complexType relationsElementType
diagram gluon3_1_p277.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
base xs:string
mixed true
used by
elements channelType/distributionIssues relationsType/relationDescribes relationsType/relationHasDramatisation relationsType/relationHasEpisode relationsType/relationHasFormat relationsType/relationHasPart relationsType/relationHasSeason relationsType/relationHasVersion relationsType/relationIsDescribedBy relationsType/relationIsDramatisationOf relationsType/relationIsEpisodeOf relationsType/relationIsFormatOf relationsType/relationIsPartOf relationsType/relationIsReferencedBy relationsType/relationIsReplacedBy relationsType/relationIsRequiredBy relationsType/relationIsSeasonOf relationsType/relationIsVersionOf relationsType/relationReferences relationsType/relationReplaces relationsType/relationRequires
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Referanse for forskjellige lister
documentation
Reference type in various sort of lists
source <xs:complexType name="relationsElementType" mixed="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Referanse for forskjellige lister</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Reference type in various sort of lists</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleContent>
   
<xs:extension base="xs:string">
     
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
<xs:attributeGroup ref="statusGroup"/>
     
<xs:attribute ref="method"/>
   
</xs:extension>
 
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy