complexType newsType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p546.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3
children gluonNews:abstract gluonNews:headline gluonNews:lead gluonNews:maintext gluonNews:shorttext gluonNews:linkcompilations
used by
elements trafficType/incidentDescription objectType/longDescription
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string    rich    
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Basetype for nyheter, for beskrivelse av objektene i en artikkel bruk subelements av objektet

attribute newsType/@type
type restriction of xs:string
properties
default rich
facets
Kind Value Annotation
enumeration summary
enumeration rich

element newsType/abstract
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p547.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
maxLength 128
annotation
documentation
Sammendrag - max 128 tegn, ingen formatering - skal ha publiseringskvalitet
documentation
Unformattet, less than 128 bytes

element newsType/headline
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p548.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3
type extension of gluonNews:inlineContentType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
type  derived by: xs:string    normal    
annotation
documentation
Overskrift
Kort framhevet tekst i begynnelsen av en artikkel på web eller papir i den hensikt å gi en ide om innholdet
documentation
Headline
A heading at the top of an article or page in a newspaper,  magazine or a webpage

attribute newsType/headline/@type
type restriction of xs:string
properties
default normal
facets
Kind Value Annotation
enumeration normal
enumeration slug
enumeration kicker
documentation
Stikktittel
Kort tekst som gir en merverdi til overskriften
documentation
Kicker
Short text enhancing the headline
enumeration long
enumeration short
enumeration 

element newsType/lead
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p549.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3
type extension of gluonNews:basicContentType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
children gluonNews:placeholder gluonNews:headline gluonNews:paragraph
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string  optional      
documentation
Skiller forsideplugg fra ordinær ingress
annotation
documentation
Ingress
Kortfattet og presist sammendrag av objektets viktigste innhold
documentation
Standfirst
Short presise abstract of the most important content which summarizes the object

attribute newsType/lead/@type
type restriction of xs:string
properties
use optional
facets
Kind Value Annotation
enumeration teaser
enumeration lead-in
annotation
documentation
Skiller forsideplugg fra ordinær ingress

element newsType/maintext
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p550.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3
type gluonNews:basicContentType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
mixed true
children gluonNews:placeholder gluonNews:headline gluonNews:paragraph

element newsType/shorttext
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p551.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3
type extension of gluonNews:basicContentType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
children gluonNews:placeholder gluonNews:headline gluonNews:paragraph
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
purpose  xs:string  optional      
documentation
Viser om dette f. eks. er en teksttv-tekst, et sammendrag, eller spesielt for pda.
method  derived by: xs:string  optional      
documentation
Brukes for å betagne måten sammendraget er laget på
annotation
documentation
For sammendrag og versjoner av tekst i kortform, menneskeskapt eller automatisk

attribute newsType/shorttext/@purpose
type xs:string
properties
use optional
annotation
documentation
Viser om dette f. eks. er en teksttv-tekst, et sammendrag, eller spesielt for pda.

attribute newsType/shorttext/@method
type restriction of xs:string
properties
use optional
facets
Kind Value Annotation
enumeration human
enumeration automatic
annotation
documentation
Brukes for å betagne måten sammendraget er laget på

element newsType/linkcompilations
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p552.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children gluonNews:links
annotation
documentation
For desken linker som ikke er relatert til et bestemt sted i artikkelen. Generelle lenker.

element newsType/linkcompilations/links
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p553.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children gluonNews:link
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string  required      
localid  xs:ID        
documentation
Brukes som mål for localID pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element

attribute newsType/linkcompilations/links/@type
type restriction of xs:string
properties
use required
facets
Kind Value Annotation
enumeration normal
documentation
For normale deskenlenker
enumeration related
documentation
For deskens lenketyper
enumeration inline

attribute newsType/linkcompilations/links/@localid
type xs:ID
annotation
documentation
Brukes som mål for localID pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element

element newsType/linkcompilations/links/link
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p554.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews3
type gluonNews:linkType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
type  derived by: xs:string  required      
documentation
Viser hvilken type lenke, eller snarere hvilket bruksområde lenken har. F. eks om lenkemålet er internt eller eksternt
protocol  derived by: xs:string  optional      
documentation
Protokollen for lenken, f.eks. ftp, http. Settes til analog for ikke IT baserte krysshenvisninger.
href  xs:string  optional      
documentation
Lenkemål for enhever lenketype
legend  xs:string  optional      
documentation
En forklarende tekst til lenken
bandwidth  xs:string        
documentation
Båndbredde på streaming fila som er linket til (for streamingslenker)
documentation
Target bandwith of linked and streamed multimedia file
target  xs:string  optional      
documentation
Enten navn på frame, eller navn på system som er lenkemål
purpose  xs:string        
documentation
For å skille ulike platformers lenker, sett inn verdier som en tokenlist
dataid  xs:string  optional      


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy