complexType maintenanceType
diagram gluon_p188.png
children publishingDirectives retransmit requestStatus report probe systemLabels senders nuclei
used by
element gluon/maintenance
annotation
documentation
Tekniske meldinger i gluonsystemet
documentation
Control and reporting inside the gluon system

element maintenanceType/publishingDirectives
diagram gluon_p189.png
properties
isRef 0
content complex
children result response
annotation
documentation
Sidevisning, brukes foreløpig kun av gluon:arena

element maintenanceType/publishingDirectives/result
diagram gluon_p190.png
properties
isRef 0
content complex
children arrangement

element maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement
diagram gluon_p191.png
properties
isRef 0
content complex
children teletextPage
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
arrIDxs:string      

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/@arrID
type xs:string
properties
isRef 0

element maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage
diagram gluon_p192.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
statusxs:booleanrequired      
fromxs:booleanrequired      
toxs:booleanoptional      
subpagesxs:stringoptional      
indexPagexs:stringoptional      
paddingTopxs:booleanrequired      
paddingBottomxs:booleanrequired      
titleOverridexs:stringoptional      
footerOverridexs:stringoptional      
removeOlderThanxs:stringoptional      

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@status
type xs:boolean
properties
isRef 0
use required

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@from
type xs:boolean
properties
isRef 0
use required

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@to
type xs:boolean
properties
isRef 0
use optional

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@subpages
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@indexPage
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@paddingTop
type xs:boolean
properties
isRef 0
use required

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@paddingBottom
type xs:boolean
properties
isRef 0
use required

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@titleOverride
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@footerOverride
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@removeOlderThan
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

element maintenanceType/publishingDirectives/response
diagram gluon_p193.png
properties
isRef 0
content complex
children polling message quiz

element maintenanceType/publishingDirectives/response/polling
diagram gluon_p194.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children televisionPage
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxs:string      

attribute maintenanceType/publishingDirectives/response/polling/@id
type xs:string
properties
isRef 0

element maintenanceType/publishingDirectives/response/polling/televisionPage
diagram gluon_p195.png
type televisionPageType
properties
isRef 0
content complex
children item

element maintenanceType/publishingDirectives/response/message
diagram gluon_p196.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children televisionPage
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxs:string      

attribute maintenanceType/publishingDirectives/response/message/@id
type xs:string
properties
isRef 0

element maintenanceType/publishingDirectives/response/message/televisionPage
diagram gluon_p197.png
type televisionPageType
properties
isRef 0
content complex
children item

element maintenanceType/publishingDirectives/response/quiz
diagram gluon_p198.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children televisionPage
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxs:string      

attribute maintenanceType/publishingDirectives/response/quiz/@id
type xs:string
properties
isRef 0

element maintenanceType/publishingDirectives/response/quiz/televisionPage
diagram gluon_p199.png
type televisionPageType
properties
isRef 0
content complex
children item

element maintenanceType/retransmit
diagram gluon_p200.png
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children artID
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
purposexs:stringrequired      
documentation
Betegnelse på quark dette skal sendes til.
annotation
documentation
Display i head bestemmer tidsrom som skal gjenskapes

attribute maintenanceType/retransmit/@purpose
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Betegnelse på quark dette skal sendes til.

element maintenanceType/retransmit/artID
diagram gluon_p201.png
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
annotation
documentation
Id på uteblivende dokument

element maintenanceType/requestStatus
diagram gluon_p202.png
properties
isRef 0
annotation
documentation
Ber om status på system

element maintenanceType/report
diagram gluon_p203.png
properties
isRef 0
content complex
children transmitter error OK
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
datexs:dateTimerequired      
senderderived by: xs:stringrequired      
documentation
En nøkkel bestående av en ipadresse et kolon og et quarknavn
threadsxs:intoptional      
annotation
documentation
For transport av feillogger, og tilstandsrapporter

attribute maintenanceType/report/@date
type xs:dateTime
properties
isRef 0
use required

attribute maintenanceType/report/@sender
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
En nøkkel bestående av en ipadresse et kolon og et quarknavn

attribute maintenanceType/report/@threads
type xs:int
properties
isRef 0
use optional

element maintenanceType/report/transmitter
diagram gluon_p204.png
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children status duration message error OK
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
quarkxs:stringrequired      
documentation
Navn på transmitter det er sendt noe til
annotation
documentation
Dette er oppbyggingen av en tilstandsrapport etter en suksessfull utsendelse av et gluon. Resultatet trenger ikke å ha gått bra riktignok

attribute maintenanceType/report/transmitter/@quark
type xs:string
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Navn på transmitter det er sendt noe til

element maintenanceType/report/transmitter/status
diagram gluon_p205.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
referencexs:intrequired      

attribute maintenanceType/report/transmitter/status/@reference
type xs:int
properties
isRef 0
use required

element maintenanceType/report/transmitter/duration
diagram gluon_p206.png
type xs:duration
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element maintenanceType/report/transmitter/message
diagram gluon_p207.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Her skal innholdet formateres, og skal kunne inneholde errorType, eller okType. Ergo dette elementet utgår.

element maintenanceType/report/transmitter/error
diagram gluon_p208.png
type errorType
properties
isRef 0
content complex
children errorMessage module
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
quarkxs:string      
documentation
Betegnelse på gluon enhet som sender inn feilmeldingen

element maintenanceType/report/transmitter/OK
diagram gluon_p209.png
type okType
properties
isRef 0
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
quarkxs:string      

element maintenanceType/report/error
diagram gluon_p210.png
type errorType
properties
isRef 0
content complex
children errorMessage module
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
quarkxs:string      
documentation
Betegnelse på gluon enhet som sender inn feilmeldingen

element maintenanceType/report/OK
diagram gluon_p211.png
type okType
properties
isRef 0
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
quarkxs:string      

element maintenanceType/probe
diagram gluon_p212.png
type referencetype
properties
isRef 0
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
labelxs:stringoptional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
referencexs:string      
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
linkxs:anyURI      
distributionderived by: xs:string      
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres
lang      
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.
annotation
documentation
For testdata

element maintenanceType/systemLabels
diagram gluon_p213.png
properties
isRef 0
content complex
children transmitter
annotation
documentation
Nøkling mellom betegnelser og adresser

element maintenanceType/systemLabels/transmitter
diagram gluon_p214.png
type transmitterType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
quarkxs:stringrequired      
conditionxs:stringoptional      
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen
urlxs:anyURIoptional      
ipxs:anyURIoptional      
encodingderived by: xs:stringoptional      
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.

element maintenanceType/senders
diagram gluon_p215.png
properties
isRef 0
content complex
children sender
annotation
documentation
Adresselister for gkuonspin

element maintenanceType/senders/sender
diagram gluon_p216.png
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children transmitter
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
ipxs:anyURI      
urlxs:anyURIoptional      
quarkxs:string      
encodingxs:stringoptional  raw    

attribute maintenanceType/senders/sender/@ip
type xs:anyURI
properties
isRef 0

attribute maintenanceType/senders/sender/@url
type xs:anyURI
properties
isRef 0
use optional

attribute maintenanceType/senders/sender/@quark
type xs:string
properties
isRef 0

attribute maintenanceType/senders/sender/@encoding
type xs:string
properties
isRef 0
default raw
use optional

element maintenanceType/senders/sender/transmitter
diagram gluon_p217.png
type transmitterType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
quarkxs:stringrequired      
conditionxs:stringoptional      
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen
urlxs:anyURIoptional      
ipxs:anyURIoptional      
encodingderived by: xs:stringoptional      
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.

element maintenanceType/nuclei
diagram gluon_p218.png
properties
isRef 0
content complex
children nucleus
annotation
documentation
Oversikt over adresse til karusellene

element maintenanceType/nuclei/nucleus
diagram gluon_p219.png
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
urlxs:anyURIrequired      

attribute maintenanceType/nuclei/nucleus/@url
type xs:anyURI
properties
isRef 0
use required


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy