complexType displayType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p101.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
used by
elements gluon/head/display temporalType/end temporalType/start permissionType/timespan
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
startDate  xs:dateTime        
documentation
Start tid og dato i ISO format
documentation
Start time and date in ISO format
startYear  xs:gYear        
documentation
Startår, årsdel av ISO dato
documentation
Start year
startMonth  derived by: xs:int        
startDay  derived by: xs:int        
startTime  xs:time        
documentation
Tidspunkt for hendelse
startDayOfWeek  derived by: xs:int        
documentation
Ukedag etter ISO 8601 er 1 mandag, 7 søndag
documentation
Day of week, starts on 1 with Monday, ends on 7 for Sunday
startPoint  xs:duration        
documentation
Start relativt fra start på foreldre objekt
documentation
Start point relative from beginning of parent
endDate  xs:dateTime  optional      
documentation
Eksakt dato
endYear  xs:gYear  optional      
endMonth  derived by: xs:int  optional      
endDay  derived by: xs:int  optional      
endTime  xs:time  optional      
documentation
Tidspunkt for hendelse
endDayOfWeek  derived by: xs:int  optional      
endPoint  xs:duration        
documentation
Slutt relativt fra start på foreldre objekt
documentation
End point relative from beginning of parent
repeatMin  xs:int  optional      
documentation
Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
repeatMax  xs:int  optional      
documentation
Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
annotation
documentation
Type som kan definere tidsintervaller og antall visninger for objecter. Tider og datoer er definert ved separate attributter slik at en kan fylle ut bare det som er kjent. Dersom en ikke har et interval som utrykker usikkerhet for tidsomfanget, brukes bare start attributtene
documentation
Time interval and number of use for an object. Time and date are defined with seperate attributes


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy