attribute statesGroupType
namespace http://gluon.nrk.no/gluonDict
type restriction of xs:string
used by
complexType objectType
facets
Kind Value Annotation
enumeration uneditedMaterial
documentation

              Råstoff - Uredigert materiale
           
documentation

              Unedited material - Unedited material
           
enumeration publishable
documentation

              Publiserbart - Objekt som er klar for offentliggjøring
           
documentation

              Publishable - Ready for publishing
           
enumeration publishReady
documentation

              Klar til publisering - Objekt som har en planlagt publiseringstidspunkt og -sted
           
documentation

              Publish ready - Object with a planned publishingtime and publishingpoint
           
enumeration cancelled
documentation

              Avlyst - Hendelsen objektet beskriver er avlyst
           
documentation

              Cancelled - Cancelled event
           
enumeration planned
documentation

              Planlagt - Objektet beskriver en hendelse som er planlagt
           
documentation

              Planned - Planned event
           
enumeration excerpt
documentation

              Utdrag - Objektet beskriver et utdrag av en større enhet
           
documentation

              Excerpt - ***
           
enumeration context
documentation

              Sammenheng - Objektet beskriver sammenhengen noe blir brukt i, men som ikke nødvendighvis er en del av materialet som beskrives
           
documentation

              Context - ***
           
enumeration version
documentation

              Versjon - Bearbeiding av et objekt slik at det framstår som et selvstendig nytt objekt, basert på den opprinnelige ideen
           
documentation

              Version -
           
enumeration preliminaryRegistration
documentation

              Foreløpig registrert - Registrering av metadata som ikke er egnet for bruk. Må gjennomgåes
           
documentation

              Preliminary registration - A registration of draft metadata, not yet to be used in production
           
enumeration approved
documentation

              Godkjent - Alle typer akseptanse
           
documentation

              Approved - Officially agree to or accept as satisfactory
           
enumeration new
documentation

              Ny - En hendelse eller et objekt som ikke har eksistert tidligere
           
documentation

              New - Not existing before; made, introduced, or discovered recently or now for the first time
           
annotation
documentation

        Beskriver et objekts forskjellige tilstander
     


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy