attribute datesGroupType
namespace http://gluon.nrk.no/gluonDict
type restriction of xs:string
used by
element gluonMetadataType/dates/dateAlternative
facets
Kind Value Annotation
enumeration dateCreated
documentation

              Opprettelsesdato - Tid for objektets opprettelse
           
documentation

              Date created - Date for creation of the object
           
enumeration productionDate
documentation

              Produksjonsdato - Tid for produksjon av objektet
           
documentation

              Production date - Date for production of the object
           
enumeration dateIssued
documentation

              Utstedelsesdato - Tidspunkt for når et objekt er gjort tilgjengelig. Samlebetegnelse på utgivelsesdato og sendedato
           
documentation

              Date Issued - Date for when an object are made public
           
enumeration releaseDate
documentation

              Utgivelsesdato - Utrykk fra platebransjen som betegner første lovelige utgivelsesdato
           
documentation

              Release Date - The release date of an published record
           
enumeration legalDate
documentation

              Rettighetsperiode - Dato eller tidsrom vi i henhold til avtale kan publisere
           
documentation

              Legal Date - Timespan where publishing is permitted according to agreement
           
enumeration dateIssuedFirst
documentation

              Første gangs utgivelse - Tidspunkt for når et objekt er gjort tilgjengelig første gang. Samlebetegnelse på utgivelsesdato og sendedato
           
documentation

              First Date of Issue - The first date the object was published
           
enumeration plannedTimeOfissue
documentation

              Planlagt sendetid - Tid som er avrundet slik at sendeplanen skal se pen ut, inneholder den sluttid skal også denne vises
           
documentation

              Planned time of issue - ***
           
enumeration publicationDate
documentation

              Utgivelsestidspunkt - Tidspunkt for når objektet er gjort tilgjengelig for bruker. Brukes ikke for tradisjonell kringkasting
           
documentation

              Publication date and time -
           
enumeration transmissionDate
documentation

              Sendetidspunkt - Dato for en bestemt sending i en kringkastingskanal
           
documentation

              Transmission date and time - Date for transmission of an object
           
enumeration modifiedDate
documentation

              Sist endret - Tid for siste endring av objektets metadata
           
documentation

              Modified - Date of last modification of the metadata describing the object
           
enumeration editedDate
documentation

              Sist redigert dato - Tid for siste endring av objektets innhold
           
documentation

              Edited date -
           
enumeration workOriginDate
documentation

              Verkets opprinnelsesdato -
           
documentation

              The date of origin of the work -
           
enumeration copyrightYear
documentation

              Copyrightsår -
           
documentation

              Copyright year of the object -
           
enumeration phonogramCopyrightYear
documentation

              Phonogrammets copyrightsår -
           
documentation

              Copyright year of the phonogram -
           
enumeration digitizedDate
documentation

              Digitaliseringsdato -
           
documentation

              Date digitized -
           
enumeration ingestedDate
documentation

              Registreringsdato -
           
documentation

              Date ingested -
           
enumeration objectEvent
documentation

              Hendelse i objekt - En hendelse langs en tidslinje i et objekt
           
documentation

              Object event - An event in the timeline of an object
           
enumeration receivedDate
documentation

              Mottatt dato - Dato for mottak av produkt
           
documentation

              Received Date - Date for product arrival
           
enumeration killDate
documentation

              Opphørsdato - Dato for når høykvalitets ressurser blir fjernet fra systemet. Metadata kan lagres etter dette, men materialet blir ubrukbart.
           
documentation

              Kill date - The date when Hires will be removed
           
enumeration dateOfBirth
documentation

              Fødselsdato - Tidspunkt for når noen kom til verden
           
documentation

              Date of birth - Date a person was born
           
enumeration deathDay
documentation

              Dødsdato - Tidspunkt for livsopphør
           
documentation

              Death day - Date a person died
           
annotation
documentation

        Beskriver ulike dato og hendelsestyper. Alle verdiene kan utrykkes som tidsintervaller, med ulik nøyaktighet, kun år, kun dato, eller dato og klokkeslett. jmf. gluon2 datotype
     


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy