complexType errorType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p130.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
children errorMessage module
used by
elements maintenanceType/report/transmitter/error maintenanceType/report/error
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string        
documentation
Betegnelse på gluon enhet som sender inn feilmeldingen
annotation
documentation
Ny type for feil og statusmeldinger
documentation
Response from a transmitter in case of error

attribute errorType/@quark
type xs:string
annotation
documentation
Betegnelse på gluon enhet som sender inn feilmeldingen

element errorType/errorMessage
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p131.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children user procedure message gluonDocument
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
errorType  xs:string        
documentation
Feilkode
errorPriority  xs:string        

attribute errorType/errorMessage/@errorType
type xs:string
annotation
documentation
Feilkode

attribute errorType/errorMessage/@errorPriority
type xs:string

element errorType/errorMessage/user
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p132.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
content simple

element errorType/errorMessage/procedure
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p133.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
content simple

element errorType/errorMessage/message
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p134.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
content simple

element errorType/errorMessage/gluonDocument
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p135.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element errorType/module
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p136.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children name host contact
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
moduleId  xs:string  required      

attribute errorType/module/@moduleId
type xs:string
properties
use required

element errorType/module/name
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p137.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element errorType/module/host
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p138.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Maskinnavnet

element errorType/module/contact
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p139.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type entityType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy