complexType trafficType
diagram gluon_p445.png
children incidentDescription tpeg:tpeg_document announcement
used by
elements gluon/body/traffic tablesType/traffic
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
dataidxs:string      
typexs:string      
documentation
The classes as in TPEG, eller tpeg-set
documentation
Klassene fra TPEG, brukes for å grovsortere meldingene.
statederived by: xs:string      
documentation
Status for hendelsesforløpet meldingen omfatter
announcementTypexs:string      
annotation
documentation
Basetype for trafikkinformasjon
documentation
Traffic information

attribute trafficType/@dataid
type xs:string
properties
isRef 0

attribute trafficType/@type
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
The classes as in TPEG, eller tpeg-set
documentation
Klassene fra TPEG, brukes for å grovsortere meldingene.

attribute trafficType/@state
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
facets
enumeration 
enumeration Registert
enumeration Framme på skadested
enumeration Utført
annotation
documentation
Status for hendelsesforløpet meldingen omfatter

attribute trafficType/@announcementType
type xs:string
properties
isRef 0

element trafficType/incidentDescription
diagram gluon_p446.png
type newsType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children metadata_DC abstract headline lead maintext shorttext elements linkcompilations
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:string  rich    
lang      
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.

element trafficType/announcement
diagram gluon_p447.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children element
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
regionxs:stringoptional      
clusterxs:stringoptional      
newderived by: xs:string      

attribute trafficType/announcement/@region
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute trafficType/announcement/@cluster
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute trafficType/announcement/@new
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
facets
enumeration 0
enumeration 1

element trafficType/announcement/element
diagram gluon_p448.png
type elementType
properties
isRef 0
content complex
children metadata_DC longDescription programmeSpecials musicSpecials recommendations query origin publishingcopy publishingcopyResult subelements
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
objecttypederived by: xs:NMTOKENrequired      
channelderived by: xs:stringoptional      
subChannelxs:stringoptional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment      
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layerderived by: xs:stringoptional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataidxs:stringrequired      
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localidxs:ID      
documentation
Brukes som mål for localid pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
typederived by: xs:NMTOKEN  rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd. Brukes i iteminfo når man lukker spaken, slik at man har et  neste og forige.
runorderxs:stringoptional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
reportStatederived by: xs:string      
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purposexs:string      
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distributionderived by: xs:string      
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
state      
changeType      
changedFromChannel      
changedFromPublishedDate      


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy