complexType elementType
diagram gluon_p122.png
children metadata_DC longDescription programmeSpecials musicSpecials recommendations query origin publishingcopy publishingcopyResult subelements
used by
elements gluon/elements/element newsType/elements/element trafficType/announcement/element incidentType/elements/element sportsEventType/element tablesType/element elementType/subelements/element
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
objecttypederived by: xs:NMTOKENrequired      
channelderived by: xs:stringoptional      
subChannelxs:stringoptional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment      
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layerderived by: xs:stringoptional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataidxs:stringrequired      
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localidxs:ID      
documentation
Brukes som mål for localid pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
typederived by: xs:NMTOKEN  rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd. Brukes i iteminfo når man lukker spaken, slik at man har et  neste og forige.
runorderxs:stringoptional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
reportStatederived by: xs:string      
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purposexs:string      
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distributionderived by: xs:string      
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
state      
changeType      
changedFromChannel      
changedFromPublishedDate      
annotation
documentation
Element for metadata primært for binærobjekter. Dette er bærer for alle elementer som kan settes inn i en artikkel f. eks.
documentation
Type for metadata who describes multimedia objects.

attribute elementType/@objecttype
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
isRef 0
use required
facets
enumeration pgr
enumeration programme
enumeration item
enumeration mob
enumeration container
enumeration image
enumeration metadatastream
enumeration query

attribute elementType/@channel
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute elementType/@subChannel
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.

attribute elementType/@fragment
properties
isRef 0
annotation
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending

attribute elementType/@layer
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
use optional
facets
enumeration subtitle
enumeration manuscript
enumeration video
enumeration graphic
enumeration audio
enumeration metadata
enumeration tumbnail
enumeration super
enumeration storyIndex
annotation
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet

attribute elementType/@dataid
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN

attribute elementType/@localid
type xs:ID
properties
isRef 0
annotation
documentation
Brukes som mål for localid pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element

attribute elementType/@type
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
isRef 0
default rich
facets
enumeration summary
enumeration rich
enumeration report
enumeration fragment
annotation
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd. Brukes i iteminfo når man lukker spaken, slik at man har et  neste og forige.

attribute elementType/@runorder
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played

attribute elementType/@reportState
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
facets
enumeration internal
enumeration external
enumeration ready
annotation
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO

attribute elementType/@purpose
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.

attribute elementType/@distribution
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
facets
enumeration internal
enumeration external
enumeration public
annotation
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte

element elementType/metadata_DC
diagram gluon_p123.png
type axmlType
properties
isRef 0
content complex
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
lang      
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.

element elementType/longDescription
diagram gluon_p124.png
type newsType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children metadata_DC abstract headline lead maintext shorttext elements linkcompilations
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:string  rich    
lang      
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.
annotation
documentation
News Type som brukes på denne måten har ikke egne metadata, dersom det ikke dreier seg om en selvstendig artikkel som er knyttet til et program. Denne artikkelen kan jo ha en egen forfatter. Dersom det er tekstinnhold i et program - ingen egne metadata.

element elementType/programmeSpecials
diagram gluon_p125.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children episode republication subtitles pdcLabel plannedTimeOfissue endOfTransmission distribution targetaudience contactWeb contactEmail

element elementType/programmeSpecials/episode
diagram gluon_p126.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
partxs:stringrequired      
ofxs:stringoptional      

attribute elementType/programmeSpecials/episode/@part
type xs:string
properties
isRef 0
use required

attribute elementType/programmeSpecials/episode/@of
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

element elementType/programmeSpecials/republication
diagram gluon_p127.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
er programmet en reprise, kun flagg. Bruk relasjonstag for å fine original program.

element elementType/programmeSpecials/subtitles
diagram gluon_p128.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children subtitle

element elementType/programmeSpecials/subtitles/subtitle
diagram gluon_p129.png
properties
isRef 0
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      
annotation
documentation
Eventuelt putte på teksten også

attribute elementType/programmeSpecials/subtitles/subtitle/@type
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
use required
facets
enumeration TTV
enumeration TS
enumeration T
enumeration t
enumeration ts
enumeration ttv

element elementType/programmeSpecials/pdcLabel
diagram gluon_p130.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element elementType/programmeSpecials/plannedTimeOfissue
diagram gluon_p131.png
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Avrundet tid for bruk i tvoversikter

element elementType/programmeSpecials/endOfTransmission
diagram gluon_p132.png
type extension of xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
displayderived by: xs:intrequired      
annotation
documentation
Brukes for å markere sluttidspunkt på sendinger, som regel ved siste sending.
documentation
For timestamping end of transmission

attribute elementType/programmeSpecials/endOfTransmission/@display
type restriction of xs:int
properties
isRef 0
use required
facets
minInclusive 0
maxInclusive 1

element elementType/programmeSpecials/distribution
diagram gluon_p133.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children channel

element elementType/programmeSpecials/distribution/channel
diagram gluon_p134.png
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children distributionTime distributionArea
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
namexs:string      

attribute elementType/programmeSpecials/distribution/channel/@name
type xs:string
properties
isRef 0

element elementType/programmeSpecials/distribution/channel/distributionTime
diagram gluon_p135.png
type displayType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
startDatexs:dateTime      
documentation
Eksakt dato
startYear      
startMonth      
startDay      
startPointxs:duration      
documentation
Start relativt fra start på foreldre objekt
documentation
Start point relative from beginning of parent
endDatexs:dateTimeoptional      
documentation
Eksakt dato
endYear      
endMonth      
endDay      
endPointxs:duration      
documentation
Slutt relativt fra start på foreldre objekt
documentation
End point relative from beginning of parent
repeatMinxs:intoptional      
documentation
Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
repeatMaxxs:intoptional      
documentation
Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
publicxs:boolean      
annotation
documentation
Ingen start eller stopp vil bety alltid

element elementType/programmeSpecials/distribution/channel/distributionArea
diagram gluon_p136.png
type locationType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children name division exclusion
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
posyxs:decimaloptional      
posxxs:decimaloptional      
latitudexs:decimaloptional      
longitudexs:decimaloptional      
altitudexs:decimaloptional      
dataidxs:stringoptional      
typederived by: xs:stringrequired      

element elementType/programmeSpecials/targetaudience
diagram gluon_p137.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children audienceGroup
annotation
documentation
For å beskrive aldersgrenser og andre målgruppespesifikke egenskaper ved et program

element elementType/programmeSpecials/targetaudience/audienceGroup
diagram gluon_p138.png
type referencetype
properties
isRef 0
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
labelxs:stringoptional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
referencexs:string      
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
linkxs:anyURI      
distributionderived by: xs:string      
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres
lang      
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.

element elementType/programmeSpecials/contactWeb
diagram gluon_p139.png
type xs:anyURI
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element elementType/programmeSpecials/contactEmail
diagram gluon_p140.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element elementType/musicSpecials
diagram gluon_p141.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children albumTitle albumIllustration intro previewOffset intensity beat genre instrumentation

element elementType/musicSpecials/albumTitle
diagram gluon_p142.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element elementType/musicSpecials/albumIllustration
diagram gluon_p143.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children origin
annotation
documentation
Brukes for alle inn-scannede bilder fra covere. Kan være billedfiler, eller en pdf

element elementType/musicSpecials/albumIllustration/origin
diagram gluon_p144.png
type originType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children ready width height duration start end filesize system storage file url content mime audiochannels aspect encoding bitrate carrierformat subOrigin
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:NMTOKEN  primary    
fragmentedxs:boolean      
documentation
Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere
purposexs:string      
documentation
Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.

element elementType/musicSpecials/intro
diagram gluon_p145.png
type xs:duration
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element elementType/musicSpecials/previewOffset
diagram gluon_p146.png
type xs:duration
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element elementType/musicSpecials/intensity
diagram gluon_p147.png
type extension of xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
labelxs:string      

attribute elementType/musicSpecials/intensity/@label
type xs:string
properties
isRef 0

element elementType/musicSpecials/beat
diagram gluon_p148.png
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element elementType/musicSpecials/genre
diagram gluon_p149.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element elementType/musicSpecials/instrumentation
diagram gluon_p150.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple

element elementType/recommendations
diagram gluon_p151.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Ikke i bruk fåreløpig, gir en rekke pekere til andre programmer, ref andre elementer

element elementType/query
diagram gluon_p152.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Brukes til enkle spøringer

element elementType/origin
diagram gluon_p153.png
type originType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ready width height duration start end filesize system storage file url content mime audiochannels aspect encoding bitrate carrierformat subOrigin
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:NMTOKEN  primary    
fragmentedxs:boolean      
documentation
Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere
purposexs:string      
documentation
Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.

element elementType/publishingcopy
diagram gluon_p154.png
type publishingcopyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children encodingNickName transformername width height crop start end mime audiochannels aspect encoding bitrate filesize carrierformat effects publishingServer
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
purposexs:stringrequired      
documentation
Navn på bestiller enhet
dataidxs:stringoptional      
responseLimitxs:durationoptional      
documentation
Max ventetid for mottakeren før man benytter asynk mode
responseUrlxs:anyURIoptional      
documentation
url som ressurstorget skal sende svaret til for å nå den bestillene enheten.
mediaUrlxs:anyURIoptional      
annotation
documentation
Brukes der binærelementet beskrevet i origin, skal versoniseres for denne saken/bruken

element elementType/publishingcopyResult
diagram gluon_p155.png
type publishingcopyResultType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ready error system storage file url

element elementType/subelements
diagram gluon_p156.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children element

element elementType/subelements/element
diagram gluon_p157.png
type elementType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children metadata_DC longDescription programmeSpecials musicSpecials recommendations query origin publishingcopy publishingcopyResult subelements
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
objecttypederived by: xs:NMTOKENrequired      
channelderived by: xs:stringoptional      
subChannelxs:stringoptional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment      
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layerderived by: xs:stringoptional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataidxs:stringrequired      
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localidxs:ID      
documentation
Brukes som mål for localid pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
typederived by: xs:NMTOKEN  rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd. Brukes i iteminfo når man lukker spaken, slik at man har et  neste og forige.
runorderxs:stringoptional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
reportStatederived by: xs:string      
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purposexs:string      
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distributionderived by: xs:string      
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
state      
changeType      
changedFromChannel      
changedFromPublishedDate      


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy