complexType administrativeInformationType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p19.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
children affiliationAppendix entitledForOvertimePayment assets recompenses authorities bankConnection socialSecurityOffice unionAffiliation relations note xenc:EncryptedData
used by
element entityType/administrativeInformation
annotation
documentation
Tilleggsdata for våre administrative systemer. Denne noden bør ha en restriktiv tilgangskontroll

element administrativeInformationType/affiliationAppendix
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p20.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children salaryGradeTitle employmentContract partTimeCause
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
affiliationReference  xs:IDREF  required      
documentation
Peker til affiliation
annotation
documentation
Tilknytning
En persons forhold til NRK eller annen organisasjon
documentation
Affiliation
Ones connection to an organization

attribute administrativeInformationType/affiliationAppendix/@affiliationReference
type xs:IDREF
properties
use required
annotation
documentation
Peker til affiliation

element administrativeInformationType/affiliationAppendix/salaryGradeTitle
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p21.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
restriction  derived by: xs:string    public    
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres. Gjelder for elementet attributtet er satt på
purpose  xs:string  optional      
documentation
Antydet bruksområde for element
annotation
documentation
Lønnstittel. Angir stillingen i en lønnsssammenheng

element administrativeInformationType/affiliationAppendix/employmentContract
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p22.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:anyURI
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
Arbveidskontrakt eller annen avtale knyttet til affiliatin

element administrativeInformationType/affiliationAppendix/partTimeCause
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p23.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
fraction          
annotation
documentation
Ved permisjon f.eks. settes årsak til permisjon og fraction att til stillingsdel

attribute administrativeInformationType/affiliationAppendix/partTimeCause/@fraction

element administrativeInformationType/entitledForOvertimePayment
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p24.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element administrativeInformationType/assets
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p25.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children asset
annotation
documentation
Ting du har fått disponere av arbeidsgivers eiendom og eiebndeler slik som kreditkort som benyttes i arbeidsforholdet

element administrativeInformationType/assets/asset
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p26.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type benefitType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children description value valueDescription assetAttribute timespan
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id          
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        

element administrativeInformationType/recompenses
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p27.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children recompense

element administrativeInformationType/recompenses/recompense
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p28.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type benefitType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children description value valueDescription assetAttribute timespan
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id          
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        

element administrativeInformationType/authorities
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p29.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children authority
annotation
documentation
For autoritetsregistre, bruk describedBy for peker til signatur og references for ev. document

element administrativeInformationType/authorities/authority
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p30.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type benefitType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children description value valueDescription assetAttribute timespan
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id          
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        

element administrativeInformationType/bankConnection
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p31.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children bankName accountNumber swiftNumber accountField
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        

element administrativeInformationType/bankConnection/bankName
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p32.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element administrativeInformationType/bankConnection/accountNumber
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p33.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element administrativeInformationType/bankConnection/swiftNumber
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p34.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Ref. ISO 9362

element administrativeInformationType/bankConnection/accountField
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p35.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        

element administrativeInformationType/socialSecurityOffice
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p36.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type entityType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
NAV

element administrativeInformationType/unionAffiliation
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p37.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children union timespan
annotation
documentation
Fagforeningstilknytning.

element administrativeInformationType/unionAffiliation/union
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p38.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type entityType
properties
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        

element administrativeInformationType/unionAffiliation/timespan
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p39.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type temporalType
properties
content complex
children start end epoch

element administrativeInformationType/relations
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p40.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type relationsType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children relationIsVersionOf relationHasVersion relationIsReplacedBy relationReplaces relationIsRequiredBy relationRequires relationIsPartOf relationHasPart relationIsReferencedBy relationReferences relationIsFormatOf relationHasFormat relationIsDescribedBy relationDescribes relationIsDramatisationOf relationHasDramatisation
annotation
documentation
Pekere til diverse personer og ressurser for data som normalt holdes skult, for åpne data bruk tilsvarende element på rot i entetyType

element administrativeInformationType/note
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p41.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy