attribute method
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type restriction of xs:string
properties
default replace
used by
complexTypes entityType gluonMetadataType relationsElementType
facets
Kind Value Annotation
enumeration insert
documentation
Brukes der det er kjent at objektet eller egenskapen beskrevet av metadatablokken er et nytt element
enumeration update
documentation
Brukes der det er kjent at objektet eller egenskapen beskrevet av metadatablokken er en oppdatering av et eksisterende element, oppdateringen skjer gruppevis, slik at dersom f. eks. titles finnes, oppdateres eksisterende titles med innholdet i titles, mens grupper som ikke er i dokumentet beholdes
enumeration replace
documentation
Brukes der det er kjent at objektet eller egenskapen beskrevet av metadatablokken skal erstattes med de nye dataene. Er forskjellig fra update ved at denne metoden skal stryke egenskapene og feltene som ikke er beskrevet.
enumeration remove
documentation
Meldingen fjerner elementene og attributtene som er nevnt fra et objekt eller entety i måldokumentet. Eventuelt innhold utover elementer og attributter blir ignorert.
Selve objektet blir ikke fjernet.
enumeration delete
documentation
Brukes der det er kjent at objektet eller egenskapen beskrevet av metadatablokken skal strykes
enumeration context
documentation
Brukes der det er kjent at objektet eller egenskapen beskrevet av metadatablokken bare står der for å gi en kontekst til andre data.
annotation
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy