complexType sportsEventType
diagram gluon_p392.png
children participants arrangement season match group level class startDate delayedStartDate location organizer referee attendance summary link element
used by
elements resultType/event tablesType/events/round/event bettingType/events/match/event
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxs:stringoptional      
statusderived by: xs:int  3    
documentation
-1 - Utsatt kamp
0 - Ikke startet
1 - Pågår
2 - Pause
3 - Avsluttet
labelxs:string      
typederived by: xs:string  rich    
scorePart1xs:intoptional      
documentation
Brukes bare dersom type indikerer et sammendrag (summary)
scorePart2xs:intoptional      
documentation
Brukes bare dersom type indikerer et sammendrag (summary)
groupxs:stringoptional      
documentation
Brukes jun der det er snakk om sammendrag
annotation
documentation
For beskrivelse av lagbaserte sportshendelser
documentation
Team based sport events

attribute sportsEventType/@id
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute sportsEventType/@status
type restriction of xs:int
properties
isRef 0
default 3
facets
enumeration 0
enumeration 1
enumeration 2
enumeration 3
annotation
documentation
-1 - Utsatt kamp
0 - Ikke startet
1 - Pågår
2 - Pause
3 - Avsluttet

attribute sportsEventType/@label
type xs:string
properties
isRef 0

attribute sportsEventType/@type
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
default rich
facets
enumeration summary
enumeration rich

attribute sportsEventType/@scorePart1
type xs:int
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Brukes bare dersom type indikerer et sammendrag (summary)

attribute sportsEventType/@scorePart2
type xs:int
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Brukes bare dersom type indikerer et sammendrag (summary)

attribute sportsEventType/@group
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Brukes jun der det er snakk om sammendrag

element sportsEventType/participants
diagram gluon_p393.png
properties
isRef 0
content complex
children participant

element sportsEventType/participants/participant
diagram gluon_p394.png
type participantType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children salutation title prefix given_name pre_surname family_name name sufix role role_name nationality other_name events relations shortname name_alternative particulars
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
dataidxs:stringoptional      
teamderived by: xs:intoptional      
documentation
Tall som brukes som lagreferanse
homederived by: xs:int  0    
annotation
documentation
Hver av lagene

element sportsEventType/arrangement
diagram gluon_p395.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
arrIDxs:stringrequired      
seasonxs:stringoptional      
annotation
documentation
Kan utelates i listesammenhenger der ligatilhørighet er definert av listen

attribute sportsEventType/arrangement/@arrID
type xs:string
properties
isRef 0
use required

attribute sportsEventType/arrangement/@season
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

element sportsEventType/season
diagram gluon_p396.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
numberxs:intoptional      

attribute sportsEventType/season/@number
type xs:int
properties
isRef 0
use optional

element sportsEventType/match
diagram gluon_p397.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
numberxs:intoptional      

attribute sportsEventType/match/@number
type xs:int
properties
isRef 0
use optional

element sportsEventType/group
diagram gluon_p398.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
numberxs:intoptional      

attribute sportsEventType/group/@number
type xs:int
properties
isRef 0
use optional

element sportsEventType/level
diagram gluon_p399.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxs:intrequired      
annotation
documentation
Hvor langt er man kommet i en konkurranse, 1. runde, semifinale. o.l.

attribute sportsEventType/level/@id
type xs:int
properties
isRef 0
use required

element sportsEventType/class
diagram gluon_p400.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxs:intoptional      
annotation
documentation
Betegner en undergruppe innen idret, f.eks en vektklasse eller lignende

attribute sportsEventType/class/@id
type xs:int
properties
isRef 0
use optional

element sportsEventType/startDate
diagram gluon_p401.png
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kan utelates i listesammenhenger der ligatilhørighet er definert av listen

element sportsEventType/delayedStartDate
diagram gluon_p402.png
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
NY. Brukes ved utsettelser

element sportsEventType/location
diagram gluon_p403.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element sportsEventType/organizer
diagram gluon_p404.png
type nametype
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children salutation title prefix given_name pre_surname family_name name sufix role role_name nationality other_name events relations
annotation
documentation
Eks. NFF

element sportsEventType/referee
diagram gluon_p405.png
type nametype
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children salutation title prefix given_name pre_surname family_name name sufix role role_name nationality other_name events relations
annotation
documentation
Navn på dommer

element sportsEventType/attendance
diagram gluon_p406.png
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element sportsEventType/summary
diagram gluon_p407.png
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
maxLength 250
annotation
documentation
Kort sammendrag

element sportsEventType/link
diagram gluon_p408.png
type linkType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
children link emphasis strong placeholder linebreak softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      
documentation
Viser hvilken type lenke, eller snarere hvilket bruksområde lenken har. F. eks om lenkemålet er internt eller eksternt
protocolderived by: xs:stringoptional      
documentation
Protokollen for lenken, f.eks. ftp, http. Settes til analog for ikke IT baserte krysshenvisninger.
hrefxs:stringoptional      
documentation
Lenkemål for enhever lenketype
legendxs:stringoptional      
documentation
En forklarende tekst til lenken
bandwidthxs:string      
documentation
Båndbredde på streaming fila som er linket til (for streamingslenker)
documentation
Target bandwith of linked and streamed multimedia file
targetxs:stringoptional      
documentation
Enten navn på frame, eller navn på system som er lenkemål
purposexs:string      
documentation
For å skille ulike platformers lenker, sett inn verdier som en tokenlist
dataidxs:stringoptional      

element sportsEventType/element
diagram gluon_p409.png
type elementType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children metadata_DC longDescription programmeSpecials musicSpecials recommendations query origin publishingcopy publishingcopyResult subelements
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
objecttypederived by: xs:NMTOKENrequired      
channelderived by: xs:stringoptional      
subChannelxs:stringoptional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment      
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layerderived by: xs:stringoptional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataidxs:stringrequired      
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localidxs:ID      
documentation
Brukes som mål for localid pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
typederived by: xs:NMTOKEN  rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd. Brukes i iteminfo når man lukker spaken, slik at man har et  neste og forige.
runorderxs:stringoptional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
reportStatederived by: xs:string      
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purposexs:string      
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distributionderived by: xs:string      
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
state      
changeType      
changedFromChannel      
changedFromPublishedDate      
annotation
documentation
Brukes dersom selve arrangementet har et binærelement tilknyttet


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy