complexType originType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p244.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
children metadata technicalMetadata subOrigin
used by
elements objectType/origin originType/subOrigin/origin
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
fragmented  xs:boolean        
documentation
Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere
purpose  xs:string        
documentation
Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.
annotation
documentation
Peker for ressurser i produksjons og arkivsystemer
documentation
References content in the production systems.

attribute originType/@fragmented
type xs:boolean
annotation
documentation
Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere

attribute originType/@purpose
type xs:string
annotation
documentation
Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.

element originType/metadata
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p245.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type gluonMetadataType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Lagringsidentifikator
Identifikasjon av bærer
documentation
Storage identifier
Identifier of the storage

element originType/technicalMetadata
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p246.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type ebucore:formatType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children format ebucore:width ebucore:height ebucore:medium ebucore:mimeType ebucore:videoFormat ebucore:audioFormat ebucore:fileFormat ebucore:captioningFormat ebucore:signingFormat ebucore:start ebucore:duration ebucore:fileSize ebucore:filename ebucore:locator ebucore:technicalAttributeString ebucore:technicalAttributeInteger ebucore:technicalAttributeFlag ebucore:technicalAttributeFloat
annotation
documentation
***Ny versjon av ebucore:format

element originType/subOrigin
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p247.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children origin

element originType/subOrigin/origin
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p248.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type originType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children metadata technicalMetadata subOrigin
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
fragmented  xs:boolean        
documentation
Flagg dersom en kilde er delt på flere bærere
purpose  xs:string        
documentation
Brukes der man har flere versjoner av samme bildet i hver sin størelse. Alle tekniske metadata kan være forskjellige, men alle andre metadata er like.


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy