complexType sectionType
diagram gluon3_1_p301.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
children value subsection
used by
elements gluon/head/publishingpoints/publishingpoint/section sectionType/subsection
source <xs:complexType name="sectionType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="value">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">Kan være et sidenummer eller en del av en path brukt for publisering</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:simpleContent>
         
<xs:extension base="xs:string">
           
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:simpleContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="subsection" type="sectionType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element sectionType/value
diagram gluon3_1_p302.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
Kan være et sidenummer eller en del av en path brukt for publisering
source <xs:element name="value">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Kan være et sidenummer eller en del av en path brukt for publisering</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element sectionType/subsection
diagram gluon3_1_p303.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type sectionType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children value subsection
source <xs:element name="subsection" type="sectionType" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy