complexType devicecontrolType
diagram gluon2_p94.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
children channel
used by
element gluon/body/devicecontrol
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  xs:string  required      
annotation
documentation
Styring av matriser og kringkastingsutstyr
documentation
Broadcast matrix control.

attribute devicecontrolType/@type
type xs:string
properties
use required

element devicecontrolType/channel
diagram gluon2_p95.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children name source
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
change  xs:boolean  optional      
documentation
Settes til true dersom et er en endring i matrisen. False dersom dette bare er et resultat av en større dump
annotation
documentation
Her kan man enten sende ut en og en kanal eller dumpe ut hele matrisen

attribute devicecontrolType/channel/@change
type xs:boolean
properties
use optional
annotation
documentation
Settes til true dersom et er en endring i matrisen. False dersom dette bare er et resultat av en større dump

element devicecontrolType/channel/name
diagram gluon2_p96.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Kanalnavn, som i pi

element devicecontrolType/channel/source
diagram gluon2_p97.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Kontrlollrom eller lignende i formen mak60


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy