complexType incidentType
diagram gluon_p168.png
children contestant comment link elements
used by
elements resultType/incidents/round/attempt resultType/incidents/round/corner resultType/incidents/round/deferred resultType/incidents/round/goal resultType/incidents/round/incident resultType/incidents/round/punishment resultType/incidents/round/substitute
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
timeStampxs:stringrequired      
documentation
Stadionur. I fotball en verdi fra 1 til 45 for 1. omgang 46 - 90 for andre osv.
updatedxs:dateTime      
documentation
Brukes der man trenger en relasjon til virkelig tid for hendelsen
teamderived by: xs:int      
documentation
Nummer som peker til lagnummeret i partisipant elementet
typederived by: xs:NMTOKEN  regular    
ratederived by: xs:int  1    
documentation
Brukes ved kort, 1 er gult o.s.v.
newderived by: xs:intrequired      
documentation
0 - dette er ikke den nyeste hendelsen. 1 - dette er en ny hendelse. 2 - dette er en rettelse.
dataidxs:NMTOKENrequired      
annotation
documentation
Grunntype for hendelser i idretter
documentation
Base type for incidents in sports events

attribute incidentType/@timeStamp
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Stadionur. I fotball en verdi fra 1 til 45 for 1. omgang 46 - 90 for andre osv.

attribute incidentType/@updated
type xs:dateTime
properties
isRef 0
annotation
documentation
Brukes der man trenger en relasjon til virkelig tid for hendelsen

attribute incidentType/@team
type restriction of xs:int
properties
isRef 0
facets
minInclusive 1
annotation
documentation
Nummer som peker til lagnummeret i partisipant elementet

attribute incidentType/@type
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
isRef 0
default regular
facets
enumeration owngoal
enumeration penalty
enumeration regular
enumeration punishment
enumeration injury

attribute incidentType/@rate
type restriction of xs:int
properties
isRef 0
default 1
facets
minInclusive 1
maxInclusive 5
annotation
documentation
Brukes ved kort, 1 er gult o.s.v.

attribute incidentType/@new
type restriction of xs:int
properties
isRef 0
use required
facets
enumeration 2
enumeration 1
enumeration 0
annotation
documentation
0 - dette er ikke den nyeste hendelsen. 1 - dette er en ny hendelse. 2 - dette er en rettelse.

attribute incidentType/@dataid
type xs:NMTOKEN
properties
isRef 0
use required

element incidentType/contestant
diagram gluon_p169.png
type contestantType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 3
content complex
children salutation title prefix given_name pre_surname family_name name sufix role role_name nationality other_name events relations
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
dataidxs:NMTOKEN      
shirtxs:int      
positionxs:string      
rolederived by: xs:NMTOKEN  primary    

element incidentType/comment
diagram gluon_p170.png
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
maxLength 250
annotation
documentation
Kort kommentar til hendelsen

element incidentType/link
diagram gluon_p171.png
type linkType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
mixed true
children link emphasis strong placeholder linebreak softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      
documentation
Viser hvilken type lenke, eller snarere hvilket bruksområde lenken har. F. eks om lenkemålet er internt eller eksternt
protocolderived by: xs:stringoptional      
documentation
Protokollen for lenken, f.eks. ftp, http. Settes til analog for ikke IT baserte krysshenvisninger.
hrefxs:stringoptional      
documentation
Lenkemål for enhever lenketype
legendxs:stringoptional      
documentation
En forklarende tekst til lenken
bandwidthxs:string      
documentation
Båndbredde på streaming fila som er linket til (for streamingslenker)
documentation
Target bandwith of linked and streamed multimedia file
targetxs:stringoptional      
documentation
Enten navn på frame, eller navn på system som er lenkemål
purposexs:string      
documentation
For å skille ulike platformers lenker, sett inn verdier som en tokenlist
dataidxs:stringoptional      

element incidentType/elements
diagram gluon_p172.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children element

element incidentType/elements/element
diagram gluon_p173.png
type elementType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children metadata_DC longDescription programmeSpecials musicSpecials recommendations query origin publishingcopy publishingcopyResult subelements
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
objecttypederived by: xs:NMTOKENrequired      
channelderived by: xs:stringoptional      
subChannelxs:stringoptional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment      
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layerderived by: xs:stringoptional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataidxs:stringrequired      
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localidxs:ID      
documentation
Brukes som mål for localid pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
typederived by: xs:NMTOKEN  rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd. Brukes i iteminfo når man lukker spaken, slik at man har et  neste og forige.
runorderxs:stringoptional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
reportStatederived by: xs:string      
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purposexs:string      
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distributionderived by: xs:string      
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
state      
changeType      
changedFromChannel      
changedFromPublishedDate      


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy