complexType relationsElementType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p276.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
base xs:string
mixed true
used by
elements channelType/distributionIssues relationsType/relationDescribes relationsType/relationHasDramatisation relationsType/relationHasFormat relationsType/relationHasPart relationsType/relationHasVersion relationsType/relationIsDescribedBy relationsType/relationIsDramatisationOf relationsType/relationIsFormatOf relationsType/relationIsPartOf relationsType/relationIsReferencedBy relationsType/relationIsReplacedBy relationsType/relationIsRequiredBy relationsType/relationIsVersionOf relationsType/relationReferences relationsType/relationReplaces relationsType/relationRequires
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
annotation
documentation
Referanse for forskjellige lister
documentation
Reference type in various sort of lists


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy