complexType originType
diagram gluon3_1_p245.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
children metadata technicalMetadata subOrigin
used by
elements objectType/origin originType/subOrigin/origin
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
fragmented  xs:boolean        
documentation
Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere
purpose  xs:string        
documentation
Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.
annotation
documentation
Peker for ressurser i produksjons og arkivsystemer
documentation
References content in the production systems.
source <xs:complexType name="originType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Peker for ressurser i produksjons og arkivsystemer</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">References content in the production systems.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="metadata" type="gluonMetadataType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#storageIdentifier"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Lagringsidentifikator
Identifikasjon av bærer
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Storage identifier
Identifier of the storage
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="technicalMetadata" type="ebucore:formatType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>EBU Core format element</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="subOrigin" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="origin" type="originType" maxOccurs="unbounded"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
 
<xs:attribute name="fragmented" type="xs:boolean">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation xml:lang="nb">Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="purpose" type="xs:string">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation xml:lang="nb">Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
</xs:complexType>

attribute originType/@fragmented
type xs:boolean
annotation
documentation
Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere
source <xs:attribute name="fragmented" type="xs:boolean">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute originType/@purpose
type xs:string
annotation
documentation
Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.
source <xs:attribute name="purpose" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

element originType/metadata
diagram gluon3_1_p246.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type gluonMetadataType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Lagringsidentifikator
Identifikasjon av bærer
documentation
Storage identifier
Identifier of the storage
source <xs:element name="metadata" type="gluonMetadataType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#storageIdentifier"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Lagringsidentifikator
Identifikasjon av bærer
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Storage identifier
Identifier of the storage
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element originType/technicalMetadata
diagram gluon3_1_p247.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type ebucore:formatType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children format ebucore:medium ebucore:imageFormat ebucore:videoFormat ebucore:audioFormat ebucore:audioFormatExtended ebucore:containerFormat ebucore:signingFormat ebucore:dataFormat ebucore:start ebucore:end ebucore:duration ebucore:fileSize ebucore:fileName ebucore:mimeType ebucore:locator ebucore:hash ebucore:documentFormat ebucore:technicalAttributeString ebucore:technicalAttributeByte ebucore:technicalAttributeShort ebucore:technicalAttributeInteger ebucore:technicalAttributeLong ebucore:technicalAttributeUnsignedByte ebucore:technicalAttributeUnsignedShort ebucore:technicalAttributeUnsignedInteger ebucore:technicalAttributeUnsignedLong ebucore:technicalAttributeBoolean ebucore:technicalAttributeFloat ebucore:technicalAttributeRational ebucore:technicalAttributeUri ebucore:dateCreated ebucore:dateModified
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
formatId  xs:anyURI        
documentation
To uniquely identify a format.
formatVersionId  xs:string        
documentation
To provide information on the version of the format.
formatName  xs:string        
documentation
To provide a human readable name for the format.
formatDefinition  xs:string        
documentation
To provide a human readable name for the format.
typeLabel  xs:string        
documentation
Free text to define the type of the associated element.
typeDefinition  xs:string        
documentation
Free text to provide a definition for the type.
typeLink  xs:anyURI        
documentation
A URI to link e.g. to a type in a classification scheme.
typeSource  xs:string        
documentation
To identify a source of attribution.
typeLanguage  xs:language        
documentation
To define the language in which the type information is provided.
annotation
documentation
EBU Core format element
source <xs:element name="technicalMetadata" type="ebucore:formatType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>EBU Core format element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element originType/subOrigin
diagram gluon3_1_p248.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children origin
source <xs:element name="subOrigin" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="origin" type="originType" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element originType/subOrigin/origin
diagram gluon3_1_p249.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type originType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children metadata technicalMetadata subOrigin
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
fragmented  xs:boolean        
documentation
Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere
purpose  xs:string        
documentation
Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.
source <xs:element name="origin" type="originType" maxOccurs="unbounded"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy