complexType entityType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p102.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
used by
elements mercantileRecordType/accountable permissionType/attributor contactInformationType/contact errorType/module/contact entityType/contactRelatives/contactRelative gluonMetadataType/contributors/contributor gluonMetadataType/creators/creator subjectType/creator gluon/entities/entity entityType/relatedEntities/entity entityType/otherName gluonMetadataType/publishers/publisher gluonMetadataType/rights/right/rightsHolder administrativeInformationType/socialSecurityOffice administrativeInformationType/unionAffiliation/union
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Alle navn skrives slik
documentation
All names of persons, firms or organizations.

attribute entityType/@person
type restriction of xs:string
properties
default false
facets
Kind Value Annotation
enumeration male
enumeration female
enumeration true
enumeration false
enumeration none
documentation
Brukes der en skal bekrefte at en spesiel rolle ikke er tilknytet et objekt. F. eks. ingen tekstforfatter
enumeration anonymous
documentation
Brukes der identiteten til en person er ukjent
enumeration traditional
annotation
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.

attribute entityType/@id
type xs:string
annotation
documentation
Identifikator innen refererte system

element entityType/salutation
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p103.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Adelstittel
Tittel gitt til person kombinert med privilegier gitt av kongemakt
documentation
Salutation


element entityType/personalTitle
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p104.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Persontittel
Tiltaleord som Herr, Frøken, o.l.
documentation
Personal Title


element entityType/jobFunction
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p105.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Yrkestittel
Yrkestitler som snekker o.l.
documentation
Job function


element entityType/preSurname
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p106.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Prefix etternavn
Småord som er en del av etternavnet men som ikke nødvendigvis skal ha stor bokstav
F. eks. Skrue mc Duck, Rembrand van der Rijn. Merk at det irske O'Brian eller det franske d'Artagnan alfabetiseres som en del av etternavnet og er dermed ikke et Prefix
documentation
Pre Surname


element entityType/givenName
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p107.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Fornavn
Fornavn og mellomnavn
documentation
Given Name
All given names

element entityType/familyName
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p108.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Etternavn
Etternavn på personer
documentation
FamilyName
The surname of persons

element entityType/businessName
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p109.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Firmanavn
Fullt navn på grupper og virksomheter
documentation
Business name
Name on groups and businesses

element entityType/name
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p110.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Visningsnavn
Navnefelt som gir oss et visningsnavn, fylles ut med så gode data som mulig, vil ofte være en kombinasjon og gjentagelse av andre navnefelt. Visningsnavn, primærnavn. Det vi til en hver tid menneskelig identifiserer enheten med
documentation
Display name


element entityType/nameSuffix
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p111.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Navnevedheng
Etterhengt ledd som sier noe om generasjonsforhold
documentation
Name suffix


element entityType/role
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p112.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
rolelist  xs:string        
documentation
Betegnelse på rollelista
label  xs:string        
documentation
Brukes der rollen har numerisk verdi
documentation
Label for numeric values
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til rolleliste definisjon, ev. med #term
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Rolle
Beskriver hva personen eller organsisajonen gjør i objektet. Er en relasjon mellom objekt og entity.
documentation
Role
The function assumed by a person or a company in a particular situation

attribute entityType/role/@rolelist
type xs:string
annotation
documentation
Betegnelse på rollelista

attribute entityType/role/@label
type xs:string
annotation
documentation
Brukes der rollen har numerisk verdi
documentation
Label for numeric values

attribute entityType/role/@link
type xs:anyURI
annotation
documentation
Lenke til rolleliste definisjon, ev. med #term

element entityType/capacity
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p113.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Egenskap
Kjennemerke på person for å angi hvorfor denne har/har hatt en relasjon til NRK
F. eks. Hun var medvirkende i programmet i egenskap av å være voldsoffer/leder for WHO. Han besøkte NRK i egenskap av å være kontrollør fra Mattilsynet.
documentation
Capacity
The position in which someone has a relation to NRK

element entityType/roleName
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p114.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Rollenavn
Navn på framstilt karakter
documentation
Role name
Name of the portrait caracter

element entityType/nationality
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p115.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of CountryCodeType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
facets
Kind Value Annotation
enumeration AD
documentation
Andorra, Principality of
documentation
Andorra
documentation
Andorra
enumeration AND
enumeration 020
enumeration AE
documentation
United Arab Emirates
documentation
De forente arabiske emirater
documentation
Dei sameinte arabiske emirata
enumeration ARE
enumeration 784
enumeration AF
documentation
Afghanistan
documentation
Afghanistan
documentation
Afghanistan
enumeration AFG
enumeration 004
enumeration AG
documentation
Antigua and Barbuda
documentation
Antigua og Barbuda
documentation
Antigua og Barbuda
enumeration ATG
enumeration 028
enumeration AI
documentation
Anguilla
documentation
Anguilla
documentation
Anguilla
enumeration AIA
enumeration 660
enumeration AL
documentation
Albania, People's Socialist Republic of
documentation
Albania
documentation
Albania
enumeration ALB
enumeration 008
enumeration AM
documentation
Armenia
documentation
Armenia
documentation
Armenia
enumeration ARM
enumeration 051
enumeration AN
documentation
Netherlands Antilles
documentation
De nederlandske antiller
documentation
Dei nederlandske Antillane
enumeration ANT
enumeration 530
enumeration AO
documentation
Angola, Republic of
documentation
Angola
documentation
Angola
enumeration AGO
enumeration 024
enumeration AQ
documentation
Antarctica (the territory South of 60 deg S)
documentation
Antarktika
documentation
Antarktika
enumeration ATA
enumeration 010
enumeration AR
documentation
Argentina, Argentine Republic
documentation
Argentina
documentation
Argentina
enumeration ARG
enumeration 032
enumeration AS
documentation
American Samoa
documentation
Amerikansk Samoa
documentation
Amerikansk Samoa
enumeration ASM
enumeration 016
enumeration AT
documentation
Austria, Republic of
documentation
Østerrike
documentation
Austerrike
enumeration AUT
enumeration 040
enumeration AU
documentation
Australia, Commonwealth of
documentation
Australia
documentation
Australia
enumeration AUS
enumeration 036
enumeration AW
documentation
Aruba
documentation
Aruba
documentation
Aruba
enumeration ABW
enumeration 533
enumeration AZ
documentation
Azerbaijan, Republic of
documentation
Aserbajdsjan
documentation
Aserbajdsjan
enumeration AZE
enumeration 031
enumeration BA
documentation
Bosnia and Herzegovina
documentation
Bosnia-Hercegovina
documentation
Bosnia-Hercegovina
enumeration BIH
enumeration 070
enumeration BB
documentation
Barbados
documentation
Barbados
documentation
Barbados
enumeration BRB
enumeration 052
enumeration BD
documentation
Bangladesh, People's Republic of
documentation
Bangladesh
documentation
Bangladesh
enumeration BGD
enumeration 050
enumeration BE
documentation
Belgium, Kingdom of
documentation
Belgia
documentation
Belgia
enumeration BEL
enumeration 056
enumeration BF
documentation
Burkina Faso
documentation
Burkina Faso
documentation
Burkina Faso
enumeration BFA
enumeration 854
enumeration BG
documentation
Bulgaria, People's Republic of
documentation
Bulgaria
documentation
Bulgaria
enumeration BGR
enumeration 100
enumeration BH
documentation
Bahrain, Kingdom of
documentation
Bahrain
documentation
Bahrain
enumeration BHR
enumeration 048
enumeration BI
documentation
Burundi, Republic of
documentation
Burundi
documentation
Burundi
enumeration BDI
enumeration 108
enumeration BJ
documentation
Benin, People's Republic of
documentation
Benin
documentation
Benin
enumeration BEN
enumeration 204
enumeration BM
documentation
Bermuda
documentation
Bermuda
documentation
Bermuda
enumeration BMU
enumeration 060
enumeration BN
documentation
Brunei Darussalam
documentation
Brunei
documentation
Brunei
enumeration BRN
enumeration 096
enumeration BO
documentation
Bolivia, Republic of
documentation
Bolivia
documentation
Bolivia
enumeration BOL
enumeration 068
enumeration BR
documentation
Brazil, Federative Republic of
documentation
Brasil
documentation
Brasil
enumeration BRA
enumeration 076
enumeration BS
documentation
Bahamas, Commonwealth of the
documentation
Bahamas
documentation
Bahamas
enumeration BHS
enumeration 044
enumeration BT
documentation
Bhutan, Kingdom of
documentation
Bhutan
documentation
Bhutan
enumeration BTN
enumeration 064
enumeration BV
documentation
Bouvet Island (Bouvetoya)
documentation
Bouvetøya
documentation
Bouvetøya
enumeration BVT
enumeration 074
enumeration BW
documentation
Botswana, Republic of
documentation
Botswana
documentation
Botswana
enumeration BWA
enumeration 072
enumeration BY
documentation
Belarus
documentation
Hviterussland
documentation
Kviterussland
enumeration BLR
enumeration 112
enumeration BZ
documentation
Belize
documentation
Belize
documentation
Belize
enumeration BLZ
enumeration 084
enumeration CA
documentation
Canada
documentation
Canada
documentation
Canada
enumeration CAN
enumeration 124
enumeration CC
documentation
Cocos (Keeling) Islands
documentation
Kokosøyene
documentation
Kokosøyane
enumeration CCK
enumeration 166
enumeration CD
documentation
Congo, Democratic Republic of
documentation
Kongo
documentation
Kongo
enumeration COD
enumeration 180
enumeration CF
documentation
Central African Republic
documentation
Den sentralafrikanske republikk
documentation
Den sentralafrikanske republikken
enumeration CAF
enumeration 140
enumeration CG
documentation
Congo, People's Republic of
documentation
Kongo-Brazzaville
documentation
Kongo-Brazzaville
enumeration COG
enumeration 178
enumeration CH
documentation
Switzerland, Swiss Confederation
documentation
Sveits
documentation
Sveits
enumeration CHE
enumeration 756
enumeration CI
documentation
Cote D'Ivoire, Ivory Coast, Republic of the
documentation
Elfenbenskysten
documentation
Elfenbeinskysten
enumeration CIV
enumeration 384
enumeration CK
documentation
Cook Islands
documentation
Cookøyene
documentation
Cookøyane
enumeration COK
enumeration 184
enumeration CL
documentation
Chile, Republic of
documentation
Chile
documentation
Chile
enumeration CHL
enumeration 152
enumeration CM
documentation
Cameroon, United Republic of
documentation
Kamerun
documentation
Kamerun
enumeration CMR
enumeration 120
enumeration CN
documentation
China, People's Republic of
documentation
Kina
documentation
Kina
enumeration CHN
enumeration 156
enumeration CO
documentation
Colombia, Republic of
documentation
Colombia
documentation
Colombia
enumeration COL
enumeration 170
enumeration CR
documentation
Costa Rica, Republic of
documentation
Costa Rica
documentation
Costa Rica
enumeration CRI
enumeration 188
enumeration CS
documentation
Serbia and Montenegro
documentation
Serbia og Montenegro
documentation
Serbia og Montenegro
enumeration SCG
enumeration 891
enumeration CU
documentation
Cuba, Republic of
documentation
Cuba
documentation
Cuba
enumeration CUB
enumeration 192
enumeration CV
documentation
Cape Verde, Republic of
documentation
Kapp Verde
documentation
Kapp Verde
enumeration CPV
enumeration 132
enumeration CX
documentation
Christmas Island
documentation
Christmasøya
documentation
Christmasøya
enumeration CXR
enumeration 162
enumeration CY
documentation
Cyprus, Republic of
documentation
Kypros
documentation
Kypros
enumeration CYP
enumeration 196
enumeration CZ
documentation
Czech Republic
documentation
Tsjekkia
documentation
Tsjekkia
enumeration CZE
enumeration 203
enumeration DE
documentation
Germany
documentation
Tyskland
documentation
Tyskland
enumeration DEU
enumeration 276
enumeration DJ
documentation
Djibouti, Republic of
documentation
Djibouti
documentation
Djibouti
enumeration DJI
enumeration 262
enumeration DK
documentation
Denmark, Kingdom of
documentation
Danmark
documentation
Danmark
enumeration DNK
enumeration 208
enumeration DM
documentation
Dominica, Commonwealth of
documentation
Dominica
documentation
Dominica
enumeration DMA
enumeration 212
enumeration DO
documentation
Dominican Republic
documentation
Den dominikanske republikk
documentation
Den dominikanske republikken
enumeration DOM
enumeration 214
enumeration DZ
documentation
Algeria, People's Democratic Republic of
documentation
Algerie
documentation
Algerie
enumeration DZA
enumeration 012
enumeration EC
documentation
Ecuador, Republic of
documentation
Ecuador
documentation
Ecuador
enumeration ECU
enumeration 218
enumeration EE
documentation
Estonia
documentation
Estland
documentation
Estland
enumeration EST
enumeration 233
enumeration EG
documentation
Egypt, Arab Republic of
documentation
Egypt
documentation
Egypt
enumeration EGY
enumeration 818
enumeration EH
documentation
Western Sahara
documentation
Vest-Sahara
documentation
Vest-Sahara
enumeration ESH
enumeration 732
enumeration ER
documentation
Eritrea
documentation
Eritrea
documentation
Eritrea
enumeration ERI
enumeration 232
enumeration ES
documentation
Spain, Spanish State
documentation
Spania
documentation
Spania
enumeration ESP
enumeration 724
enumeration ET
documentation
Ethiopia
documentation
Etiopia
documentation
Etiopia
enumeration ETH
enumeration 231
enumeration FI
documentation
Finland, Republic of
documentation
Finland
documentation
Finland
enumeration FIN
enumeration 246
enumeration FJ
documentation
Fiji, Republic of the Fiji Islands
documentation
Fiji
documentation
Fiji
enumeration FJI
enumeration 242
enumeration FK
documentation
Falkland Islands (Malvinas)
documentation
Falklandsøyene
documentation
Falklandsøyane
enumeration FLK
enumeration 238
enumeration FM
documentation
Micronesia, Federated States of
documentation
Mikronesiaføderasjonen
documentation
Mikronesiaføderasjonen
enumeration FSM
enumeration 583
enumeration FO
documentation
Faeroe Islands
documentation
Færøyene
documentation
Færøyane
enumeration FRO
enumeration 234
enumeration FR
documentation
France, French Republic
documentation
Frankrike
documentation
Frankrike
enumeration FRA
enumeration 250
enumeration GA
documentation
Gabon, Gabonese Republic
documentation
Gabon
documentation
Gabon
enumeration GAB
enumeration 266
enumeration GB
documentation
United Kingdom of Great Britain & N. Ireland
documentation
Storbritannia
documentation
Storbritannia
enumeration GBR
enumeration 826
enumeration GD
documentation
Grenada
documentation
Grenada
documentation
Grenada
enumeration GRD
enumeration 308
enumeration GE
documentation
Georgia
documentation
Georgia
documentation
Georgia
enumeration GEO
enumeration 268
enumeration GF
documentation
French Guiana
documentation
Fransk Guyana
documentation
Fransk Guyana
enumeration GUF
enumeration 254
enumeration GG
documentation
Bailiwick of Jersey
documentation
Guernsey
documentation
Guernsey
enumeration GGY
documentation
Guernsey
documentation
Guernsey
documentation
Guernsey
enumeration GH
documentation
Ghana, Republic of
documentation
Ghana
documentation
Ghana
enumeration GHA
enumeration 288
enumeration GI
documentation
Gibraltar
documentation
Gibraltar
documentation
Gibraltar
enumeration GIB
enumeration 292
enumeration GL
documentation
Greenland
documentation
Grønland
documentation
Grønland
enumeration GRL
enumeration 304
enumeration GM
documentation
Gambia, Republic of the
documentation
Gambia
documentation
Gambia
enumeration GMB
enumeration 270
enumeration GN
documentation
Guinea, Revolutionary People's Rep'c of
documentation
Guinea
documentation
Guinea
enumeration GIN
enumeration 324
enumeration GP
documentation
Guadaloupe
documentation
Guadeloupe
documentation
Guadeloupe
enumeration GLP
enumeration 312
enumeration GQ
documentation
Equatorial Guinea, Republic of
documentation
Ekvatorial-Guinea
documentation
Ekvatorial-Guinea
enumeration GNQ
enumeration 226
enumeration GR
documentation
Greece, Hellenic Republic
documentation
Hellas
documentation
Hellas
enumeration GRC
enumeration 300
enumeration GS
documentation
South Georgia and the South Sandwich Islands
documentation
Sør-Georgia og de søre Sandwichøyene
documentation
Sør-Georgia og de søre Sandwichøyane
enumeration SGS
enumeration 239
enumeration GT
documentation
Guatemala, Republic of
documentation
Guatemala
documentation
Guatemala
enumeration GTM
enumeration 320
enumeration GU
documentation
Guam
documentation
Guam
documentation
Guam
enumeration GUM
enumeration 316
enumeration GW
documentation
Guinea-Bissau, Republic of
documentation
Guinea-Bissau
documentation
Guinea-Bissau
enumeration GNB
enumeration 624
enumeration GY
documentation
Guyana, Republic of
documentation
Guyana
documentation
Guyana
enumeration GUY
enumeration 328
enumeration HK
documentation
Hong Kong, Special Administrative Region of China
documentation
Hongkong
documentation
Hongkong
enumeration HKG
enumeration 344
enumeration HN
documentation
Honduras, Republic of
documentation
Honduras
documentation
Honduras
enumeration HND
enumeration 340
enumeration HR
documentation
Hrvatska (Croatia)
documentation
Kroatia
documentation
Kroatia
enumeration HRV
enumeration 191
enumeration HT
documentation
Haiti, Republic of
documentation
Haiti
documentation
Haiti
enumeration HTI
enumeration 332
enumeration HU
documentation
Hungary, Hungarian People's Republic
documentation
Ungarn
documentation
Ungarn
enumeration HUN
enumeration 348
enumeration ID
documentation
Indonesia, Republic of
documentation
Indonesia
documentation
Indonesia
enumeration IDN
enumeration 360
enumeration IE
documentation
Ireland
documentation
Irland
documentation
Irland
enumeration IRL
enumeration 372
enumeration IL
documentation
Israel, State of
documentation
Israel
documentation
Israel
enumeration ISR
enumeration 376
enumeration IN
documentation
India, Republic of
documentation
India
documentation
India
enumeration IND
enumeration 356
enumeration IQ
documentation
Iraq, Republic of
documentation
Irak
documentation
Irak
enumeration IRQ
enumeration 368
enumeration IR
documentation
Iran, Islamic Republic of
documentation
Iran
documentation
Iran
enumeration IRN
enumeration 364
enumeration IS
documentation
Iceland, Republic of
documentation
Island
documentation
Island
enumeration ISL
enumeration 352
enumeration IT
documentation
Italy, Italian Republic
documentation
Italia
documentation
Italia
enumeration ITA
enumeration JE
documentation
Bailiwick of Jersey
documentation
Jersey
documentation
Jersey
enumeration JEY
documentation
Jersey
documentation
Jersey
documentation
Jersey
enumeration 380
enumeration JM
documentation
Jamaica
documentation
Jamaica
documentation
Jamaica
enumeration JAM
enumeration 388
enumeration JO
documentation
Jordan, Hashemite Kingdom of
documentation
Jordan
documentation
Jordan
enumeration JOR
enumeration 400
enumeration JP
documentation
Japan
documentation
Japan
documentation
Japan
enumeration JPN
enumeration 392
enumeration KE
documentation
Kenya, Republic of
documentation
Kenya
documentation
Kenya
enumeration KEN
enumeration 404
enumeration KG
documentation
Kyrgyz Republic
documentation
Kirgistan
documentation
Kirgistan
enumeration KGZ
enumeration 417
enumeration KH
documentation
Cambodia, Kingdom of
documentation
Kambodsja
documentation
Kambodsja
enumeration KHM
enumeration 116
enumeration KI
documentation
Kiribati, Republic of
documentation
Kiribati
documentation
Kiribati
enumeration KIR
enumeration 296
enumeration KM
documentation
Comoros, Union of the
documentation
Komorene
documentation
Komorane
enumeration COM
enumeration 174
enumeration KN
documentation
St. Kitts and Nevis
documentation
Saint Kitts og Nevis
documentation
Saint Kitts og Nevis
enumeration KNA
enumeration 659
enumeration KP
documentation
Korea, Democratic People's Republic of
documentation
Nord-Korea
documentation
Nord-Korea
enumeration PRK
enumeration 408
enumeration KR
documentation
Korea, Republic of
documentation
Sør-Korea
documentation
Sør-Korea
enumeration KOR
enumeration 410
enumeration KW
documentation
Kuwait, State of
documentation
Kuwait
documentation
Kuwait
enumeration KWT
enumeration 414
enumeration KY
documentation
Cayman Islands
documentation
Caymanøyene
documentation
Caymanøyane
enumeration CYM
enumeration 136
enumeration KZ
documentation
Kazakhstan, Republic of
documentation
Kasakhstan
documentation
Kasakhstan
enumeration KAZ
enumeration 398
enumeration LA
documentation
Lao People's Democratic Republic
documentation
Laos
documentation
Laos
enumeration LAO
enumeration 418
enumeration LB
documentation
Lebanon, Lebanese Republic
documentation
Libanon
documentation
Libanon
enumeration LBN
enumeration 422
enumeration LC
documentation
St. Lucia
documentation
Saint Lucia
documentation
Saint Lucia
enumeration LCA
enumeration 662
enumeration LI
documentation
Liechtenstein, Principality of
documentation
Liechtenstein
documentation
Liechtenstein
enumeration LIE
enumeration 438
enumeration LK
documentation
Sri Lanka, Democratic Socialist Republic of
documentation
Sri Lanka
documentation
Sri Lanka
enumeration LKA
enumeration 144
enumeration LR
documentation
Liberia, Republic of
documentation
Liberia
documentation
Liberia
enumeration LBR
enumeration 430
enumeration LS
documentation
Lesotho, Kingdom of
documentation
Lesotho
documentation
Lesotho
enumeration LSO
enumeration 426
enumeration LT
documentation
Lithuania
documentation
Litauen
documentation
Litauen
enumeration LTU
enumeration 440
enumeration LU
documentation
Luxembourg, Grand Duchy of
documentation
Luxembourg
documentation
Luxembourg
enumeration LUX
enumeration 442
enumeration LV
documentation
Latvia
documentation
Latvia
documentation
Latvia
enumeration LVA
enumeration 428
enumeration LY
documentation
Libyan Arab Jamahiriya
documentation
Libya
documentation
Libya
enumeration LBY
enumeration 434
enumeration MA
documentation
Morocco, Kingdom of
documentation
Marokko
documentation
Marokko
enumeration MAR
enumeration 504
enumeration MC
documentation
Monaco, Principality of
documentation
Monaco
documentation
Monaco
enumeration MCO
enumeration 492
enumeration MD
documentation
Moldova, Republic of
documentation
Moldova
documentation
Moldova
enumeration MDA
enumeration 498
enumeration MG
documentation
Madagascar, Republic of
documentation
Madagaskar
documentation
Madagaskar
enumeration MDG
enumeration 450
enumeration MH
documentation
Marshall Islands
documentation
Marshalløyene
documentation
Marshalløyane
enumeration MHL
enumeration 584
enumeration MK
documentation
Macedonia, the former Yugoslav Republic of
documentation
Makedonia
documentation
Makedonia
enumeration MKD
enumeration 807
enumeration ML
documentation
Mali, Republic of
documentation
Mali
documentation
Mali
enumeration MLI
enumeration 466
enumeration MM
documentation
Myanmar
documentation
Burma
documentation
Burma
enumeration MMR
enumeration 104
enumeration MN
documentation
Mongolia, Mongolian People's Republic
documentation
Mongolia
documentation
Mongolia
enumeration MNG
enumeration 496
enumeration MO
documentation
Macao, Special Administrative Region of China
documentation
Macao
documentation
Macao
enumeration MAC
enumeration 446
enumeration MP
documentation
Northern Mariana Islands
documentation
Nord-Marianene
documentation
Nord-Marianene
enumeration MNP
enumeration 580
enumeration MQ
documentation
Martinique
documentation
Martinique
documentation
Martinique
enumeration MTQ
enumeration 474
enumeration MR
documentation
Mauritania, Islamic Republic of
documentation
Mauritania
documentation
Mauritania
enumeration MRT
enumeration 478
enumeration MS
documentation
Montserrat
documentation
Montserrat
documentation
Montserrat
enumeration MSR
enumeration 500
enumeration MT
documentation
Malta, Republic of
documentation
Malta
documentation
Malta
enumeration MLT
enumeration 470
enumeration MU
documentation
Mauritius
documentation
Mauritius
documentation
Mauritius
enumeration MUS
enumeration 480
enumeration MV
documentation
Maldives, Republic of
documentation
Maldivene
documentation
Maldivane
enumeration MDV
enumeration 462
enumeration MW
documentation
Malawi, Republic of
documentation
Malawi
documentation
Malawi
enumeration MWI
enumeration 454
enumeration MX
documentation
Mexico, United Mexican States
documentation
Mexico
documentation
Mexico
enumeration MEX
enumeration 484
enumeration MY
documentation
Malaysia
documentation
Malaysia
documentation
Malaysia
enumeration MYS
enumeration 458
enumeration MZ
documentation
Mozambique, People's Republic of
documentation
Mosambik
documentation
Mosambik
enumeration MOZ
enumeration 508
enumeration NA
documentation
Namibia
documentation
Namibia
documentation
Namibia
enumeration NAM
enumeration 516
enumeration NC
documentation
New Caledonia
documentation
Ny-Caledonia
documentation
Ny-Caledonia
enumeration NCL
enumeration 540
enumeration NE
documentation
Niger, Republic of the
documentation
Niger
documentation
Niger
enumeration NER
enumeration 562
enumeration NF
documentation
Norfolk Island
documentation
Norfolk Island
documentation
Norfolk Island
enumeration NFK
enumeration 574
enumeration NG
documentation
Nigeria, Federal Republic of
documentation
Nigeria
documentation
Nigeria
enumeration NGA
enumeration 566
enumeration NI
documentation
Nicaragua, Republic of
documentation
Nicaragua
documentation
Nicaragua
enumeration NIC
enumeration 558
enumeration NL
documentation
Netherlands, Kingdom of the
documentation
Nederland
documentation
Nederland
enumeration NLD
enumeration 528
enumeration NO
documentation
Norway, Kingdom of
documentation
Norge
documentation
Noreg
enumeration NOR
enumeration 578
enumeration NP
documentation
Nepal, Kingdom of
documentation
Nepal
documentation
Nepal
enumeration NPL
enumeration 524
enumeration NR
documentation
Nauru, Republic of
documentation
Nauru
documentation
Nauru
enumeration NRU
enumeration 520
enumeration NU
documentation
Niue, Republic of
documentation
Niue
documentation
Niue
enumeration NIU
enumeration 570
enumeration NZ
documentation
New Zealand
documentation
New Zealand
documentation
New Zealand
enumeration NZL
enumeration 554
enumeration OM
documentation
Oman, Sultanate of
documentation
Oman
documentation
Oman
enumeration OMN
enumeration 512
enumeration PA
documentation
Panama, Republic of
documentation
Panama
documentation
Panama
enumeration PAN
enumeration 591
enumeration PE
documentation
Peru, Republic of
documentation
Peru
documentation
Peru
enumeration PER
enumeration 604
enumeration PF
documentation
French Polynesia
documentation
Fransk Polynesia
documentation
Fransk Polynesia
enumeration PYF
enumeration 258
enumeration PG
documentation
Papua New Guinea
documentation
Papua Ny-Guinea
documentation
Papua Ny-Guinea
enumeration PNG
enumeration 598
enumeration PH
documentation
Philippines, Republic of the
documentation
Filippinene
documentation
Filippinene
enumeration PHL
enumeration 608
enumeration PK
documentation
Pakistan, Islamic Republic of
documentation
Pakistan
documentation
Pakistan
enumeration PAK
enumeration 586
enumeration PL
documentation
Poland, Polish People's Republic
documentation
Polen
documentation
Polen
enumeration POL
enumeration 616
enumeration PM
documentation
St. Pierre and Miquelon
documentation
Saint-Pierre-et-Miquelon
documentation
Saint-Pierre-et-Miquelon
enumeration SPM
enumeration 666
enumeration PN
documentation
Pitcairn Island
documentation
Pitcairn
documentation
Pitcairn
enumeration PCN
enumeration 612
enumeration PR
documentation
Puerto Rico
documentation
Puerto Rico
documentation
Puerto Rico
enumeration PRI
enumeration 630
enumeration PS
documentation
Palestinian Territory, Occupied
documentation
De okkuperte palestinske områdene
documentation
Dei okkuperte palestinske områda
enumeration PSE
enumeration 275
enumeration PT
documentation
Portugal, Portuguese Republic
documentation
Portugal
documentation
Portugal
enumeration PRT
enumeration 620
enumeration PW
documentation
Palau
documentation
Palau
documentation
Palau
enumeration PLW
enumeration 585
enumeration PY
documentation
Paraguay, Republic of
documentation
Paraguay
documentation
Paraguay
enumeration PRY
enumeration 600
enumeration QA
documentation
Qatar, State of
documentation
Qatar
documentation
Qatar
enumeration QAT
enumeration 634
enumeration RE
documentation
Reunion
documentation
Réunion
documentation
Réunion
enumeration REU
enumeration 638
enumeration RO
documentation
Romania, Socialist Republic of
documentation
Romania
documentation
Romania
enumeration ROU
enumeration 642
enumeration RU
documentation
Russian Federation
documentation
Russland
documentation
Russland
enumeration RUS
enumeration 643
enumeration RW
documentation
Rwanda, Rwandese Republic
documentation
Rwanda
documentation
Rwanda
enumeration RWA
enumeration 646
enumeration SA
documentation
Saudi Arabia, Kingdom of
documentation
Saudi-Arabia
documentation
Saudi-Arabia
enumeration SAU
enumeration 682
enumeration SB
documentation
Solomon Islands
documentation
Salomonøyene
documentation
Salomonøyane
enumeration SLB
enumeration 090
enumeration SC
documentation
Seychelles, Republic of
documentation
Seychellene
documentation
Seychellane
enumeration SYC
enumeration 690
enumeration SD
documentation
Sudan, Democratic Republic of the
documentation
Sudan
documentation
Sudan
enumeration SDN
enumeration 736
enumeration SE
documentation
Sweden, Kingdom of
documentation
Sverige
documentation
Sverige
enumeration SWE
enumeration 752
enumeration SG
documentation
Singapore, Republic of
documentation
Singapore
documentation
Singapore
enumeration SGP
enumeration 702
enumeration SH
documentation
St. Helena
documentation
St. Helena
documentation
St. Helena
enumeration SHN
enumeration 654
enumeration SI
documentation
Slovenia
documentation
Slovenia
documentation
Slovenia
enumeration SVN
enumeration 705
enumeration SJ
documentation
Svalbard & Jan Mayen Islands
documentation
Svalbard og Jan Mayen
documentation
Svalbard og Jan Mayen
enumeration SJM
enumeration 744
enumeration SK
documentation
Slovakia (Slovak Republic)
documentation
Slovakia
documentation
Slovakia
enumeration SVK
enumeration 703
enumeration SL
documentation
Sierra Leone, Republic of
documentation
Sierra Leone
documentation
Sierra Leone
enumeration SLE
enumeration 694
enumeration SM
documentation
San Marino, Republic of
documentation
San Marino
documentation
San Marino
enumeration SMR
enumeration 674
enumeration SN
documentation
Senegal, Republic of
documentation
Senegal
documentation
Senegal
enumeration SEN
enumeration 686
enumeration SO
documentation
Somalia, Somali Republic
documentation
Somalia
documentation
Somalia
enumeration SOM
enumeration 706
enumeration SR
documentation
Suriname, Republic of
documentation
Surinam
documentation
Surinam
enumeration SUR
enumeration 740
enumeration ST
documentation
Sao Tome and Principe, Democratic Republic of
documentation
São Tomé og Príncipe
documentation
São Tomé og Príncipe
enumeration STP
enumeration 678
enumeration SV
documentation
El Salvador, Republic of
documentation
El Salvador
documentation
El Salvador
enumeration SLV
enumeration 222
enumeration SY
documentation
Syrian Arab Republic
documentation
Syria
documentation
Syria
enumeration SYR
enumeration 760
enumeration SZ
documentation
Swaziland, Kingdom of
documentation
Swaziland
documentation
Swaziland
enumeration SWZ
enumeration 748
enumeration TC
documentation
Turks and Caicos Islands
documentation
Turks- og Caicosøyene
documentation
Turks- og Caicosøyane
enumeration TCA
enumeration 796
enumeration TD
documentation
Chad, Republic of
documentation
Tsjad
documentation
Tsjad
enumeration TCD
enumeration 148
enumeration TG
documentation
Togo, Togolese Republic
documentation
Togo
documentation
Togo
enumeration TGO
enumeration 768
enumeration TH
documentation
Thailand, Kingdom of
documentation
Thailand
documentation
Thailand
enumeration THA
enumeration 764
enumeration TJ
documentation
Tajikistan
documentation
Tadsjikistan
documentation
Tadsjikistan
enumeration TJK
enumeration 762
enumeration TK
documentation
Tokelau (Tokelau Islands)
documentation
Tokelau
documentation
Tokelau
enumeration TKL
enumeration 772
enumeration TL
documentation
Timor-Leste, Democratic Republic of
documentation
Turkmenistan
documentation
Turkmenistan
enumeration TLS
enumeration 626
enumeration TM
documentation
Turkmenistan
documentation
Tunisia
documentation
Tunisia
enumeration TKM
enumeration 795
enumeration TN
documentation
Tunisia, Republic of
documentation
Tonga
documentation
Tonga
enumeration TUN
enumeration 788
enumeration TO
documentation
Tonga, Kingdom of
documentation
Øst-Timor
documentation
Aust-Timor
enumeration TON
enumeration 776
enumeration TR
documentation
Turkey, Republic of
documentation
Tyrkia
documentation
Tyrkia
enumeration TUR
enumeration 792
enumeration TT
documentation
Trinidad and Tobago, Republic of
documentation
Trinidad og Tobago
documentation
Trinidad og Tobago
enumeration TTO
enumeration 780
enumeration TV
documentation
Tuvalu
documentation
Tuvalu
documentation
Tuvalu
enumeration TUV
enumeration 798
enumeration TW
documentation
Taiwan, Province of China
documentation
Taiwan
documentation
Taiwan
enumeration TWN
enumeration 158
enumeration TZ
documentation
Tanzania, United Republic of
documentation
Tanzania
documentation
Tanzania
enumeration TZA
enumeration 834
enumeration UA
documentation
Ukraine
documentation
Ukraina
documentation
Ukraina
enumeration UKR
enumeration 804
enumeration UG
documentation
Uganda, Republic of
documentation
Uganda
documentation
Uganda
enumeration UGA
enumeration 800
enumeration US
documentation
United States of America
documentation
USA
documentation
USA
enumeration USA
enumeration 840
enumeration UY
documentation
Uruguay, Eastern Republic of
documentation
Uruguay
documentation
Uruguay
enumeration URY
enumeration 858
enumeration UZ
documentation
Uzbekistan
documentation
Usbekistan
documentation
Usbekistan
enumeration UZB
enumeration 860
enumeration VA
documentation
Holy See (Vatican City State)
documentation
Vatikanstaten
documentation
Vatikanstaten
enumeration VAT
enumeration 336
enumeration VC
documentation
St. Vincent and the Grenadines
documentation
Saint Vincent og Grenadinene
documentation
Saint Vincent og Grenadinene
enumeration VCT
enumeration 670
enumeration VE
documentation
Venezuela, Bolivarian Republic of
documentation
Venezuela
documentation
Venezuela
enumeration VEN
enumeration 862
enumeration VG
documentation
British Virgin Islands
documentation
Jomfruøyene (Britisk)
documentation
Jomfruøyane (Britisk)
enumeration VGB
enumeration 092
enumeration VI
documentation
US Virgin Islands
documentation
Jomfruøyene (USA)
documentation
Jomfruøyane (USA)
enumeration VIR
enumeration 850
enumeration VN
documentation
Viet Nam, Socialist Republic of
documentation
Vietnam
documentation
Vietnam
enumeration VNM
enumeration 704
enumeration VU
documentation
Vanuatu
documentation
Vanuatu
documentation
Vanuatu
enumeration VUT
enumeration 548
enumeration WF
documentation
Wallis and Futuna Islands
documentation
Wallis- og Futunaøyene
documentation
Wallis- og Futunaøyane
enumeration WLF
enumeration 876
enumeration WS
documentation
Samoa, Independent State of
documentation
Samoa
documentation
Samoa
enumeration WSM
enumeration 882
enumeration YE
documentation
Yemen
documentation
Jemen
documentation
Jemen
enumeration YEM
enumeration 887
enumeration YT
documentation
Mayotte
documentation
Mayotte
documentation
Mayotte
enumeration MYT
enumeration 175
enumeration ZA
documentation
South Africa, Republic of
documentation
Sør-Afrika
documentation
Sør-Afrika
enumeration ZAF
enumeration 710
enumeration ZM
documentation
Zambia, Republic of
documentation
Zambia
documentation
Zambia
enumeration ZMB
enumeration 894
enumeration ZW
documentation
Zimbabwe
documentation
Zimbabwe
documentation
Zimbabwe
enumeration ZWE
enumeration 716
enumeration YU
documentation
Yoguslavia, former Republik of
documentation
Yoguslavia
documentation
Yoguslavia
enumeration YUG
documentation
Yoguslavia, former Republik of
documentation
Yoguslavia
documentation
Yoguslavia
enumeration SU
documentation
Soviet
documentation
Soviet Unionen
documentation
Soviet Unionen
enumeration SUN
documentation
Soviet
documentation
Soviet Unionen
documentation
Soviet Unionen
enumeration GB-ENG
documentation
England
documentation
England
documentation
England
enumeration GB-IOM
documentation
Isle of Man
documentation
Man
documentation
Man
enumeration IM
documentation
Isle of Man
documentation
Man
documentation
Man
enumeration GB-NIR
documentation
Northern Ireland
documentation
Nord-Irland
documentation
Nord-Irland
enumeration GB-SCT
documentation
Skotland
documentation
Skotland
documentation
Skotland
enumeration GB-WLS
documentation
Wales
documentation
Wales
documentation
Wales
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Nasjonalitet
Beskriver personens eller organsisajonens nasjonstilknytning
F. eks. Norsk, svensk, Russisk
documentation
Nationality
The status of belonging to a particular nation

attribute entityType/nationality/@label
type xs:string
properties
use optional

attribute entityType/nationality/@reference
type xs:string
annotation
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere

attribute entityType/nationality/@link
type xs:anyURI

element entityType/otherName
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p116.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type entityType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Pseudonym
Oppdiktet påtatt navn
Artistnavn
Navn personer kaller seg i artistiske sammenhenger
Kallenavn
Uformelt navn på person
Rollenavn
Navn på framstilt karakter
documentation
Pseudonym

Stagename

Nickname

Role name
Name of the portrait caracter

element entityType/events
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p117.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children event
annotation
documentation
Livsløp
F. eks.:

Født
Stiftet
Skolegang
Tilknytning
Ansatt
Fratrådt
Død
documentation
Cours of events
e.g.

Born
Established
Education
Affiliation
Employed
Resign
death

element entityType/events/event
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p118.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type objectType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children metadata ebucore:ebuCoreMain tva:TVAMain longDescription origin publications polling gluonWeather:weather tpeg:tpeg_document subelements payload xenc:EncryptedData
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
objecttype  derived by: xs:NMTOKEN  required      
channel  derived by: xs:string  optional      
subChannel  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment          
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layer  derived by: xs:string  optional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataid  xs:string        
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localid  xs:ID        
documentation
Brukes som mål for pekere innenfor et objekt
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
localRef  xs:IDREF        
documentation
Brukes der et objekt er beskrevet i flere objektnoder, f. eks ved kryptering
type  derived by: xs:NMTOKEN    rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd.
runorder  xs:string  optional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling. I en liste av objekter kan dette feltet brukes for å angi rekkefølge der det er behov får å presisere denne
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
gluonDict:statesGroupType  derived by: xs:string        
documentation

        Beskriver et objekts forskjellige tilstander
     
reportState  derived by: xs:string        
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purpose  xs:string        
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distribution  derived by: xs:string        
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
priority  derived by: xs:int        
documentation
Setter prioritet for et og et objekt, ellers som prioritet for hele dokumentet.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        

element entityType/relations
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p119.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type relationsType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children relationIsVersionOf relationHasVersion relationIsReplacedBy relationReplaces relationIsRequiredBy relationRequires relationIsPartOf relationHasPart relationIsReferencedBy relationReferences relationIsFormatOf relationHasFormat relationIsDescribedBy relationDescribes relationIsDramatisationOf relationHasDramatisation
annotation
documentation
Brukes til å tillegge personer andre egenskaper, og egenskaper definert i dataordbøker

element entityType/relatedEntities
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p120.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children entity
annotation
documentation
For å beskrive forholdet mellom band og bandmedlemmer, avdelinger og arbeidere, sivilstatusforhold i arkivsammenheng

element entityType/relatedEntities/entity
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p121.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type entityType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        

element entityType/timeFrame
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p122.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type temporalType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children start end epoch
annotation
documentation
Gir oss et tidsstempel for når navne - og rolle opplysningene er gyldige

element entityType/contactInformation
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p123.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type contactInformationType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children department contact telephone chat web email address organisation xenc:EncryptedData
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
restriction  derived by: xs:string    public    
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres. Gjelder for elementet attributtet er satt på
purpose  xs:string  optional      
documentation
Antydet bruksområde for element
annotation
documentation
Adresseinformasjon

element entityType/affiliation
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p124.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type affiliationType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children organisationalRole jobPosition workWeekHours workWeekHoursReduction employmentLocation organisation organisationalUnit costCentre productionNumber relations
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
gluonDict:employmentTypesType  derived by: xs:string  required      
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
fraction  xs:decimal        
documentation
Stillingsandel i denne delen av beskrivelsen
salaryFraction  xs:decimal        
documentation
Lønnsandel i denne delen av beskrivelsen
mainEmployer  xs:boolean        
documentation
Er dette er hovedansettelse
startDate  xs:dateTime        
documentation
Start tid og dato i ISO format
documentation
Start time and date in ISO format
startYear  xs:gYear        
documentation
Startår, årsdel av ISO dato
documentation
Start year
startMonth  derived by: xs:int        
startDay  derived by: xs:int        
startTime  xs:time        
documentation
Tidspunkt for hendelse
startDayOfWeek  derived by: xs:int        
documentation
Ukedag etter ISO 8601 er 1 mandag, 7 søndag
documentation
Day of week, starts on 1 with Monday, ends on 7 for Sunday
startPoint  xs:duration        
documentation
Start relativt fra start på foreldre objekt
documentation
Start point relative from beginning of parent
endDate  xs:dateTime  optional      
documentation
Eksakt dato
endYear  xs:gYear  optional      
endMonth  derived by: xs:int  optional      
endDay  derived by: xs:int  optional      
endTime  xs:time  optional      
documentation
Tidspunkt for hendelse
endDayOfWeek  derived by: xs:int  optional      
endPoint  xs:duration        
documentation
Slutt relativt fra start på foreldre objekt
documentation
End point relative from beginning of parent
repeatMin  xs:int  optional      
documentation
Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
repeatMax  xs:int  optional      
documentation
Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
affiliationId  xs:ID        
documentation
Id for å koble åpen og lukket del av affiliation
annotation
documentation
Tilknytning
En persons forhold til NRK eller annen organisasjon
documentation
Affiliation
Ones connection to an organization

element entityType/administrativeInformation
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p125.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type administrativeInformationType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children affiliationAppendix entitledForOvertimePayment assets recompenses authorities bankConnection socialSecurityOffice unionAffiliation relations note xenc:EncryptedData
annotation
documentation
Denne noden er tenkt kryptert

element entityType/permissions
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p126.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children permission xenc:EncryptedData
annotation
documentation
For adganger , dører og ad

element entityType/permissions/permission
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p127.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type permissionType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children attributor timespan resource relations

element entityType/contactRelatives
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p128.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children contactRelative xenc:EncryptedData

element entityType/contactRelatives/contactRelative
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p129.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of entityType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
nextOfKin  xs:boolean        
supported          
documentation
Vedkommende er forsørget
relationType  derived by: xs:string        

attribute entityType/contactRelatives/contactRelative/@nextOfKin
type xs:boolean

attribute entityType/contactRelatives/contactRelative/@supported
annotation
documentation
Vedkommende er forsørget

attribute entityType/contactRelatives/contactRelative/@relationType
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration sister
enumeration brother
enumeration mother
enumeration father
enumeration child
enumeration spouse
enumeration registredPartner
enumeration cohabitant
enumeration other


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy