complexType locationType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p187.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
children name division exclusion
used by
elements spatialType/location locationType/division/location locationType/exclusion/location
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
posy  xs:decimal  optional      
posx  xs:decimal  optional      
latitude  xs:decimal  optional      
longitude  xs:decimal  optional      
altitude  xs:decimal  optional      
dataid  xs:string  optional      
order  xs:int        
documentation
Beskriver rekkefolge, eller gruppering av  steder.
type  derived by: xs:string  required      
annotation
documentation
Et geografisk sted. Type avgjør hva slag. Det geografisk største området skal være ytterst.
documentation
Geographical origin, a tree structure with country, county, city…

attribute locationType/@posy
type xs:decimal
properties
use optional

attribute locationType/@posx
type xs:decimal
properties
use optional

attribute locationType/@latitude
type xs:decimal
properties
use optional

attribute locationType/@longitude
type xs:decimal
properties
use optional

attribute locationType/@altitude
type xs:decimal
properties
use optional

attribute locationType/@dataid
type xs:string
properties
use optional

attribute locationType/@order
type xs:int
annotation
documentation
Beskriver rekkefolge, eller gruppering av  steder.

attribute locationType/@type
type restriction of xs:string
properties
use required
facets
Kind Value Annotation
enumeration region
enumeration geographical
enumeration position
documentation
Brukes som holder for lengde og breddegrader
enumeration union
enumeration state
enumeration country
enumeration county
enumeration municipality
enumeration constituency
enumeration postalCode
enumeration place
enumeration quarter
enumeration building
enumeration road
enumeration railway

element locationType/name
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p188.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        

element locationType/division
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p189.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children location
annotation
documentation
For å spesifisere en eller flere delområder

element locationType/division/location
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p190.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type locationType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children name division exclusion
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
posy  xs:decimal  optional      
posx  xs:decimal  optional      
latitude  xs:decimal  optional      
longitude  xs:decimal  optional      
altitude  xs:decimal  optional      
dataid  xs:string  optional      
order  xs:int        
documentation
Beskriver rekkefolge, eller gruppering av  steder.
type  derived by: xs:string  required      

element locationType/exclusion
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p191.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children location
annotation
documentation
For å spesifisere en utelatelse av et område. Eks Hordaland uten Bergen

element locationType/exclusion/location
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p192.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type locationType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children name division exclusion
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
posy  xs:decimal  optional      
posx  xs:decimal  optional      
latitude  xs:decimal  optional      
longitude  xs:decimal  optional      
altitude  xs:decimal  optional      
dataid  xs:string  optional      
order  xs:int        
documentation
Beskriver rekkefolge, eller gruppering av  steder.
type  derived by: xs:string  required      


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy