complexType relationsType
diagram gluon3_1_p278.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
children relationIsVersionOf relationHasVersion relationIsReplacedBy relationReplaces relationIsRequiredBy relationRequires relationIsPartOf relationHasPart relationIsReferencedBy relationReferences relationIsFormatOf relationHasFormat relationIsDescribedBy relationDescribes relationIsDramatisationOf relationHasDramatisation relationIsEpisodeOf relationHasEpisode relationIsSeasonOf relationHasSeason
used by
elements gluonMetadataType/relations entityType/relations affiliationType/relations administrativeInformationType/relations permissionType/relations
source <xs:complexType name="relationsType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="relationIsVersionOf" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsVersionOf"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Er en versjon av
Objektet er en versjon av ressursen det vises til
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Is version of
The Object is verson of the referenced resource
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationHasVersion" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationHasVersion"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Har versjon
Ressursen det vises til er en versjon av objektet
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Has version
The Object has a verson identified by the link
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationIsReplacedBy" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsReplacedBy"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Erstattet av
Objektet er erstattet av ressursen det vises til
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Replaced by
The object is replacd by the resource
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationReplaces" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationReplaces"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Erstatter
Objektet erstatter ressursen det vises til
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Replaces
The object replaces the resource
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationIsRequiredBy" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsRequiredBy"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Behøvd av
Objektet er påkrevet av ressursen det vises til
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Required by
The object is required by the referenced resource
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationRequires" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationRequires"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Behøver
Objektet krever ressursen det vises til
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Requires
The object requires the referenced resource
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationIsPartOf" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsPartOf"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Er en del av
Objektet er en del av ressursen det vises til
F. eks. Brukes der et inslag skal peke til hvilket program det hører hjemme i
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Is part of
The object is a part of the referenced collection
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationHasPart" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationHasPart"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Har delen
Objektet inneholder ressursen det vises til
F. eks. Et program har slike pekere til inslagene sine
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Has part
The Object contains the referenced resource
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationIsReferencedBy" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsReferencedBy"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Refereres som
Objektet er henvist av ressursen det henvises til
F. eks. Brukes for fremmednøkler
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Referenced by
The object is referenced by the recource
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationReferences" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationReferences"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Refererer til
Objektet viser til ressursen
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">References
The object references the recource
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationIsFormatOf" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsFormatOf"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Format av
Objektet er i et format basert på ressursen det vises til
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Format of
The object is a format of the referenced recource
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationHasFormat" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationHasFormat"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Har formatert versjon
Objektet har formatet det vises til
F. eks. Et innslag publisert på nrk.no i et egnet internett-filformat, vil ha denne relasjonen til den publiserte fila
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Has format
The object got the referenced format
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationIsDescribedBy" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsDescribedBy"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Beskrevet av
Objektet er beskrevet av ressursen det vises til
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Described by
The object is described by the resource
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationDescribes" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationDescribes"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Beskriver
Objektet beskriver ressursen det vises til
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Describes
The object describes the referenced resource
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationIsDramatisationOf" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsDramatisationOf"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Dramatisering
Objektet er en dramatisering resursen det vises til
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Dramatisation
Conversion into dramatic form
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationHasDramatisation" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationHasDramatisation"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Har dramatisering
Objektet har en dramatisering det vises til
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Has dramatisation
The object has a dramatisation
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationIsEpisodeOf" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#episode"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Episode
Viser objektets nummer og det totale antall enheter i en serie
F. eks. 1:5
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Episode
Contains the values of the running number of the part and the total number in the series
Example: 1:5
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:complexContent>
         
<xs:extension base="relationsElementType">
           
<xs:attributeGroup ref="seriesGroup"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:complexContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationHasEpisode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#series"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Serie
Samling av programmer, som resultat av en publiseringsvedtak, gruppert etter innhold, ofte som resultat av en gjennomløpende historie.
F. eks. &quot;Blindpassasjer&quot; en serie med tre episoder.Blir modulert som en programgruppe
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Series
A series of shows, collected and grouped by a mutual editorial interest, based of the content
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:complexContent>
         
<xs:extension base="relationsElementType">
           
<xs:attributeGroup ref="seriesGroup"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:complexContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationIsSeasonOf" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#season"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Sesong
Viser objektets forhold til en underdeling av serie i sesonger
F. eks. Sesong 2
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Season
Contains the number value of the season of the series
Example: Season 2
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:complexContent>
         
<xs:extension base="relationsElementType">
           
<xs:attributeGroup ref="seriesGroup"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:complexContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="relationHasSeason" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#series"/>
       
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Serie
Samling av programmer, som resultat av en publiseringsvedtak, gruppert etter innhold, ofte som resultat av en gjennomløpende historie.
F. eks. &quot;Blindpassasjer&quot; en serie med tre episoder.Blir modulert som en programgruppe
</xs:documentation>
       
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Series
A series of shows, collected and grouped by a mutual editorial interest, based of the content
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:complexContent>
         
<xs:extension base="relationsElementType">
           
<xs:attributeGroup ref="seriesGroup"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:complexContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element relationsType/relationIsVersionOf
diagram gluon3_1_p279.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Er en versjon av
Objektet er en versjon av ressursen det vises til
documentation
Is version of
The Object is verson of the referenced resource
source <xs:element name="relationIsVersionOf" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsVersionOf"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Er en versjon av
Objektet er en versjon av ressursen det vises til
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Is version of
The Object is verson of the referenced resource
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationHasVersion
diagram gluon3_1_p280.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Har versjon
Ressursen det vises til er en versjon av objektet
documentation
Has version
The Object has a verson identified by the link
source <xs:element name="relationHasVersion" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationHasVersion"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Har versjon
Ressursen det vises til er en versjon av objektet
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Has version
The Object has a verson identified by the link
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationIsReplacedBy
diagram gluon3_1_p281.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Erstattet av
Objektet er erstattet av ressursen det vises til
documentation
Replaced by
The object is replacd by the resource
source <xs:element name="relationIsReplacedBy" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsReplacedBy"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Erstattet av
Objektet er erstattet av ressursen det vises til
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Replaced by
The object is replacd by the resource
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationReplaces
diagram gluon3_1_p282.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Erstatter
Objektet erstatter ressursen det vises til
documentation
Replaces
The object replaces the resource
source <xs:element name="relationReplaces" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationReplaces"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Erstatter
Objektet erstatter ressursen det vises til
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Replaces
The object replaces the resource
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationIsRequiredBy
diagram gluon3_1_p283.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Behøvd av
Objektet er påkrevet av ressursen det vises til
documentation
Required by
The object is required by the referenced resource
source <xs:element name="relationIsRequiredBy" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsRequiredBy"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Behøvd av
Objektet er påkrevet av ressursen det vises til
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Required by
The object is required by the referenced resource
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationRequires
diagram gluon3_1_p284.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Behøver
Objektet krever ressursen det vises til
documentation
Requires
The object requires the referenced resource
source <xs:element name="relationRequires" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationRequires"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Behøver
Objektet krever ressursen det vises til
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Requires
The object requires the referenced resource
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationIsPartOf
diagram gluon3_1_p285.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Er en del av
Objektet er en del av ressursen det vises til
F. eks. Brukes der et inslag skal peke til hvilket program det hører hjemme i
documentation
Is part of
The object is a part of the referenced collection
source <xs:element name="relationIsPartOf" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsPartOf"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Er en del av
Objektet er en del av ressursen det vises til
F. eks. Brukes der et inslag skal peke til hvilket program det hører hjemme i
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Is part of
The object is a part of the referenced collection
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationHasPart
diagram gluon3_1_p286.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Har delen
Objektet inneholder ressursen det vises til
F. eks. Et program har slike pekere til inslagene sine
documentation
Has part
The Object contains the referenced resource
source <xs:element name="relationHasPart" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationHasPart"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Har delen
Objektet inneholder ressursen det vises til
F. eks. Et program har slike pekere til inslagene sine
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Has part
The Object contains the referenced resource
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationIsReferencedBy
diagram gluon3_1_p287.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Refereres som
Objektet er henvist av ressursen det henvises til
F. eks. Brukes for fremmednøkler
documentation
Referenced by
The object is referenced by the recource
source <xs:element name="relationIsReferencedBy" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsReferencedBy"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Refereres som
Objektet er henvist av ressursen det henvises til
F. eks. Brukes for fremmednøkler
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Referenced by
The object is referenced by the recource
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationReferences
diagram gluon3_1_p288.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Refererer til
Objektet viser til ressursen
documentation
References
The object references the recource
source <xs:element name="relationReferences" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationReferences"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Refererer til
Objektet viser til ressursen
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">References
The object references the recource
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationIsFormatOf
diagram gluon3_1_p289.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Format av
Objektet er i et format basert på ressursen det vises til
documentation
Format of
The object is a format of the referenced recource
source <xs:element name="relationIsFormatOf" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsFormatOf"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Format av
Objektet er i et format basert på ressursen det vises til
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Format of
The object is a format of the referenced recource
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationHasFormat
diagram gluon3_1_p290.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Har formatert versjon
Objektet har formatet det vises til
F. eks. Et innslag publisert på nrk.no i et egnet internett-filformat, vil ha denne relasjonen til den publiserte fila
documentation
Has format
The object got the referenced format
source <xs:element name="relationHasFormat" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationHasFormat"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Har formatert versjon
Objektet har formatet det vises til
F. eks. Et innslag publisert på nrk.no i et egnet internett-filformat, vil ha denne relasjonen til den publiserte fila
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Has format
The object got the referenced format
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationIsDescribedBy
diagram gluon3_1_p291.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Beskrevet av
Objektet er beskrevet av ressursen det vises til
documentation
Described by
The object is described by the resource
source <xs:element name="relationIsDescribedBy" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsDescribedBy"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Beskrevet av
Objektet er beskrevet av ressursen det vises til
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Described by
The object is described by the resource
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationDescribes
diagram gluon3_1_p292.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Beskriver
Objektet beskriver ressursen det vises til
documentation
Describes
The object describes the referenced resource
source <xs:element name="relationDescribes" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationDescribes"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Beskriver
Objektet beskriver ressursen det vises til
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Describes
The object describes the referenced resource
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationIsDramatisationOf
diagram gluon3_1_p293.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Dramatisering
Objektet er en dramatisering resursen det vises til
documentation
Dramatisation
Conversion into dramatic form
source <xs:element name="relationIsDramatisationOf" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationIsDramatisationOf"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Dramatisering
Objektet er en dramatisering resursen det vises til
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Dramatisation
Conversion into dramatic form
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationHasDramatisation
diagram gluon3_1_p294.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Har dramatisering
Objektet har en dramatisering det vises til
documentation
Has dramatisation
The object has a dramatisation
source <xs:element name="relationHasDramatisation" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#relationHasDramatisation"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Har dramatisering
Objektet har en dramatisering det vises til
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Has dramatisation
The object has a dramatisation
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element relationsType/relationIsEpisodeOf
diagram gluon3_1_p295.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
runningOrderNumber  xs:integer        
documentation
If exists, it provides the ranking/running order within an ordered
list.
totalNumberOfGroupMembers  xs:integer        
annotation
documentation
Episode
Viser objektets nummer og det totale antall enheter i en serie
F. eks. 1:5
documentation
Episode
Contains the values of the running number of the part and the total number in the series
Example: 1:5
source <xs:element name="relationIsEpisodeOf" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#episode"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Episode
Viser objektets nummer og det totale antall enheter i en serie
F. eks. 1:5
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Episode
Contains the values of the running number of the part and the total number in the series
Example: 1:5
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="relationsElementType">
       
<xs:attributeGroup ref="seriesGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element relationsType/relationHasEpisode
diagram gluon3_1_p296.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
runningOrderNumber  xs:integer        
documentation
If exists, it provides the ranking/running order within an ordered
list.
totalNumberOfGroupMembers  xs:integer        
annotation
documentation
Serie
Samling av programmer, som resultat av en publiseringsvedtak, gruppert etter innhold, ofte som resultat av en gjennomløpende historie.
F. eks. &quot;Blindpassasjer&quot; en serie med tre episoder.Blir modulert som en programgruppe
documentation
Series
A series of shows, collected and grouped by a mutual editorial interest, based of the content
source <xs:element name="relationHasEpisode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#series"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Serie
Samling av programmer, som resultat av en publiseringsvedtak, gruppert etter innhold, ofte som resultat av en gjennomløpende historie.
F. eks. &quot;Blindpassasjer&quot; en serie med tre episoder.Blir modulert som en programgruppe
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Series
A series of shows, collected and grouped by a mutual editorial interest, based of the content
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="relationsElementType">
       
<xs:attributeGroup ref="seriesGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element relationsType/relationIsSeasonOf
diagram gluon3_1_p297.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
runningOrderNumber  xs:integer        
documentation
If exists, it provides the ranking/running order within an ordered
list.
totalNumberOfGroupMembers  xs:integer        
annotation
documentation
Sesong
Viser objektets forhold til en underdeling av serie i sesonger
F. eks. Sesong 2
documentation
Season
Contains the number value of the season of the series
Example: Season 2
source <xs:element name="relationIsSeasonOf" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#season"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Sesong
Viser objektets forhold til en underdeling av serie i sesonger
F. eks. Sesong 2
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Season
Contains the number value of the season of the series
Example: Season 2
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="relationsElementType">
       
<xs:attributeGroup ref="seriesGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element relationsType/relationHasSeason
diagram gluon3_1_p298.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
runningOrderNumber  xs:integer        
documentation
If exists, it provides the ranking/running order within an ordered
list.
totalNumberOfGroupMembers  xs:integer        
annotation
documentation
Serie
Samling av programmer, som resultat av en publiseringsvedtak, gruppert etter innhold, ofte som resultat av en gjennomløpende historie.
F. eks. &quot;Blindpassasjer&quot; en serie med tre episoder.Blir modulert som en programgruppe
documentation
Series
A series of shows, collected and grouped by a mutual editorial interest, based of the content
source <xs:element name="relationHasSeason" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#series"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Serie
Samling av programmer, som resultat av en publiseringsvedtak, gruppert etter innhold, ofte som resultat av en gjennomløpende historie.
F. eks. &quot;Blindpassasjer&quot; en serie med tre episoder.Blir modulert som en programgruppe
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Series
A series of shows, collected and grouped by a mutual editorial interest, based of the content
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="relationsElementType">
       
<xs:attributeGroup ref="seriesGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy