complexType linkType
diagram gluon_p181.png
type extension of inlineContentType
properties
base inlineContentType
mixed true
children link emphasis strong placeholder linebreak softhyphen
used by
elements newsType/linkcompilations/links/link incidentType/link sportsEventType/link inlineContentType/link
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      
documentation
Viser hvilken type lenke, eller snarere hvilket bruksområde lenken har. F. eks om lenkemålet er internt eller eksternt
protocolderived by: xs:stringoptional      
documentation
Protokollen for lenken, f.eks. ftp, http. Settes til analog for ikke IT baserte krysshenvisninger.
hrefxs:stringoptional      
documentation
Lenkemål for enhever lenketype
legendxs:stringoptional      
documentation
En forklarende tekst til lenken
bandwidthxs:string      
documentation
Båndbredde på streaming fila som er linket til (for streamingslenker)
documentation
Target bandwith of linked and streamed multimedia file
targetxs:stringoptional      
documentation
Enten navn på frame, eller navn på system som er lenkemål
purposexs:string      
documentation
For å skille ulike platformers lenker, sett inn verdier som en tokenlist
dataidxs:stringoptional      
annotation
documentation
Generel lenketype
documentation
Hyperlink type

attribute linkType/@type
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
use required
facets
enumeration internal
enumeration external
enumeration dictionary
enumeration profile
enumeration mailto
enumeration javascript
enumeration phone
enumeration analog
enumeration multimedia
annotation
documentation
Viser hvilken type lenke, eller snarere hvilket bruksområde lenken har. F. eks om lenkemålet er internt eller eksternt

attribute linkType/@protocol
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
use optional
facets
enumeration ftp
enumeration http
enumeration javascript
enumeration mailto
enumeration mms
enumeration pnm
enumeration sd
annotation
documentation
Protokollen for lenken, f.eks. ftp, http. Settes til analog for ikke IT baserte krysshenvisninger.

attribute linkType/@href
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Lenkemål for enhever lenketype

attribute linkType/@legend
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
En forklarende tekst til lenken

attribute linkType/@bandwidth
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Båndbredde på streaming fila som er linket til (for streamingslenker)
documentation
Target bandwith of linked and streamed multimedia file

attribute linkType/@target
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Enten navn på frame, eller navn på system som er lenkemål

attribute linkType/@purpose
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
For å skille ulike platformers lenker, sett inn verdier som en tokenlist

attribute linkType/@dataid
type xs:string
properties
isRef 0
use optional


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy