complexType transmitterType
diagram gluon_p449.png
used by
elements gluon/head/transmitters/system gluon/head/transmitters/transmitter maintenanceType/systemLabels/transmitter maintenanceType/senders/sender/transmitter
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
quarkxs:stringrequired      
conditionxs:stringoptional      
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen
urlxs:anyURIoptional      
ipxs:anyURIoptional      
encodingderived by: xs:stringoptional      
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.
annotation
documentation
Beskrivelse av en mottager
documentation
Transmitter description.

attribute transmitterType/@quark
type xs:string
properties
isRef 0
use required

attribute transmitterType/@condition
type xs:string
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen

attribute transmitterType/@url
type xs:anyURI
properties
isRef 0
use optional

attribute transmitterType/@ip
type xs:anyURI
properties
isRef 0
use optional

attribute transmitterType/@encoding
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
use optional
facets
enumeration raw
enumeration urlesc
annotation
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy