attribute titlesGroupType
namespace http://gluon.nrk.no/gluonDict
type restriction of xs:string
used by
elements gluonMetadataType/titles/titleAlternative gluonMetadataType/titles/titleHistory/titleEvent/titleAlternative
facets
Kind Value Annotation
enumeration mainTitle
documentation

              Hovedtittel - Beskriver objektets endelige navn
           
documentation

              Main title - Identifying the final name of the object
           
enumeration workingTitle
documentation

              Arbeidstittel - Objektets foreløpige tittel
           
documentation

              Working title - The temporary title of the object
           
enumeration seriesTitle
documentation

              Serietittel - Tittel på programgruppen
           
documentation

              SeriesTitle - Commercial title attributed to the programme group
           
enumeration slotTitle
documentation

              Flatetittel - Tittel på en sendeflate
           
documentation

              Slot title - ***
           
enumeration secondaryTitle
documentation

              Undertittel - Objektets undertittel
           
documentation

              Secondary Title - Secondary title given to the object by its producer
           
enumeration publishingTitle
documentation

              Sendetittel - Beskriver alternativ tittel brukt for sending eller publisering av objekt
           
documentation

              Publishing title - Title used for publishing of object
           
enumeration originalTitle
documentation

              Orginaltittel - Objektets opprinnelige tittel ved ferdigstillelse, som oftest i et annet språk
           
documentation

              Original title - The original title of the object, usually in another language
           
enumeration brandTitle
documentation

              Merkevaretittel - Tittel på konsept eller idé, mye brukt ved kjøp og salg av programkonsepter
           
documentation

              Brand title - Title of a concept or an idea, mainly used within buying and selling show concepts
           
enumeration eventSeriesUniverse
documentation

              Saksunivers - Samletittel på en sak som utvikler seg over tid
           
documentation

              Event Series Universe -
           
enumeration eventSeriesTitle
documentation

              Sakstittel - Samletittel på en sak som utvikler seg over tid
           
documentation

              Event Series Tittle -
           
enumeration popularTitle
documentation

              Populær tittel - Alternativ tittel, ofte mere kjent enn den formelle tittelen
           
documentation

              Popular title - Alternative title, often more well-known than the formal title
           
enumeration firstLine
documentation

              Førstelinje - Første tekstlinje i litterært verk
           
documentation

              First Line - First sentence of the resource
           
enumeration refrain
documentation

              Refreng - Gjentagende vers i en sang
           
documentation

              Refrain - Recurring verse in a song
           
enumeration albumTitle
documentation

              Albumtittel - Tittel på utgivelse av musikkproduksjoner
           
documentation

              Album title - Title of publication of recorded music
           
enumeration sortTitle
documentation

              Sorteringstittel - Tittel brukt for sortering av lister
           
documentation

              Sort title - Title used for sorting lists
           
enumeration intellectualWorkTitle
documentation

              Verkstittel - Tittel brukt på åndsverk
           
documentation

              Intellectual work title - Title used on intelectual work
           
annotation
documentation

        Beskriver ulike titler brukt i NRK
     


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy