complexType affiliationType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p42.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
children organisationalRole jobPosition workWeekHours workWeekHoursReduction employmentLocation organisation organisationalUnit costCentre productionNumber relations
used by
element entityType/affiliation
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
gluonDict:employmentTypesType  derived by: xs:string  required      
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
fraction  xs:decimal        
documentation
Stillingsandel i denne delen av beskrivelsen
salaryFraction  xs:decimal        
documentation
Lønnsandel i denne delen av beskrivelsen
mainEmployer  xs:boolean        
documentation
Er dette er hovedansettelse
startDate  xs:dateTime        
documentation
Start tid og dato i ISO format
documentation
Start time and date in ISO format
startYear  xs:gYear        
documentation
Startår, årsdel av ISO dato
documentation
Start year
startMonth  derived by: xs:int        
startDay  derived by: xs:int        
startTime  xs:time        
documentation
Tidspunkt for hendelse
startDayOfWeek  derived by: xs:int        
documentation
Ukedag etter ISO 8601 er 1 mandag, 7 søndag
documentation
Day of week, starts on 1 with Monday, ends on 7 for Sunday
startPoint  xs:duration        
documentation
Start relativt fra start på foreldre objekt
documentation
Start point relative from beginning of parent
endDate  xs:dateTime  optional      
documentation
Eksakt dato
endYear  xs:gYear  optional      
endMonth  derived by: xs:int  optional      
endDay  derived by: xs:int  optional      
endTime  xs:time  optional      
documentation
Tidspunkt for hendelse
endDayOfWeek  derived by: xs:int  optional      
endPoint  xs:duration        
documentation
Slutt relativt fra start på foreldre objekt
documentation
End point relative from beginning of parent
repeatMin  xs:int  optional      
documentation
Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
repeatMax  xs:int  optional      
documentation
Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
affiliationId  xs:ID        
documentation
Id for å koble åpen og lukket del av affiliation

attribute affiliationType/@fraction
type xs:decimal
annotation
documentation
Stillingsandel i denne delen av beskrivelsen

attribute affiliationType/@salaryFraction
type xs:decimal
annotation
documentation
Lønnsandel i denne delen av beskrivelsen

attribute affiliationType/@mainEmployer
type xs:boolean
annotation
documentation
Er dette er hovedansettelse

attribute affiliationType/@affiliationId
type xs:ID
annotation
documentation
Id for å koble åpen og lukket del av affiliation

element affiliationType/organisationalRole
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p43.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Nivå innen den organisatoriske enheten. Leder, vanlig medarbeider o.l. fraværsfører

element affiliationType/jobPosition
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p44.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Stillingstittel. Denne kan defineres fritt

element affiliationType/workWeekHours
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p45.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element affiliationType/workWeekHoursReduction
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p46.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        

element affiliationType/employmentLocation
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p47.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
arbeidssted i arbeidsgiveravgiftmodus. Kontorsted i formula. Finnes en definert liste over NRKs kontorer som en peker til

element affiliationType/organisation
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p48.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Firmanavn
Fullt navn på grupper og virksomheter
documentation
Business name
Name on groups and businesses

element affiliationType/organisationalUnit
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p49.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
orgId  derived by: xs:int        
documentation
tall som identifiserer enhet
shortname  derived by: xs:string        
documentation
4 bokstavskode
annotation
documentation
Organisasjonsenhet
Organisatorisk del av virksomhet
documentation
Department
Organisational unit

attribute affiliationType/organisationalUnit/@orgId
type restriction of xs:int
facets
Kind Value Annotation
maxInclusive 9999
annotation
documentation
tall som identifiserer enhet

attribute affiliationType/organisationalUnit/@shortname
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
length 4
annotation
documentation
4 bokstavskode

element affiliationType/costCentre
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p50.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        

element affiliationType/productionNumber
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p51.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        

element affiliationType/relations
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p52.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type relationsType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children relationIsVersionOf relationHasVersion relationIsReplacedBy relationReplaces relationIsRequiredBy relationRequires relationIsPartOf relationHasPart relationIsReferencedBy relationReferences relationIsFormatOf relationHasFormat relationIsDescribedBy relationDescribes relationIsDramatisationOf relationHasDramatisation
annotation
documentation
Pekere til diverse personer og ressurser for data, eller egenskaper ved affiliation


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy