complexType pollingType
diagram gluon3_1_p261.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
children points trend prognosis factual question keyword electionCoefficients
used by
elements responseType/polling objectType/polling
annotation
documentation
For valg og rundspørringer
documentation
Polling and elections
source <xs:complexType name="pollingType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">For valg og rundspørringer</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Polling and elections</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:element name="points">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>For data som omfatter hele undersøkelsen</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:decimal">
             
<xs:attribute name="unit">
               
<xs:simpleType>
                 
<xs:restriction base="xs:string">
                   
<xs:enumeration value="percent"/>
                   
<xs:enumeration value="actual"/>
                 
</xs:restriction>
               
</xs:simpleType>
             
</xs:attribute>
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="trend">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>For trender som omfatter hele undersøkelsen</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:decimal">
             
<xs:attribute name="unit">
               
<xs:simpleType>
                 
<xs:restriction base="xs:string">
                   
<xs:enumeration value="percent"/>
                   
<xs:enumeration value="actual"/>
                 
</xs:restriction>
               
</xs:simpleType>
             
</xs:attribute>
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="prognosis">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Antagelser o.l. som kan uttrykkes ved tall</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attribute name="unit">
               
<xs:simpleType>
                 
<xs:restriction base="xs:string">
                   
<xs:enumeration value="percent"/>
                   
<xs:enumeration value="actual"/>
                 
</xs:restriction>
               
</xs:simpleType>
             
</xs:attribute>
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="factual">
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:choice>
   
<xs:element name="question" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="keyword" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="electionCoefficients" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">Spesialtype for å beregne utgjevningsmandater</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="electionCoefficient" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:simpleContent>
               
<xs:extension base="xs:float">
                 
<xs:attribute name="proposition" type="xs:string"/>
                 
<xs:attribute name="county" type="xs:string"/>
                 
<xs:attribute name="candidateRank" type="xs:int"/>
               
</xs:extension>
             
</xs:simpleContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element pollingType/points
diagram gluon3_1_p262.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:decimal
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
unit  derived by: xs:string        
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
For data som omfatter hele undersøkelsen
source <xs:element name="points">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>For data som omfatter hele undersøkelsen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:decimal">
       
<xs:attribute name="unit">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="percent"/>
             
<xs:enumeration value="actual"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:attribute>
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute pollingType/points/@unit
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration percent
enumeration actual
source <xs:attribute name="unit">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="percent"/>
     
<xs:enumeration value="actual"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

element pollingType/trend
diagram gluon3_1_p263.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:decimal
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
unit  derived by: xs:string        
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
For trender som omfatter hele undersøkelsen
source <xs:element name="trend">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>For trender som omfatter hele undersøkelsen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:decimal">
       
<xs:attribute name="unit">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="percent"/>
             
<xs:enumeration value="actual"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:attribute>
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute pollingType/trend/@unit
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration percent
enumeration actual
source <xs:attribute name="unit">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="percent"/>
     
<xs:enumeration value="actual"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

element pollingType/prognosis
diagram gluon3_1_p264.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
unit  derived by: xs:string        
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
Antagelser o.l. som kan uttrykkes ved tall
source <xs:element name="prognosis">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Antagelser o.l. som kan uttrykkes ved tall</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute name="unit">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="percent"/>
             
<xs:enumeration value="actual"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:attribute>
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute pollingType/prognosis/@unit
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration percent
enumeration actual
source <xs:attribute name="unit">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="percent"/>
     
<xs:enumeration value="actual"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

element pollingType/factual
diagram gluon3_1_p265.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
source <xs:element name="factual">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element pollingType/question
diagram gluon3_1_p266.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="question" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element pollingType/keyword
diagram gluon3_1_p267.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="keyword" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element pollingType/electionCoefficients
diagram gluon3_1_p268.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children electionCoefficient
annotation
documentation
Spesialtype for å beregne utgjevningsmandater
source <xs:element name="electionCoefficients" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Spesialtype for å beregne utgjevningsmandater</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="electionCoefficient" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:float">
             
<xs:attribute name="proposition" type="xs:string"/>
             
<xs:attribute name="county" type="xs:string"/>
             
<xs:attribute name="candidateRank" type="xs:int"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element pollingType/electionCoefficients/electionCoefficient
diagram gluon3_1_p269.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:float
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
proposition  xs:string        
county  xs:string        
candidateRank  xs:int        
source <xs:element name="electionCoefficient" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:float">
       
<xs:attribute name="proposition" type="xs:string"/>
       
<xs:attribute name="county" type="xs:string"/>
       
<xs:attribute name="candidateRank" type="xs:int"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute pollingType/electionCoefficients/electionCoefficient/@proposition
type xs:string
source <xs:attribute name="proposition" type="xs:string"/>

attribute pollingType/electionCoefficients/electionCoefficient/@county
type xs:string
source <xs:attribute name="county" type="xs:string"/>

attribute pollingType/electionCoefficients/electionCoefficient/@candidateRank
type xs:int
source <xs:attribute name="candidateRank" type="xs:int"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy