complexType originType
diagram gluon_p260.png
children ready width height duration start end filesize system storage file url content mime audiochannels aspect encoding bitrate carrierformat subOrigin
used by
elements elementType/musicSpecials/albumIllustration/origin elementType/origin originType/subOrigin/origin
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:NMTOKEN  primary    
fragmentedxs:boolean      
documentation
Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere
purposexs:string      
documentation
Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.
annotation
documentation
Peker for ressurser i produksjons og arkivsystemer
documentation
References content in the production systems.

attribute originType/@type
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
isRef 0
default primary
facets
enumeration primary
enumeration exportoption
enumeration live

attribute originType/@fragmented
type xs:boolean
properties
isRef 0
annotation
documentation
Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere

attribute originType/@purpose
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.

element originType/ready
diagram gluon_p261.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
datexs:dateTimerequired      
statexs:byterequired      
documentation
0(ikke klar) 1(tilbud) 2(paabegyntKonvertering) 3 (ferdig konvertert)

attribute originType/ready/@date
type xs:dateTime
properties
isRef 0
use required

attribute originType/ready/@state
type xs:byte
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
0(ikke klar) 1(tilbud) 2(paabegyntKonvertering) 3 (ferdig konvertert)

element originType/width
diagram gluon_p262.png
type extension of xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      

element originType/height
diagram gluon_p263.png
type extension of xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      

element originType/duration
diagram gluon_p264.png
type xs:duration
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element originType/start
diagram gluon_p265.png
type startEndType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
fadexs:durationoptional      
relativityderived by: xs:string  parent    

element originType/end
diagram gluon_p266.png
type startEndType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
fadexs:durationoptional      
relativityderived by: xs:string  parent    

element originType/filesize
diagram gluon_p267.png
type extension of xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:string      

attribute originType/filesize/@type
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
facets
enumeration mb
enumeration b
enumeration gb

element originType/system
diagram gluon_p268.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
dataidxs:stringoptional      
quarkxs:stringoptional      
annotation
documentation
Betegnelse på kildesystem

attribute originType/system/@dataid
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute originType/system/@quark
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

element originType/storage
diagram gluon_p269.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:string      
dataidxs:string      
protocolderived by: xs:string      
annotation
documentation
Filpath o.l. til lagringssted

attribute originType/storage/@type
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
facets
enumeration computerfile
enumeration tapeArchive

attribute originType/storage/@dataid
type xs:string
properties
isRef 0

attribute originType/storage/@protocol
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
facets
enumeration ftp
enumeration cifs
enumeration http

element originType/file
diagram gluon_p270.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Filnavn

element originType/url
diagram gluon_p271.png
type extension of xs:anyURI
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:string  internal    
mediumxs:string      
annotation
documentation
URL til ressurs dersom denne finnes

attribute originType/url/@type
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
default internal
facets
enumeration internal
enumeration public
enumeration preview
enumeration icon

attribute originType/url/@medium
type xs:string
properties
isRef 0

element originType/content
diagram gluon_p272.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Brukes for å overføre elementer som er xml snutter eller html tabeller. Bruk CDATA blokker for å få elementene igjennom.

documentation
Node for elements that can be represented as program code, text or xml/HTML data. To be used with CDATA.

element originType/mime
diagram gluon_p273.png
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
pattern .+/.+

element originType/audiochannels
diagram gluon_p274.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element originType/aspect
diagram gluon_p275.png
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
pattern \d+:\d+

element originType/encoding
diagram gluon_p276.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
streamderived by: xs:string  total    
bwderived by: xs:intoptional      
typederived by: xs:stringoptional      

element originType/bitrate
diagram gluon_p277.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
streamderived by: xs:string  total    
bwderived by: xs:intoptional      
typederived by: xs:stringoptional      

element originType/carrierformat
diagram gluon_p278.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element originType/subOrigin
diagram gluon_p279.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children origin

element originType/subOrigin/origin
diagram gluon_p280.png
type originType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children ready width height duration start end filesize system storage file url content mime audiochannels aspect encoding bitrate carrierformat subOrigin
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:NMTOKEN  primary    
fragmentedxs:boolean      
documentation
Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere
purposexs:string      
documentation
Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy