complexType temporalType
diagram gluon_p441.png
children start end epoch
used by
elements axmlType/coverage/coverage_temporal axmlType/dates/fuzzy_date axmlType/rights/right/rightsmatrix/channel/temporalAvailability nametype/other_name/timeFrame
annotation
documentation
Struktur for å vise tidsintervalet til det som er beskrevet
documentation
Temporal extent

element temporalType/start
diagram gluon_p442.png
type displayType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
startDatexs:dateTime      
documentation
Eksakt dato
startYear      
startMonth      
startDay      
startPointxs:duration      
documentation
Start relativt fra start på foreldre objekt
documentation
Start point relative from beginning of parent
endDatexs:dateTimeoptional      
documentation
Eksakt dato
endYear      
endMonth      
endDay      
endPointxs:duration      
documentation
Slutt relativt fra start på foreldre objekt
documentation
End point relative from beginning of parent
repeatMinxs:intoptional      
documentation
Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
repeatMaxxs:intoptional      
documentation
Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
publicxs:boolean      
annotation
documentation
Starten på en periode, gitt enten som en eksakt verdi eller som et interval

element temporalType/end
diagram gluon_p443.png
type displayType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
startDatexs:dateTime      
documentation
Eksakt dato
startYear      
startMonth      
startDay      
startPointxs:duration      
documentation
Start relativt fra start på foreldre objekt
documentation
Start point relative from beginning of parent
endDatexs:dateTimeoptional      
documentation
Eksakt dato
endYear      
endMonth      
endDay      
endPointxs:duration      
documentation
Slutt relativt fra start på foreldre objekt
documentation
End point relative from beginning of parent
repeatMinxs:intoptional      
documentation
Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
repeatMaxxs:intoptional      
documentation
Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
publicxs:boolean      
annotation
documentation
Slutten på en periode

element temporalType/epoch
diagram gluon_p444.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
aspectxs:string      
documentation
Er dette en historisk periode, en stilepoke eller lignende
annotation
documentation
Epoke, betegnelse på stilepoke, historisk periode

attribute temporalType/epoch/@aspect
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Er dette en historisk periode, en stilepoke eller lignende


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy