complexType transmitterType
diagram gluon2_p361.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
used by
elements gluon/head/transmitters/system gluon/head/transmitters/transmitter maintenanceType/systemLabels/transmitter maintenanceType/senders/sender/transmitter
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string  required      
condition  xs:string  optional      
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen
url  xs:anyURI  optional      
ip  xs:anyURI  optional      
encoding  derived by: xs:string  optional      
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.
annotation
documentation
Beskrivelse av en mottager
documentation
Transmitter description.

attribute transmitterType/@quark
type xs:string
properties
use required

attribute transmitterType/@condition
type xs:string
properties
use optional
annotation
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen

attribute transmitterType/@url
type xs:anyURI
properties
use optional

attribute transmitterType/@ip
type xs:anyURI
properties
use optional

attribute transmitterType/@encoding
type restriction of xs:string
properties
use optional
facets
Kind Value Annotation
enumeration raw
enumeration urlesc
annotation
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy