complexType devicecontrolType
diagram gluon3_1_p92.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
children channel
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  xs:string  required      
annotation
documentation
Styring av matriser og kringkastingsutstyr
documentation
Broadcast matrix control.
source <xs:complexType name="devicecontrolType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Styring av matriser og kringkastingsutstyr</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Broadcast matrix control.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="channel" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">Her kan man enten sende ut en og en kanal eller dumpe ut hele matrisen</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="name" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="nb">Kanalnavn, som i pi</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="source" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="nb">Kontrlollrom eller lignende i formen mak60</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
       
<xs:attribute name="change" type="xs:boolean" use="optional">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation xml:lang="nb">Settes til true dersom et er en endring i matrisen. False dersom dette bare er et resultat av en større dump</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:attribute>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
 
<xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>

attribute devicecontrolType/@type
type xs:string
properties
use required
source <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"/>

element devicecontrolType/channel
diagram gluon3_1_p93.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children name source
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
change  xs:boolean  optional      
documentation
Settes til true dersom et er en endring i matrisen. False dersom dette bare er et resultat av en større dump
annotation
documentation
Her kan man enten sende ut en og en kanal eller dumpe ut hele matrisen
source <xs:element name="channel" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Her kan man enten sende ut en og en kanal eller dumpe ut hele matrisen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="name" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Kanalnavn, som i pi</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="source" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Kontrlollrom eller lignende i formen mak60</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attribute name="change" type="xs:boolean" use="optional">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">Settes til true dersom et er en endring i matrisen. False dersom dette bare er et resultat av en større dump</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:attribute>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute devicecontrolType/channel/@change
type xs:boolean
properties
use optional
annotation
documentation
Settes til true dersom et er en endring i matrisen. False dersom dette bare er et resultat av en større dump
source <xs:attribute name="change" type="xs:boolean" use="optional">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Settes til true dersom et er en endring i matrisen. False dersom dette bare er et resultat av en større dump</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

element devicecontrolType/channel/name
diagram gluon3_1_p94.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Kanalnavn, som i pi
source <xs:element name="name" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Kanalnavn, som i pi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element devicecontrolType/channel/source
diagram gluon3_1_p95.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Kontrlollrom eller lignende i formen mak60
source <xs:element name="source" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Kontrlollrom eller lignende i formen mak60</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy