gluon3.1.2

Dokumentasjon og xml-skjema

Gluon er et enkelt og oversiktlig mediahåndteringssystem med standardisert XML som kommunikasjonsmiddel mellom de ulike enhetene innen produksjon, publisering og distribusjon.

Nedlasting av XML-skjema, ns: http://gluon.nrk.no/gluon3_1

Støtteskjemaer:

Dokumentasjon av denne versjonen i HTML

Snapshot av dataordbok og rolleliste

Endringer siden gluon3.0

  1. Bruk av EBUCore1.5
  2. ContactInformation element i administrativeInformation, gir oss mulighet for hemmelige telefonnumre og adresser
  3. Hjelpetekster oppdatert

Revisjoner

gluon3.1.1

  1. @method i metadatablokkene er nå definert som en attributgruppe

gluon3.1.2

  1. Opprydding i rollelistens grupper
  2. Metadata/language er en stringtype med referanse, ikke en languagetype

Skjema og dokumentasjon er laget av Tormod Værvågen og Gunnar Dahl, Norsk rikskringkasting (NRK AS). Epost: tormod.varvagen@nrk.no eller gunnar.dahl@nrk.no
XML Schemes and documentation is written by Tormod Værvågen and Gunnar Dahl, Norsk rikskringkasting (NRK AS), Norway. Email: tormod.varvagen@nrk.no or gunnar.dahl@nrk.no