan" type="xs:string" use="optional"/>
                           
</xs:extension>
                         
</xs:simpleContent>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                   
</xs:sequence>
                   
<xs:attribute name="arrID" type="xs:string"/>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="response">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="polling" minOccurs="0">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>
                   
</xs:sequence>
                   
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="message" minOccurs="0">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>
                   
</xs:sequence>
                   
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="quiz" minOccurs="0">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>
                   
</xs:sequence>
                   
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:choice>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="retransmit" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">Display i head bestemmer tidsrom som skal gjenskapes</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="artID" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="nb">Id på uteblivende dokument</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
       
<xs:attribute name="purpose" type="xs:string" use="required">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation xml:lang="nb">Betegnelse på quark dette skal sendes til.
</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:attribute>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="requestStatus">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">Ber om status på system</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="report">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">For transport av feillogger, og tilstandsrapporter</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation xml:lang="nb">Det kan forekomme at utsendingen til en transmitter feiler mens en annen går bra. Derfor vil en segvend av alle disse være mulig.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:element name="transmitter" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="nb">Dette er oppbyggingen av en tilstandsrapport etter en suksessfull utsendelse av et gluon. Resultatet trenger ikke å ha gått bra riktignok</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="status">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:simpleContent>
                     
<xs:extension base="xs:string">
                       
<xs:attribute name="reference" type="xs:int" use="required"/>
                     
</xs:extension>
                   
</xs:simpleContent>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="duration" type="xs:duration" minOccurs="0"/>
               
<xs:choice>
                 
<xs:element name="message" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation xml:lang="nb">Her skal innholdet formateres, og skal kunne inneholde errorType, eller okType. Ergo dette elementet utgår.</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="error" type="errorType"/>
                 
<xs:element name="OK" type="okType"/>
               
</xs:choice>
             
</xs:sequence>
             
<xs:attribute name="quark" type="xs:string" use="required">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation xml:lang="nb">Navn på transmitter det er sendt noe til</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:attribute>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="error" type="errorType"/>
         
</xs:sequence>
         
<xs:element name="OK" type="okType"/>
       
</xs:choice>
       
<xs:attribute name="date" type="xs:dateTime" use="required"/>
       
<xs:attribute name="sender" use="required">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation xml:lang="nb">En nøkkel bestående av en ipadresse et kolon og et quarknavn</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string"/>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:attribute>
       
<xs:attribute name="threads" type="xs:int" use="optional"/>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="probe">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">For testdata av ymse slag</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">For any testdata</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="systemLabels">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Nøkling mellom betegnelser og adresser</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="transmitter" type="transmitterType" maxOccurs="unbounded"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="senders">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Adresselister for gkuonspin</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="sender" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="transmitter" type="transmitterType" maxOccurs="unbounded"/>
               
</xs:sequence>
               
<xs:attribute name="ip" type="xs:anyURI"/>
               
<xs:attribute name="url" type="xs:anyURI" use="optional"/>
               
<xs:attribute name="quark" type="xs:string"/>
               
<xs:attribute name="encoding" type="xs:string" use="optional" default="raw"/>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
   
<xs:element name="nuclei">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">Oversikt over adresse til karusellene</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="nucleus" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:attribute name="url" type="xs:anyURI" use="required"/>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="dictionary" type="dictionaryType"/>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element maintenanceType/publishingDirectives
diagram gluon3_1_p195.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
content complex
children result response
annotation
documentation
Sidevisning, brukes foreløpig kun av gluon:arena
source <xs:element name="publishingDirectives">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Sidevisning, brukes foreløpig kun av gluon:arena</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="result">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="arrangement">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="teletextPage" minOccurs="0">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:simpleContent>
                       
<xs:extension base="xs:string">
                         
<xs:attribute name="status" type="xs:boolean" use="required"/>
                         
<xs:attribute name="from" type="xs:boolean" use="required"/>
                         
<xs:attribute name="to" type="xs:boolean" use="optional"/>
                         
<xs:attribute name="subpages" type="xs:string" use="optional"/>
                         
<xs:attribute name="indexPage" type="xs:string" use="optional"/>
                         
<xs:attribute name="paddingTop" type="xs:boolean" use="required"/>
                         
<xs:attribute name="paddingBottom" type="xs:boolean" use="required"/>
                         
<xs:attribute name="titleOverride" type="xs:string" use="optional"/>
                         
<xs:attribute name="footerOverride" type="xs:string" use="optional"/>
                         
<xs:attribute name="removeOlderThan" type="xs:string" use="optional"/>
                       
</xs:extension>
                     
</xs:simpleContent>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
               
<xs:attribute name="arrID" type="xs:string"/>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="response">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="polling" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>
               
</xs:sequence>
               
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="message" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>
               
</xs:sequence>
               
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="quiz" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>
               
</xs:sequence>
               
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element maintenanceType/publishingDirectives/result
diagram gluon3_1_p196.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
content complex
children arrangement
source <xs:element name="result">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="arrangement">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="teletextPage" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:string">
                   
<xs:attribute name="status" type="xs:boolean" use="required"/>
                   
<xs:attribute name="from" type="xs:boolean" use="required"/>
                   
<xs:attribute name="to" type="xs:boolean" use="optional"/>
                   
<xs:attribute name="subpages" type="xs:string" use="optional"/>
                   
<xs:attribute name="indexPage" type="xs:string" use="optional"/>
                   
<xs:attribute name="paddingTop" type="xs:boolean" use="required"/>
                   
<xs:attribute name="paddingBottom" type="xs:boolean" use="required"/>
                   
<xs:attribute name="titleOverride" type="xs:string" use="optional"/>
                   
<xs:attribute name="footerOverride" type="xs:string" use="optional"/>
                   
<xs:attribute name="removeOlderThan" type="xs:string" use="optional"/>
                 
</xs:extension>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
         
<xs:attribute name="arrID" type="xs:string"/>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement
diagram gluon3_1_p197.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
content complex
children teletextPage
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
arrID  xs:string        
source <xs:element name="arrangement">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="teletextPage" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attribute name="status" type="xs:boolean" use="required"/>
             
<xs:attribute name="from" type="xs:boolean" use="required"/>
             
<xs:attribute name="to" type="xs:boolean" use="optional"/>
             
<xs:attribute name="subpages" type="xs:string" use="optional"/>
             
<xs:attribute name="indexPage" type="xs:string" use="optional"/>
             
<xs:attribute name="paddingTop" type="xs:boolean" use="required"/>
             
<xs:attribute name="paddingBottom" type="xs:boolean" use="required"/>
             
<xs:attribute name="titleOverride" type="xs:string" use="optional"/>
             
<xs:attribute name="footerOverride" type="xs:string" use="optional"/>
             
<xs:attribute name="removeOlderThan" type="xs:string" use="optional"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attribute name="arrID" type="xs:string"/>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/@arrID
type xs:string
source <xs:attribute name="arrID" type="xs:string"/>

element maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage
diagram gluon3_1_p198.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
status  xs:boolean  required      
from  xs:boolean  required      
to  xs:boolean  optional      
subpages  xs:string  optional      
indexPage  xs:string  optional      
paddingTop  xs:boolean  required      
paddingBottom  xs:boolean  required      
titleOverride  xs:string  optional      
footerOverride  xs:string  optional      
removeOlderThan  xs:string  optional      
source <xs:element name="teletextPage" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute name="status" type="xs:boolean" use="required"/>
       
<xs:attribute name="from" type="xs:boolean" use="required"/>
       
<xs:attribute name="to" type="xs:boolean" use="optional"/>
       
<xs:attribute name="subpages" type="xs:string" use="optional"/>
       
<xs:attribute name="indexPage" type="xs:string" use="optional"/>
       
<xs:attribute name="paddingTop" type="xs:boolean" use="required"/>
       
<xs:attribute name="paddingBottom" type="xs:boolean" use="required"/>
       
<xs:attribute name="titleOverride" type="xs:string" use="optional"/>
       
<xs:attribute name="footerOverride" type="xs:string" use="optional"/>
       
<xs:attribute name="removeOlderThan" type="xs:string" use="optional"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@status
type xs:boolean
properties
use required
source <xs:attribute name="status" type="xs:boolean" use="required"/>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@from
type xs:boolean
properties
use required
source <xs:attribute name="from" type="xs:boolean" use="required"/>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@to
type xs:boolean
properties
use optional
source <xs:attribute name="to" type="xs:boolean" use="optional"/>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@subpages
type xs:string
properties
use optional
source <xs:attribute name="subpages" type="xs:string" use="optional"/>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@indexPage
type xs:string
properties
use optional
source <xs:attribute name="indexPage" type="xs:string" use="optional"/>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@paddingTop
type xs:boolean
properties
use required
source <xs:attribute name="paddingTop" type="xs:boolean" use="required"/>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@paddingBottom
type xs:boolean
properties
use required
source <xs:attribute name="paddingBottom" type="xs:boolean" use="required"/>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@titleOverride
type xs:string
properties
use optional
source <xs:attribute name="titleOverride" type="xs:string" use="optional"/>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@footerOverride
type xs:string
properties
use optional
source <xs:attribute name="footerOverride" type="xs:string" use="optional"/>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@removeOlderThan
type xs:string
properties
use optional
source <xs:attribute name="removeOlderThan" type="xs:string" use="optional"/>

element maintenanceType/publishingDirectives/response
diagram gluon3_1_p199.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
content complex
children polling message quiz
source <xs:element name="response">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="polling" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>
         
</xs:sequence>
         
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="message" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>
         
</xs:sequence>
         
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="quiz" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>
         
</xs:sequence>
         
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element maintenanceType/publishingDirectives/response/polling
diagram gluon3_1_p200.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children televisionPage
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id  xs:string        
source <xs:element name="polling" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/response/polling/@id
type xs:string
source <xs:attribute name="id" type="xs:string"/>

element maintenanceType/publishingDirectives/response/polling/televisionPage
diagram gluon3_1_p201.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type televisionPageType
properties
content complex
children item
source <xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>

element maintenanceType/publishingDirectives/response/message
diagram gluon3_1_p202.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children televisionPage
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id  xs:string        
source <xs:element name="message" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/response/message/@id
type xs:string
source <xs:attribute name="id" type="xs:string"/>

element maintenanceType/publishingDirectives/response/message/televisionPage
diagram gluon3_1_p203.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type televisionPageType
properties
content complex
children item
source <xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>

element maintenanceType/publishingDirectives/response/quiz
diagram gluon3_1_p204.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children televisionPage
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id  xs:string        
source <xs:element name="quiz" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute maintenanceType/publishingDirectives/response/quiz/@id
type xs:string
source <xs:attribute name="id" type="xs:string"/>

element maintenanceType/publishingDirectives/response/quiz/televisionPage
diagram gluon3_1_p205.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type televisionPageType
properties
content complex
children item
source <xs:element name="televisionPage" type="televisionPageType"/>

element maintenanceType/retransmit
diagram gluon3_1_p206.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children artID
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
purpose  xs:string  required      
documentation
Betegnelse på quark dette skal sendes til.
annotation
documentation
Display i head bestemmer tidsrom som skal gjenskapes
source <xs:element name="retransmit" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Display i head bestemmer tidsrom som skal gjenskapes</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="artID" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Id på uteblivende dokument</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attribute name="purpose" type="xs:string" use="required">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">Betegnelse på quark dette skal sendes til.
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:attribute>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute maintenanceType/retransmit/@purpose
type xs:string
properties
use required
annotation
documentation
Betegnelse på quark dette skal sendes til.
source <xs:attribute name="purpose" type="xs:string" use="required">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Betegnelse på quark dette skal sendes til.
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

element maintenanceType/retransmit/artID
diagram gluon3_1_p207.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
annotation
documentation
Id på uteblivende dokument
source <xs:element name="artID" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Id på uteblivende dokument</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element maintenanceType/requestStatus
diagram gluon3_1_p208.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
annotation
documentation
Ber om status på system
source <xs:element name="requestStatus">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Ber om status på system</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element maintenanceType/report
diagram gluon3_1_p209.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
content complex
children transmitter error OK
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
date  xs:dateTime  required      
sender  derived by: xs:string  required      
documentation
En nøkkel bestående av en ipadresse et kolon og et quarknavn
threads  xs:int  optional      
annotation
documentation
For transport av feillogger, og tilstandsrapporter
source <xs:element name="report">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">For transport av feillogger, og tilstandsrapporter</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">Det kan forekomme at utsendingen til en transmitter feiler mens en annen går bra. Derfor vil en segvend av alle disse være mulig.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:element name="transmitter" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Dette er oppbyggingen av en tilstandsrapport etter en suksessfull utsendelse av et gluon. Resultatet trenger ikke å ha gått bra riktignok</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="status">
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:string">
                   
<xs:attribute name="reference" type="xs:int" use="required"/>
                 
</xs:extension>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="duration" type="xs:duration" minOccurs="0"/>
           
<xs:choice>
             
<xs:element name="message" type="xs:string" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation xml:lang="nb">Her skal innholdet formateres, og skal kunne inneholde errorType, eller okType. Ergo dette elementet utgår.</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="error" type="errorType"/>
             
<xs:element name="OK" type="okType"/>
           
</xs:choice>
         
</xs:sequence>
         
<xs:attribute name="quark" type="xs:string" use="required">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="nb">Navn på transmitter det er sendt noe til</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:attribute>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="error" type="errorType"/>
     
</xs:sequence>
     
<xs:element name="OK" type="okType"/>
   
</xs:choice>
   
<xs:attribute name="date" type="xs:dateTime" use="required"/>
   
<xs:attribute name="sender" use="required">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">En nøkkel bestående av en ipadresse et kolon og et quarknavn</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string"/>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:attribute>
   
<xs:attribute name="threads" type="xs:int" use="optional"/>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute maintenanceType/report/@date
type xs:dateTime
properties
use required
source <xs:attribute name="date" type="xs:dateTime" use="required"/>

attribute maintenanceType/report/@sender
type restriction of xs:string
properties
use required
annotation
documentation
En nøkkel bestående av en ipadresse et kolon og et quarknavn
source <xs:attribute name="sender" use="required">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">En nøkkel bestående av en ipadresse et kolon og et quarknavn</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string"/>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

attribute maintenanceType/report/@threads
type xs:int
properties
use optional
source <xs:attribute name="threads" type="xs:int" use="optional"/>

element maintenanceType/report/transmitter
diagram gluon3_1_p210.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children status duration message error OK
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string  required      
documentation
Navn på transmitter det er sendt noe til
annotation
documentation
Dette er oppbyggingen av en tilstandsrapport etter en suksessfull utsendelse av et gluon. Resultatet trenger ikke å ha gått bra riktignok
source <xs:element name="transmitter" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Dette er oppbyggingen av en tilstandsrapport etter en suksessfull utsendelse av et gluon. Resultatet trenger ikke å ha gått bra riktignok</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="status">
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attribute name="reference" type="xs:int" use="required"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="duration" type="xs:duration" minOccurs="0"/>
     
<xs:choice>
       
<xs:element name="message" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation xml:lang="nb">Her skal innholdet formateres, og skal kunne inneholde errorType, eller okType. Ergo dette elementet utgår.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="error" type="errorType"/>
       
<xs:element name="OK" type="okType"/>
     
</xs:choice>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attribute name="quark" type="xs:string" use="required">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">Navn på transmitter det er sendt noe til</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:attribute>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute maintenanceType/report/transmitter/@quark
type xs:string
properties
use required
annotation
documentation
Navn på transmitter det er sendt noe til
source <xs:attribute name="quark" type="xs:string" use="required">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Navn på transmitter det er sendt noe til</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

element maintenanceType/report/transmitter/status
diagram gluon3_1_p211.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
reference  xs:int  required      
source <xs:element name="status">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute name="reference" type="xs:int" use="required"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute maintenanceType/report/transmitter/status/@reference
type xs:int
properties
use required
source <xs:attribute name="reference" type="xs:int" use="required"/>

element maintenanceType/report/transmitter/duration
diagram gluon3_1_p212.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:duration
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="duration" type="xs:duration" minOccurs="0"/>

element maintenanceType/report/transmitter/message
diagram gluon3_1_p213.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Her skal innholdet formateres, og skal kunne inneholde errorType, eller okType. Ergo dette elementet utgår.
source <xs:element name="message" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Her skal innholdet formateres, og skal kunne inneholde errorType, eller okType. Ergo dette elementet utgår.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element maintenanceType/report/transmitter/error
diagram gluon3_1_p214.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type errorType
properties
content complex
children errorMessage module
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string        
documentation
Betegnelse på gluon enhet som sender inn feilmeldingen
source <xs:element name="error" type="errorType"/>

element maintenanceType/report/transmitter/OK
diagram gluon3_1_p215.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type okType
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string        
source <xs:element name="OK" type="okType"/>

element maintenanceType/report/error
diagram gluon3_1_p216.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type errorType
properties
content complex
children errorMessage module
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string        
documentation
Betegnelse på gluon enhet som sender inn feilmeldingen
source <xs:element name="error" type="errorType"/>

element maintenanceType/report/OK
diagram gluon3_1_p217.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type okType
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string        
source <xs:element name="OK" type="okType"/>

element maintenanceType/probe
diagram gluon3_1_p218.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
For testdata av ymse slag
documentation
For any testdata
source <xs:element name="probe">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">For testdata av ymse slag</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">For any testdata</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element maintenanceType/systemLabels
diagram gluon3_1_p219.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
content complex
children transmitter
annotation
documentation
Nøkling mellom betegnelser og adresser
source <xs:element name="systemLabels">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Nøkling mellom betegnelser og adresser</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="transmitter" type="transmitterType" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element maintenanceType/systemLabels/transmitter
diagram gluon3_1_p220.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type transmitterType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string  required      
condition  xs:string  optional      
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen
url  xs:anyURI  optional      
ip  xs:anyURI  optional      
encoding  derived by: xs:string  optional      
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.
source <xs:element name="transmitter" type="transmitterType" maxOccurs="unbounded"/>

element maintenanceType/senders
diagram gluon3_1_p221.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
content complex
children sender
annotation
documentation
Adresselister for gkuonspin
source <xs:element name="senders">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Adresselister for gkuonspin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="sender" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="transmitter" type="transmitterType" maxOccurs="unbounded"/>
         
</xs:sequence>
         
<xs:attribute name="ip" type="xs:anyURI"/>
         
<xs:attribute name="url" type="xs:anyURI" use="optional"/>
         
<xs:attribute name="quark" type="xs:string"/>
         
<xs:attribute name="encoding" type="xs:string" use="optional" default="raw"/>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element maintenanceType/senders/sender
diagram gluon3_1_p222.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children transmitter
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
ip  xs:anyURI        
url  xs:anyURI  optional      
quark  xs:string        
encoding  xs:string  optional  raw    
source <xs:element name="sender" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="transmitter" type="transmitterType" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attribute name="ip" type="xs:anyURI"/>
   
<xs:attribute name="url" type="xs:anyURI" use="optional"/>
   
<xs:attribute name="quark" type="xs:string"/>
   
<xs:attribute name="encoding" type="xs:string" use="optional" default="raw"/>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute maintenanceType/senders/sender/@ip
type xs:anyURI
source <xs:attribute name="ip" type="xs:anyURI"/>

attribute maintenanceType/senders/sender/@url
type xs:anyURI
properties
use optional
source <xs:attribute name="url" type="xs:anyURI" use="optional"/>

attribute maintenanceType/senders/sender/@quark
type xs:string
source <xs:attribute name="quark" type="xs:string"/>

attribute maintenanceType/senders/sender/@encoding
type xs:string
properties
use optional
default raw
source <xs:attribute name="encoding" type="xs:string" use="optional" default="raw"/>

element maintenanceType/senders/sender/transmitter
diagram gluon3_1_p223.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type transmitterType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string  required      
condition  xs:string  optional      
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen
url  xs:anyURI  optional      
ip  xs:anyURI  optional      
encoding  derived by: xs:string  optional      
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.
source <xs:element name="transmitter" type="transmitterType" maxOccurs="unbounded"/>

element maintenanceType/nuclei
diagram gluon3_1_p224.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
content complex
children nucleus
annotation
documentation
Oversikt over adresse til karusellene
source <xs:element name="nuclei">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Oversikt over adresse til karusellene</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="nucleus" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:attribute name="url" type="xs:anyURI" use="required"/>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element maintenanceType/nuclei/nucleus
diagram gluon3_1_p225.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
url  xs:anyURI  required      
source <xs:element name="nucleus" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:attribute name="url" type="xs:anyURI" use="required"/>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute maintenanceType/nuclei/nucleus/@url
type xs:anyURI
properties
use required
source <xs:attribute name="url" type="xs:anyURI" use="required"/>

element maintenanceType/dictionary
diagram gluon3_1_p226.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type dictionaryType
properties
content complex
children metadata group term
source <xs:element name="dictionary" type="dictionaryType"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy