complexType devicecontrolType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p91.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
children channel
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  xs:string  required      
annotation
documentation
Styring av matriser og kringkastingsutstyr
documentation
Broadcast matrix control.

attribute devicecontrolType/@type
type xs:string
properties
use required

element devicecontrolType/channel
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p92.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children name source
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
change  xs:boolean  optional      
documentation
Settes til true dersom et er en endring i matrisen. False dersom dette bare er et resultat av en større dump
annotation
documentation
Her kan man enten sende ut en og en kanal eller dumpe ut hele matrisen

attribute devicecontrolType/channel/@change
type xs:boolean
properties
use optional
annotation
documentation
Settes til true dersom et er en endring i matrisen. False dersom dette bare er et resultat av en større dump

element devicecontrolType/channel/name
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p93.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Kanalnavn, som i pi

element devicecontrolType/channel/source
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p94.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Kontrlollrom eller lignende i formen mak60


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy