complexType publishingcopyType
diagram gluon_p319.png
children encodingNickName transformername width height crop start end mime audiochannels aspect encoding bitrate filesize carrierformat effects publishingServer
used by
element elementType/publishingcopy
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
purposexs:stringrequired      
documentation
Navn på bestiller enhet
dataidxs:stringoptional      
responseLimitxs:durationoptional      
documentation
Max ventetid for mottakeren før man benytter asynk mode
responseUrlxs:anyURIoptional      
documentation
url som ressurstorget skal sende svaret til for å nå den bestillene enheten.
mediaUrlxs:anyURIoptional      
annotation
documentation
Dette er bestilling mellom tilretteleggermodul og ressurstorg
documentation
Communication between adapter unit and transcoders

attribute publishingcopyType/@purpose
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Navn på bestiller enhet

attribute publishingcopyType/@dataid
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute publishingcopyType/@responseLimit
type xs:duration
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Max ventetid for mottakeren før man benytter asynk mode

attribute publishingcopyType/@responseUrl
type xs:anyURI
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
url som ressurstorget skal sende svaret til for å nå den bestillene enheten.

attribute publishingcopyType/@mediaUrl
type xs:anyURI
properties
isRef 0
use optional

element publishingcopyType/encodingNickName
diagram gluon_p320.png
type xs:string
properties
isRef 0
content simple

element publishingcopyType/transformername
diagram gluon_p321.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Navn på transformasjonen som ønskes
documentation
Name of the disired content adaptor

element publishingcopyType/width
diagram gluon_p322.png
type extension of xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      

element publishingcopyType/height
diagram gluon_p323.png
type extension of xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      

element publishingcopyType/crop
diagram gluon_p324.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
x1xs:intrequired      
y1xs:intrequired      
x2xs:intrequired      
y2xs:intrequired      

attribute publishingcopyType/crop/@x1
type xs:int
properties
isRef 0
use required

attribute publishingcopyType/crop/@y1
type xs:int
properties
isRef 0
use required

attribute publishingcopyType/crop/@x2
type xs:int
properties
isRef 0
use required

attribute publishingcopyType/crop/@y2
type xs:int
properties
isRef 0
use required

element publishingcopyType/start
diagram gluon_p325.png
type startEndType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
fadexs:durationoptional      
relativityderived by: xs:string  parent    

element publishingcopyType/end
diagram gluon_p326.png
type startEndType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
fadexs:durationoptional      
relativityderived by: xs:string  parent    

element publishingcopyType/mime
diagram gluon_p327.png
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
pattern .+/.+

element publishingcopyType/audiochannels
diagram gluon_p328.png
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element publishingcopyType/aspect
diagram gluon_p329.png
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
pattern \d+:\d+

element publishingcopyType/encoding
diagram gluon_p330.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
streamderived by: xs:string  total    
bwderived by: xs:intoptional      
typederived by: xs:stringoptional      

element publishingcopyType/bitrate
diagram gluon_p331.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
streamderived by: xs:string  total    
bwderived by: xs:intoptional      
typederived by: xs:stringoptional      

element publishingcopyType/filesize
diagram gluon_p332.png
type extension of xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:string      

attribute publishingcopyType/filesize/@type
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
facets
enumeration mb
enumeration b
enumeration gb

element publishingcopyType/carrierformat
diagram gluon_p333.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element publishingcopyType/effects
diagram gluon_p334.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children effect animation

element publishingcopyType/effects/effect
diagram gluon_p335.png
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typexs:stringrequired      
documentation
Betegnelse på effekten.
valuexs:stringoptional      
xposxs:intoptional      
documentation
For plassering av effekten der det er aktuelt.
yposxs:intoptional      
annotation
documentation
For effekter som kan legges på i funksjonstorget. Tilgjengelige verdier administreres fra funksjonstorget.

attribute publishingcopyType/effects/effect/@type
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Betegnelse på effekten.

attribute publishingcopyType/effects/effect/@value
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute publishingcopyType/effects/effect/@xpos
type xs:int
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
For plassering av effekten der det er aktuelt.

attribute publishingcopyType/effects/effect/@ypos
type xs:int
properties
isRef 0
use optional

element publishingcopyType/effects/animation
diagram gluon_p336.png
properties
isRef 0
annotation
documentation
Type for beskrivelse av gifanimasjoner inneholder scener som inneholder elementer

element publishingcopyType/publishingServer
diagram gluon_p337.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children system storage file url authentication

element publishingcopyType/publishingServer/system
diagram gluon_p338.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
dataidxs:stringoptional      
quarkxs:stringoptional      
annotation
documentation
Betegnelse på kildesystem

attribute publishingcopyType/publishingServer/system/@dataid
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute publishingcopyType/publishingServer/system/@quark
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

element publishingcopyType/publishingServer/storage
diagram gluon_p339.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:string      
dataidxs:string      
protocolderived by: xs:string      
documentation
http
methodxs:string      
documentation
put, post, get
annotation
documentation
Filpath o.l. til lagringssted

attribute publishingcopyType/publishingServer/storage/@type
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
facets
enumeration computerfile
enumeration tapeArchive

attribute publishingcopyType/publishingServer/storage/@dataid
type xs:string
properties
isRef 0

attribute publishingcopyType/publishingServer/storage/@protocol
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
facets
enumeration ftp
enumeration cifs
enumeration http
annotation
documentation
http

attribute publishingcopyType/publishingServer/storage/@method
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
put, post, get

element publishingcopyType/publishingServer/file
diagram gluon_p340.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Filnavn

element publishingcopyType/publishingServer/url
diagram gluon_p341.png
type xs:anyURI
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL til ressurs dersom denne finnes

element publishingcopyType/publishingServer/authentication
diagram gluon_p342.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
userxs:string      
passwordxs:string      
typexs:string      

attribute publishingcopyType/publishingServer/authentication/@user
type xs:string
properties
isRef 0

attribute publishingcopyType/publishingServer/authentication/@password
type xs:string
properties
isRef 0

attribute publishingcopyType/publishingServer/authentication/@type
type xs:string
properties
isRef 0


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy