attributeGroup timeIntervalGroup
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
used by
complexTypes affiliationType displayType
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
startDate  xs:dateTime        
documentation
Start tid og dato i ISO format
documentation
Start time and date in ISO format
startYear  xs:gYear        
documentation
Startår, årsdel av ISO dato
documentation
Start year
startMonth  derived by: xs:int        
startDay  derived by: xs:int        
startTime  xs:time        
documentation
Tidspunkt for hendelse
startDayOfWeek  derived by: xs:int        
documentation
Ukedag etter ISO 8601 er 1 mandag, 7 søndag
documentation
Day of week, starts on 1 with Monday, ends on 7 for Sunday
startPoint  xs:duration        
documentation
Start relativt fra start på foreldre objekt
documentation
Start point relative from beginning of parent
endDate  xs:dateTime  optional      
documentation
Eksakt dato
endYear  xs:gYear  optional      
endMonth  derived by: xs:int  optional      
endDay  derived by: xs:int  optional      
endTime  xs:time  optional      
documentation
Tidspunkt for hendelse
endDayOfWeek  derived by: xs:int  optional      
endPoint  xs:duration        
documentation
Slutt relativt fra start på foreldre objekt
documentation
End point relative from beginning of parent
repeatMin  xs:int  optional      
documentation
Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
repeatMax  xs:int  optional      
documentation
Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
annotation
documentation
For å vise tidsdata på elementer av ulik type
source <xs:attributeGroup name="timeIntervalGroup">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>For å vise tidsdata på elementer av ulik type</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:attribute name="startDate" type="xs:dateTime">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation xml:lang="nb">Start tid og dato i ISO format</xs:documentation>
     
<xs:documentation xml:lang="en">Start time and date in ISO format</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="startYear" type="xs:gYear">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation xml:lang="nb">Startår, årsdel av ISO dato</xs:documentation>
     
<xs:documentation xml:lang="en">Start year</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="startMonth">
   
<xs:simpleType>
     
<xs:restriction base="xs:int">
       
<xs:minInclusive value="1"/>
       
<xs:maxInclusive value="12"/>
     
</xs:restriction>
   
</xs:simpleType>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="startDay">
   
<xs:simpleType>
     
<xs:restriction base="xs:int">
       
<xs:minInclusive value="1"/>
       
<xs:maxInclusive value="31"/>
     
</xs:restriction>
   
</xs:simpleType>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="startTime" type="xs:time">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation xml:lang="nb">Tidspunkt for hendelse</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="startDayOfWeek">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation xml:lang="nb">Ukedag etter ISO 8601 er 1 mandag, 7 søndag</xs:documentation>
     
<xs:documentation xml:lang="en">Day of week, starts on 1 with Monday, ends on 7 for Sunday</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
   
<xs:simpleType>
     
<xs:restriction base="xs:int">
       
<xs:maxInclusive value="7"/>
       
<xs:minInclusive value="1"/>
     
</xs:restriction>
   
</xs:simpleType>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="startPoint" type="xs:duration">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation xml:lang="nb">Start relativt fra start på foreldre objekt</xs:documentation>
     
<xs:documentation xml:lang="en">Start point relative from beginning of parent</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="endDate" type="xs:dateTime" use="optional">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation>Eksakt dato</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="endYear" type="xs:gYear" use="optional"/>
 
<xs:attribute name="endMonth" use="optional">
   
<xs:simpleType>
     
<xs:restriction base="xs:int">
       
<xs:minInclusive value="1"/>
       
<xs:maxInclusive value="12"/>
     
</xs:restriction>
   
</xs:simpleType>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="endDay" use="optional">
   
<xs:simpleType>
     
<xs:restriction base="xs:int">
       
<xs:minInclusive value="1"/>
       
<xs:maxInclusive value="31"/>
     
</xs:restriction>
   
</xs:simpleType>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="endTime" type="xs:time" use="optional">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation xml:lang="nb">Tidspunkt for hendelse</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="endDayOfWeek" use="optional">
   
<xs:simpleType>
     
<xs:restriction base="xs:int">
       
<xs:maxInclusive value="7"/>
       
<xs:minInclusive value="1"/>
     
</xs:restriction>
   
</xs:simpleType>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="endPoint" type="xs:duration">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation xml:lang="nb">Slutt relativt fra start på foreldre objekt</xs:documentation>
     
<xs:documentation xml:lang="en">End point relative from beginning of parent</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="repeatMin" type="xs:int" use="optional">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation xml:lang="nb">Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="repeatMax" type="xs:int" use="optional">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation xml:lang="nb">Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
</xs:attributeGroup>

attribute timeIntervalGroup/@startDate
type xs:dateTime
annotation
documentation
Start tid og dato i ISO format
documentation
Start time and date in ISO format
source <xs:attribute name="startDate" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Start tid og dato i ISO format</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Start time and date in ISO format</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@startYear
type xs:gYear
annotation
documentation
Startår, årsdel av ISO dato
documentation
Start year
source <xs:attribute name="startYear" type="xs:gYear">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Startår, årsdel av ISO dato</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Start year</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@startMonth
type restriction of xs:int
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 12
source <xs:attribute name="startMonth">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:int">
     
<xs:minInclusive value="1"/>
     
<xs:maxInclusive value="12"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@startDay
type restriction of xs:int
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 31
source <xs:attribute name="startDay">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:int">
     
<xs:minInclusive value="1"/>
     
<xs:maxInclusive value="31"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@startTime
type xs:time
annotation
documentation
Tidspunkt for hendelse
source <xs:attribute name="startTime" type="xs:time">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Tidspunkt for hendelse</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@startDayOfWeek
type restriction of xs:int
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 7
annotation
documentation
Ukedag etter ISO 8601 er 1 mandag, 7 søndag
documentation
Day of week, starts on 1 with Monday, ends on 7 for Sunday
source <xs:attribute name="startDayOfWeek">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Ukedag etter ISO 8601 er 1 mandag, 7 søndag</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Day of week, starts on 1 with Monday, ends on 7 for Sunday</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:int">
     
<xs:maxInclusive value="7"/>
     
<xs:minInclusive value="1"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@startPoint
type xs:duration
annotation
documentation
Start relativt fra start på foreldre objekt
documentation
Start point relative from beginning of parent
source <xs:attribute name="startPoint" type="xs:duration">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Start relativt fra start på foreldre objekt</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Start point relative from beginning of parent</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@endDate
type xs:dateTime
properties
use optional
annotation
documentation
Eksakt dato
source <xs:attribute name="endDate" type="xs:dateTime" use="optional">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Eksakt dato</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@endYear
type xs:gYear
properties
use optional
source <xs:attribute name="endYear" type="xs:gYear" use="optional"/>

attribute timeIntervalGroup/@endMonth
type restriction of xs:int
properties
use optional
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 12
source <xs:attribute name="endMonth" use="optional">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:int">
     
<xs:minInclusive value="1"/>
     
<xs:maxInclusive value="12"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@endDay
type restriction of xs:int
properties
use optional
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 31
source <xs:attribute name="endDay" use="optional">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:int">
     
<xs:minInclusive value="1"/>
     
<xs:maxInclusive value="31"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@endTime
type xs:time
properties
use optional
annotation
documentation
Tidspunkt for hendelse
source <xs:attribute name="endTime" type="xs:time" use="optional">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Tidspunkt for hendelse</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@endDayOfWeek
type restriction of xs:int
properties
use optional
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 7
source <xs:attribute name="endDayOfWeek" use="optional">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:int">
     
<xs:maxInclusive value="7"/>
     
<xs:minInclusive value="1"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@endPoint
type xs:duration
annotation
documentation
Slutt relativt fra start på foreldre objekt
documentation
End point relative from beginning of parent
source <xs:attribute name="endPoint" type="xs:duration">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Slutt relativt fra start på foreldre objekt</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">End point relative from beginning of parent</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@repeatMin
type xs:int
properties
use optional
annotation
documentation
Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
source <xs:attribute name="repeatMin" type="xs:int" use="optional">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute timeIntervalGroup/@repeatMax
type xs:int
properties
use optional
annotation
documentation
Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
source <xs:attribute name="repeatMax" type="xs:int" use="optional">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy