complexType inlineContentType
diagram gluon_p174.png
properties
mixed true
children link emphasis strong placeholder linebreak softhyphen
used by
elements metType/description inlineContentType/emphasis newsType/headline basicContentType/headline basicContentType/paragraph inlineContentType/strong
complexTypes linkType placeholderType
annotation
documentation
Lovlig innhold i tekstelementer
documentation
Inline content of text elements

element inlineContentType/link
diagram gluon_p175.png
type linkType
properties
isRef 0
content complex
mixed true
children link emphasis strong placeholder linebreak softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      
documentation
Viser hvilken type lenke, eller snarere hvilket bruksområde lenken har. F. eks om lenkemålet er internt eller eksternt
protocolderived by: xs:stringoptional      
documentation
Protokollen for lenken, f.eks. ftp, http. Settes til analog for ikke IT baserte krysshenvisninger.
hrefxs:stringoptional      
documentation
Lenkemål for enhever lenketype
legendxs:stringoptional      
documentation
En forklarende tekst til lenken
bandwidthxs:string      
documentation
Båndbredde på streaming fila som er linket til (for streamingslenker)
documentation
Target bandwith of linked and streamed multimedia file
targetxs:stringoptional      
documentation
Enten navn på frame, eller navn på system som er lenkemål
purposexs:string      
documentation
For å skille ulike platformers lenker, sett inn verdier som en tokenlist
dataidxs:stringoptional      

element inlineContentType/emphasis
diagram gluon_p176.png
type inlineContentType
properties
isRef 0
content complex
mixed true
children link emphasis strong placeholder linebreak softhyphen
annotation
documentation
Formatering

element inlineContentType/strong
diagram gluon_p177.png
type inlineContentType
properties
isRef 0
content complex
mixed true
children link emphasis strong placeholder linebreak softhyphen
annotation
documentation
Formatering

element inlineContentType/placeholder
diagram gluon_p178.png
type placeholderType
properties
isRef 0
content complex
mixed true
children link emphasis strong placeholder linebreak softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
textflowderived by: xs:string  none    
localidxs:IDREFoptional      

element inlineContentType/linebreak
diagram gluon_p179.png
properties
isRef 0

element inlineContentType/softhyphen
diagram gluon_p180.png
properties
isRef 0


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy