complexType subjectType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p302.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
mixed true
children name creator topic
used by
elements gluonMetadataType/subjects/subject subjectType/topic
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Utkast for hvordan dynamiske emneregistre kan bygges. For predefinerte lister har vi bare en strengverdi her, da denne typen kan være mikset.
documentation
Subject registry

element subjectType/name
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p303.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Det beskrivende emneordet

element subjectType/creator
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p304.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type entityType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Bidragsyter for emneordet, brukes i forbindelse med frie emneord (tags)

element subjectType/topic
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p305.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type subjectType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
mixed true
children name creator topic
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Spesifiserer et emne dette emnet har mest med å gjøre. Fra en detaljert til en mindre detaljert indeling.


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy