gluon

Dokumentasjon og xml-skjema

Gluon er et enkelt og oversiktlig mediahåndteringssystem med standardisert XML som kommunikasjonsmiddel mellom de ulike enhetene innen produksjon, publisering og distribusjon.
Nye integrasjoner bruker gluon3.x.x

Utgaver

Eldre utgaver

Skjema og dokumentasjon er laget av Tormod Værvågen og Gunnar Dahl, Norsk rikskringkasting (NRK AS). Gluon API er laget av Tormod Værvågen, Norsk rikskringkasting (NRK AS). Epost: tormod.varvagen@nrk.no eller gunnar.dahl@nrk.no
XML Schemes and documentation is written by Tormod Værvågen and Gunnar Dahl, Norsk rikskringkasting (NRK AS), Norway. Gluon API is written by Tormod Værvågen, Norsk rikskringkasting (NRK AS), Norway. Email: tormod.varvagen@nrk.no or gunnar.dahl@nrk.no