complexType gluonMetadataType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p140.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
used by
elements gluon/head/metadata objectType/metadata objectType/publications/publication/metadata originType/metadata propositionType/metadata dictionaryType/metadata dictionaryType/group/metadata
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Metadatastruktur som følger Dublin Core
documentation
Dublin Core metadata implementation

element gluonMetadataType/titles
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p141.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children title titleAlternative titleHistory

element gluonMetadataType/titles/title
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p142.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Tittel
Beskriver objektets endelige navn
documentation
Title
Identifying the final name of the object

element gluonMetadataType/titles/titleAlternative
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p143.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
gluonDict:titlesGroupType  derived by: xs:string  required      
documentation

        Beskriver ulike titler brukt i NRK
     
restriction  derived by: xs:string    public    
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres. Gjelder for elementet attributtet er satt på
purpose  xs:string  optional      
documentation
Antydet bruksområde for element
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Titler
F. eks.:

Hovedtittel
Arbeidstittel
Serietittel
Flatetittel
Undertittel
Sendetittel
Orginaltittel
Merkevaretittel
Saksunivers
Sakstittel
Populær tittel
Førstelinje
Refreng
Albumtittel
Sorteringstittel
Verkstittel
documentation
Titles
e.g.

Main title
Working title
SeriesTitle
Slot title
Secondary Title
Publishing title
Original title
Brand title
Event Series Universe
Event Series Tittle
Popular title
First Line
Refrain
Album title
Sort title
Intellectual work title

element gluonMetadataType/titles/titleHistory
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p144.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children titleEvent

element gluonMetadataType/titles/titleHistory/titleEvent
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p145.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children title titleAlternative dateAlternative
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
restriction  derived by: xs:string    public    
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres. Gjelder for elementet attributtet er satt på
purpose  xs:string  optional      
documentation
Antydet bruksområde for element
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        

element gluonMetadataType/titles/titleHistory/titleEvent/title
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p146.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Tittel
Beskriver objektets endelige navn
documentation
Title
Identifying the final name of the object

element gluonMetadataType/titles/titleHistory/titleEvent/titleAlternative
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p147.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
gluonDict:titlesGroupType  derived by: xs:string  required      
documentation

        Beskriver ulike titler brukt i NRK
     
restriction  derived by: xs:string    public    
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres. Gjelder for elementet attributtet er satt på
purpose  xs:string  optional      
documentation
Antydet bruksområde for element
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        

element gluonMetadataType/titles/titleHistory/titleEvent/dateAlternative
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p148.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of temporalType
properties
content complex
children start end epoch
annotation
documentation
Angir gyldighet for titteleventet

element gluonMetadataType/creators
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p149.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children creator

element gluonMetadataType/creators/creator
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p150.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type entityType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Opphavsmann
Person som har skapt, eller bidrat til et objekt på en slik måte at man innehar intellektuelle rettigheter
F. eks. Komponist, forfatter, oversetter, fotograf
documentation
Creator
***

element gluonMetadataType/subjects
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p151.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children subject

element gluonMetadataType/subjects/subject
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p152.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type subjectType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
children name creator topic
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Emne
Ord og uttrykk som beskriver temaet i objektet
documentation
Subject
Keyword, topics and expressions that describes the subject of the object

element gluonMetadataType/description
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p153.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children tableOfContent abstract instrumentation
annotation
documentation
Beskrivelse
Sammendrag og innholdsbeskrivelse
documentation
Description
Summary and contents description

element gluonMetadataType/description/tableOfContent
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p154.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Content map - utvikle ext. for denne

element gluonMetadataType/description/abstract
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p155.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
contentType  xs:string        
documentation
Der det er nødvendig å skille på forskjellige mimetyper og tekniske fremstillingsformer
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
restriction  derived by: xs:string    public    
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres. Gjelder for elementet attributtet er satt på
purpose  xs:string  optional      
documentation
Antydet bruksområde for element
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Sammendrag
Sammendrag av innholdet
Merknad
Relevante tilleggsopplysninger som ikke er en del av de publiserbare dataene
documentation
Abstract
Summary of the content
Comment
Relevant additional information which is not part of the published data

attribute gluonMetadataType/description/abstract/@contentType
type xs:string
annotation
documentation
Der det er nødvendig å skille på forskjellige mimetyper og tekniske fremstillingsformer

element gluonMetadataType/description/instrumentation
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p156.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children intrument

element gluonMetadataType/description/instrumentation/intrument
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p157.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        

element gluonMetadataType/publishers
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p158.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children publisher

element gluonMetadataType/publishers/publisher
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p159.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type entityType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Utgiver
Enhet som utgir et objekt og har et juridisk ansvar for dette
F. eks. I vårt tilfelle er det NRK som er utgiver, eventuelt deligert til en spesifik redaksjon
documentation
Publisher
Unit legally responsible for publishing contents

element gluonMetadataType/contributors
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p160.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children contributor

element gluonMetadataType/contributors/contributor
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p161.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type entityType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Medvirkende
Person bidratt til eller som har en relasjon til et objekt (f. eks. et program) på en eller annen måte. Spesifiseres med en rolle
F. eks. Sanger, musiker, lydteknikker, intervjuobjekt
documentation
Contributor
***

element gluonMetadataType/dates
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p162.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children dateCreated dateIssued dateDigitized dateAlternative

element gluonMetadataType/dates/dateCreated
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p163.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:dateTime
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Produksjonsdato
Tid for produksjon av objektet
documentation
Production date
Date for production of the object

element gluonMetadataType/dates/dateIssued
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p164.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:dateTime
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
annotation
documentation
Utgivelsestidspunkt
Tidspunkt for når objektet er gjort tilgjengelig for bruker. Brukes ikke for tradisjonell kringkasting
F. eks. Dekker publikasjonstidsrom for podcast og  "On-demand". Kan brukes for
Sendetidspunkt
Dato for en bestemt sending i en kringkastingskanal
F. eks. Gjelder bare for kringkasting, ikke "On-demand"
documentation
Publication date and time

Transmission date and time
Date for transmission of an object
Example: Only for broadcasting, not for "On-demand"

element gluonMetadataType/dates/dateDigitized
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p165.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:dateTime
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Digitaliseringsdato

documentation
Date digitized


element gluonMetadataType/dates/dateAlternative
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p166.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of temporalType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children start end epoch
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
gluonDict:datesGroupType  derived by: xs:string        
documentation

        Beskriver ulike dato og hendelsestyper. Alle verdiene kan utrykkes som tidsintervaller, med ulik nøyaktighet, kun år, kun dato, eller dato og klokkeslett. jmf. gluon2 datotype
     
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        

element gluonMetadataType/types
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p167.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children type

element gluonMetadataType/types/type
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p168.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Objekttype
Klassifisering av objekt
F. eks. Program, serie, innslag, m.m.
Genre
Kategorisering basert på likhetstrekk i stil, form og innhold
F. eks. Jazz, folkemusikk, Blues
Kategori
Overordnet form og innhold
F. eks. Sport, Underholdning, Nyheter
documentation
Object Type
Classification of object
Example: Programme, series, items, media objects etc
Genre
Classification based on similarities in style, form and contents
Category
Top level characteristica of content

element gluonMetadataType/format
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p169.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children formatExtent formatMedium

element gluonMetadataType/format/formatExtent
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p170.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:duration
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Satt varighet
Objektets redaksjonelt bestemte varighet
documentation
Editorial duration
The editorial duration of the object

element gluonMetadataType/format/formatMedium
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p171.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Lagringsmedium
Beskrivelse av fysisk lagringsenhet
documentation
Storage medium
Description of physical storage medium

element gluonMetadataType/identifier
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p172.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Arkivnummer
Identifikator i NRKs arkivsystemer
Unik identifikator
Unik identifikator av programinnholdet
F. eks. Objekt ID, innslags ID, prog ID
documentation
Archive number
Placing of the resource
Unique identifier
Unique identifier of the contents of the programme.

element gluonMetadataType/source
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p173.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:anyURI
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Teknisk kilde
Foregående ledd ved formatkonverteringer
F. eks. En CD-plate, lydbånd
documentation
Factual source
The previous link in format conversions

element gluonMetadataType/language
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p174.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:language
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Språk
Språket brukt i objektet
documentation
Language
Used language in the object

attribute gluonMetadataType/language/@label
type xs:string
properties
use optional

attribute gluonMetadataType/language/@reference
type xs:string
annotation
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere

attribute gluonMetadataType/language/@link
type xs:anyURI

element gluonMetadataType/relations
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p175.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type relationsType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children relationIsVersionOf relationHasVersion relationIsReplacedBy relationReplaces relationIsRequiredBy relationRequires relationIsPartOf relationHasPart relationIsReferencedBy relationReferences relationIsFormatOf relationHasFormat relationIsDescribedBy relationDescribes relationIsDramatisationOf relationHasDramatisation
annotation
documentation
Relasjoner
F. eks.:

Er en versjon av
Har versjon
Erstattet av
Erstatter
Behøvd av
Behøver
Er en del av
Har delen
Refereres som
Refererer til
Formatert av
Har formatert versjon
Beskrevet av
Beskriver
Beskriver***
Beskriver***
documentation
Relations
e.g.

Is version of
Has version
Replaced by
Replaces
Required by
Requires
Is part of
Has part
Referenced by
References
Format of
Has format
Described by
Describes
Describes
Describes

element gluonMetadataType/coverage
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p176.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children coverageSpatial coverageTemporal

element gluonMetadataType/coverage/coverageSpatial
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p177.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of spatialType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children location
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Geografisk plassering
Hendelsens geografiske plassering
F. eks. Geotagging
documentation
Spatial coverage
Geographic origin of event

element gluonMetadataType/coverage/coverageTemporal
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p178.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of temporalType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children start end epoch
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Hendelsens tidsintervall
Betegner en hendelses utstrekning
documentation
Temporal coverage
The timespan of the event

element gluonMetadataType/rights
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p179.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children right

element gluonMetadataType/rights/right
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p180.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children description rightsHolder contract exploitationIssues rightsmatrix
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Rettigheter
***
documentation
Rights
***

element gluonMetadataType/rights/right/description
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p181.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Fritekstbeskivelse av rettigheter

element gluonMetadataType/rights/right/rightsHolder
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p182.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type entityType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        

element gluonMetadataType/rights/right/contract
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p183.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:anyURI
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element gluonMetadataType/rights/right/exploitationIssues
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p184.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Use to state any other restrictions, such as non-rights ones,
e.g. legal. State by media, territory, scope (restriction on whole item or
extracts) and possibly language. The presence of this information can be
used by asset management system implementing traffic lights like mechanism
to signal that content may be subject to particular restrictions to be
clarified before exploitation.

element gluonMetadataType/rights/right/rightsmatrix
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p185.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children channel
annotation
documentation
Matrise av sendingskanaler og rettigheter, lesbart for publiseringsverktøy
documentation
Matrix of rigts/publishing channels readable for broadcasting- and publishing systems

element gluonMetadataType/rights/right/rightsmatrix/channel
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p186.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type channelType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children carrier spatialAvailability temporalAvailability distributionIssues
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Kanal er enten en klassisk radio eller tv kanal, med sitt beskrevne utbredelse, eller et tenkt område for en publikasjon f. ek. på nett


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy