complexType objectType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p232.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
children metadata ebucore:ebuCoreMain tva:TVAMain longDescription origin publications polling gluonWeather:weather tpeg:tpeg_document subelements payload xenc:EncryptedData
used by
elements entityType/events/event gluon/objects/object trafficType/announcement/object objectType/subelements/object
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
objecttype  derived by: xs:NMTOKEN  required      
channel  derived by: xs:string  optional      
subChannel  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment          
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layer  derived by: xs:string  optional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataid  xs:string        
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localid  xs:ID        
documentation
Brukes som mål for pekere innenfor et objekt
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
localRef  xs:IDREF        
documentation
Brukes der et objekt er beskrevet i flere objektnoder, f. eks ved kryptering
type  derived by: xs:NMTOKEN    rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd.
runorder  xs:string  optional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling. I en liste av objekter kan dette feltet brukes for å angi rekkefølge der det er behov får å presisere denne
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
gluonDict:statesGroupType  derived by: xs:string        
documentation

        Beskriver et objekts forskjellige tilstander
     
reportState  derived by: xs:string        
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purpose  xs:string        
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distribution  derived by: xs:string        
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
priority  derived by: xs:int        
documentation
Setter prioritet for et og et objekt, ellers som prioritet for hele dokumentet.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
Objekt
Manifestasjon av idé som omhandles. Dette er det som i arkivloven omtales som et dokument.
F. eks. Et program, et system, en tjeneste kan være et objekt i denne sammenhengen
documentation
Object
Expression of the concept in question
documentation
Element for metadata primært for binærobjekter. Dette er bærer for alle elementer som kan settes inn i en artikkel f. eks.
documentation
Type for metadata who describes multimedia objects.

attribute objectType/@objecttype
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
use required
facets
Kind Value Annotation
enumeration itemGroup
documentation
Innslagsgruppe
En serie av innslag som har en redaksjonell sammenheng
F. eks. Denne er en samling av innslag, f. eks. et fast kåseri som det er et av i hver sending
documentation
Item group
A collection of elements in a group, with mutual editorial connection
enumeration programmeGroup
documentation
Programgruppe
Samling av programmer, som resultat av en publiseringsvedtak, gruppert etter et felles redaksjonelt konsept
F. eks. Vil dekke alt fra serier der fortellingen er delt i episoder til programmer i en dagplan
documentation
PGR
A series of shows, collected and grouped by a mutual editorial interest
Example: Gruop of programmes with a common storyline
enumeration programme
documentation
Program
Åndsverk definert og laget etter en redaksjonell vurdering
documentation
Programme
Creative or intellectual work produced with editorial consideration
enumeration itemBlock
documentation
Innslagsblokk
En samling av innslag gruppert, som en sammenhengende del av et program.
F. eks. Sak, bestående av intro, studio, telefon, utro
documentation
Item block
A collection of elements in a group, as a continues part of a show.
enumeration item
documentation
Innslag
En selvstendig enhet i et program, kan bestå av et eller flere hele eller deler av mediaobjekt.
documentation
Item
An independent element in a show which consists of one or several media objects, in their entirety or a part of
enumeration mediaObject
documentation
Mediaobjekt
En enkelt kontinuerlig mediakomponent bestående av en mediatype. Inngår som en del av et innslag eller et program
F. eks. Et platekutt
documentation
Media object
A single continuous component consisting of one media type. Part of an item or a show.
enumeration objectEvent
documentation
Hendelse i objekt
En hendelse langs en tidslinje i et objekt
documentation
Object event
An event in the timeline of an object
enumeration container
documentation
Container
En samling av en eller flere objekten
documentation
Container
Any collection of objects
enumeration element
documentation
Element
En selvstendig generell enhet i en datamodel.
documentation
Element
An independent object in a data model
enumeration proposition
documentation
Brukes der objektet representerer et alternativ i en undersøkelse
enumeration divisjon
documentation
For undersøkelser fordelt på domografi eller geografi

attribute objectType/@channel
type restriction of xs:string
properties
use optional

attribute objectType/@subChannel
type xs:string
properties
use optional
annotation
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.

attribute objectType/@fragment
annotation
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending

attribute objectType/@layer
type restriction of xs:string
properties
use optional
facets
Kind Value Annotation
enumeration subtitle
enumeration manuscript
enumeration illustrations
enumeration video
enumeration graphic
enumeration audio
enumeration super
enumeration storyIndex
documentation
Indexpunkter som beskriver ikke tekniske aspecter i et program, f. eks. temaskifte
enumeration editIndex
documentation
For markører etc. i en editor
enumeration keyframes
annotation
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet

attribute objectType/@dataid
type xs:string
annotation
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN

attribute objectType/@localid
type xs:ID
annotation
documentation
Brukes som mål for pekere innenfor et objekt
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element

attribute objectType/@localRef
type xs:IDREF
annotation
documentation
Brukes der et objekt er beskrevet i flere objektnoder, f. eks ved kryptering

attribute objectType/@type
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
default rich
facets
Kind Value Annotation
enumeration summary
documentation
Brukes der objektet har et sammendrag av informasjon, der subelemntene er utilstrekkelige bruk fragment
enumeration rich
enumeration report
enumeration fragment
documentation
Brukes der elementet inneholder fragmentert info som må matches med andre data, f.eks intensiometeret, ellerobjektet ikke beskriver alle sine subelementer.
annotation
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd.

attribute objectType/@runorder
type xs:string
properties
use optional
annotation
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling. I en liste av objekter kan dette feltet brukes for å angi rekkefølge der det er behov får å presisere denne
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played

attribute objectType/@reportState
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration internal
documentation
internal - kun for egne systemer, må ikke publiseres på noe måte
enumeration external
documentation
export - Dataene kan publiseres, men endringer kan forekomme på et senere tidspunkt
enumeration ready
documentation
Ready - Ferdig og endelig offentlig informasjon.
annotation
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO

attribute objectType/@purpose
type xs:string
annotation
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.

attribute objectType/@distribution
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration internal
enumeration external
enumeration public
annotation
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte

attribute objectType/@priority
type restriction of xs:int
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 0
maxInclusive 5
annotation
documentation
Setter prioritet for et og et objekt, ellers som prioritet for hele dokumentet.

element objectType/metadata
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p233.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type gluonMetadataType
properties
content complex
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
xml:lang  xs:language        

element objectType/longDescription
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p234.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type gluonNews:newsType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children gluonNews:abstract gluonNews:headline gluonNews:lead gluonNews:maintext gluonNews:shorttext gluonNews:linkcompilations
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string    rich    
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
News Type som brukes på denne måten har ikke egne metadata, dersom det ikke dreier seg om en selvstendig artikkel som er knyttet til et program. Denne artikkelen kan jo ha en egen forfatter. Dersom det er tekstinnhold i et program - ingen egne metadata.

element objectType/origin
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p235.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type originType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children metadata technicalMetadata subOrigin
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
fragmented  xs:boolean        
documentation
Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere
purpose  xs:string        
documentation
Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.
annotation
documentation
Teknisk informasjon om mediaset, bærer og format

element objectType/publications
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p236.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children publication
annotation
documentation
Hvis objektet er en sending, beskirves andre publikasjoner i dette feltet; hvis objektet er et program eller et innslag beskrives alle mulige kjente publiseringer

element objectType/publications/publication
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p237.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children metadata
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
publishingPoint  xs:string  required      
documentation
Navn på kanal, eller publiseringssted
issueCount  xs:int        
documentation
Brukes for å angi multiple antal utspillinger av beskrevet publikasjon

attribute objectType/publications/publication/@publishingPoint
type xs:string
properties
use required
annotation
documentation
Navn på kanal, eller publiseringssted

attribute objectType/publications/publication/@issueCount
type xs:int
annotation
documentation
Brukes for å angi multiple antal utspillinger av beskrevet publikasjon

element objectType/publications/publication/metadata
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p238.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type gluonMetadataType
properties
content complex
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Tittel
Beskriver objektets endelige navn
documentation
Title
Identifying the final name of the object

element objectType/polling
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p239.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type pollingType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children points trend prognosis factual question keyword electionCoefficients
annotation
documentation
Lage en poll som kan være delt i geografi, så et sett av svar.

element objectType/subelements
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p240.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children object

element objectType/subelements/object
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p241.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type objectType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children metadata ebucore:ebuCoreMain tva:TVAMain longDescription origin publications polling gluonWeather:weather tpeg:tpeg_document subelements payload xenc:EncryptedData
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
objecttype  derived by: xs:NMTOKEN  required      
channel  derived by: xs:string  optional      
subChannel  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment          
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layer  derived by: xs:string  optional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataid  xs:string        
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localid  xs:ID        
documentation
Brukes som mål for pekere innenfor et objekt
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
localRef  xs:IDREF        
documentation
Brukes der et objekt er beskrevet i flere objektnoder, f. eks ved kryptering
type  derived by: xs:NMTOKEN    rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd.
runorder  xs:string  optional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling. I en liste av objekter kan dette feltet brukes for å angi rekkefølge der det er behov får å presisere denne
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
gluonDict:statesGroupType  derived by: xs:string        
documentation

        Beskriver et objekts forskjellige tilstander
     
reportState  derived by: xs:string        
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purpose  xs:string        
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distribution  derived by: xs:string        
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
priority  derived by: xs:int        
documentation
Setter prioritet for et og et objekt, ellers som prioritet for hele dokumentet.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        

element objectType/payload
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p242.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:anyType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
annotation
documentation
For alle xml tillegg en trenger fra tid til annen


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy