attribute partTimeCausesGroupType
namespace http://gluon.nrk.no/gluonDict3_1
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration parental100
documentation

              Forelderperm med 100% lønn - Fraværsrett i forbindelse med svangerskap eller adopsjon, med full betaling
           
documentation

              Parental leave with 100% pay - ***
           
enumeration parental80
documentation

              Forelderperm med 80% lønn - Fraværsrett i forbindelse med svangerskap eller adopsjon, fordelt på en lengre periode, med 80% betaling
           
documentation

              Parental leave with 80% pay - ***
           
enumeration sickSecondYear
documentation

              Sykepermisjon, andre år - uten arbeidsgiveransvar - Etter et års sykemelding faller arbeidsgiveransvaret bort. Det er praksis i NRK at arbeidstager etter søknad står i stillingen et år til
           
documentation

              Sick leave, second year, without employer's liability - ***
           
enumeration sickNoPay
documentation

              Fortsatt sykefrvær uten lønn - Sykefravær utover andre året - uten arbeidsgiveransvar
           
documentation

              Continued sick leave without pay - ***
           
enumeration tempPartTime
documentation

              Midlertidig redusert stilling - Enhver reduksjon av virkelig stillingsandel av ulike årsaker
           
documentation

              Temporary part-time - ***
           
enumeration militaryService
documentation

              Militære - Reduksjon av virkelig stillingsandel grunnet verneplikt
           
documentation

              Military service - ***
           
enumeration compassionateLeavePensionable
documentation

              Omsorgsperm med pensjonsgrunnlag - Avtalt fravær i forbindelse med pass av egne barn under 12 år, inntil 3 år, som gir pensjonsrett
           
documentation

              Compassionate leave with pensionable income - ***
           
enumeration compassionateLeaveNotPensionable
documentation

              Omsorgsperm uten pensjongrunnlag - ***
           
documentation

              Compassionate leave without pensionable income - ***
           
enumeration leaveWithPay
documentation

              Perm med lønn - Lønnsgivende fravær etter avtale
           
documentation

              Leave with pay - ***
           
enumeration leaveWithoutPay
documentation

              Perm uten lønn - Avtalt fravær uten lønnskompensasjon
           
documentation

              Leave without pay - ***
           
enumeration educationWithoutPay
documentation

              Utdanning uten lønn - Fravær i forbindelse med kompetanseheving
           
documentation

              Education without pay - ***
           
annotation
documentation

        Beskriver årsaker til deltid
     
source <xs:attribute name="partTimeCausesGroupType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
        Beskriver årsaker til deltid
     
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="parental100">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Forelderperm med 100% lønn - Fraværsrett i forbindelse med svangerskap eller adopsjon, med full betaling
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Parental leave with 100% pay - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="parental80">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Forelderperm med 80% lønn - Fraværsrett i forbindelse med svangerskap eller adopsjon, fordelt på en lengre periode, med 80% betaling
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Parental leave with 80% pay - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="sickSecondYear">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Sykepermisjon, andre år - uten arbeidsgiveransvar - Etter et års sykemelding faller arbeidsgiveransvaret bort. Det er praksis i NRK at arbeidstager etter søknad står i stillingen et år til
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Sick leave, second year, without employer's liability - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="sickNoPay">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Fortsatt sykefrvær uten lønn - Sykefravær utover andre året - uten arbeidsgiveransvar
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Continued sick leave without pay - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="tempPartTime">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Midlertidig redusert stilling - Enhver reduksjon av virkelig stillingsandel av ulike årsaker
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Temporary part-time - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="militaryService">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Militære - Reduksjon av virkelig stillingsandel grunnet verneplikt
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Military service - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="compassionateLeavePensionable">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Omsorgsperm med pensjonsgrunnlag - Avtalt fravær i forbindelse med pass av egne barn under 12 år, inntil 3 år, som gir pensjonsrett
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Compassionate leave with pensionable income - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="compassionateLeaveNotPensionable">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Omsorgsperm uten pensjongrunnlag - ***
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Compassionate leave without pensionable income - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="leaveWithPay">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Perm med lønn - Lønnsgivende fravær etter avtale
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Leave with pay - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="leaveWithoutPay">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Perm uten lønn - Avtalt fravær uten lønnskompensasjon
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Leave without pay - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
     
<xs:enumeration value="educationWithoutPay">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation source="NRK dataordbok" xml:lang="nb">
              Utdanning uten lønn - Fravær i forbindelse med kompetanseheving
           
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRK data dictionary" xml:lang="en">
              Education without pay - ***
           
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:enumeration>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy