complexType displayType
diagram gluon2_p104.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
used by
elements administrativeInformationType/affiliation gluon/head/display temporalType/end weatherType/period temporalType/start permissionType/timespan
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
startDate  xs:dateTime        
documentation
Start tid og dato i ISO format
documentation
Start time and date in ISO format
startYear  xs:int        
documentation
Startår
documentation
Start year
startMonth  derived by: xs:int        
startDay  derived by: xs:int        
startTime  xs:time        
documentation
Tidspunkt for hendelse
startDayOfWeek  derived by: xs:int        
documentation
Ukedag etter ISO 8601 er 1 mandag, 7 søndag
documentation
Day of week, starts on 1 with Monday, ends on 7 for Sunday
startPoint  xs:duration        
documentation
Start relativt fra start på foreldre objekt
documentation
Start point relative from beginning of parent
endDate  xs:dateTime  optional      
documentation
Eksakt dato
endYear  xs:int        
endMonth  derived by: xs:int        
endDay  derived by: xs:int        
endTime  xs:time        
documentation
Tidspunkt for hendelse
endDayOfWeek  derived by: xs:int        
endPoint  xs:duration        
documentation
Slutt relativt fra start på foreldre objekt
documentation
End point relative from beginning of parent
repeatMin  xs:int  optional      
documentation
Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
repeatMax  xs:int  optional      
documentation
Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
annotation
documentation
Type som kan definere tidsintervaller og antall visninger for objecter. Tider og datoer er definert ved separate attributter slik at en kan fylle ut bare det som er kjent. Dersom en ikke har et interval som utrykker usikkerhet for tidsomfanget, brukes bare start attributtene
documentation
Time interval and number of use for an object. Time and date are defined with seperate attributes

attribute displayType/@startDate
type xs:dateTime
annotation
documentation
Start tid og dato i ISO format
documentation
Start time and date in ISO format

attribute displayType/@startYear
type xs:int
annotation
documentation
Startår
documentation
Start year

attribute displayType/@startMonth
type restriction of xs:int
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 12

attribute displayType/@startDay
type restriction of xs:int
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 31

attribute displayType/@startTime
type xs:time
annotation
documentation
Tidspunkt for hendelse

attribute displayType/@startDayOfWeek
type restriction of xs:int
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 7
annotation
documentation
Ukedag etter ISO 8601 er 1 mandag, 7 søndag
documentation
Day of week, starts on 1 with Monday, ends on 7 for Sunday

attribute displayType/@startPoint
type xs:duration
annotation
documentation
Start relativt fra start på foreldre objekt
documentation
Start point relative from beginning of parent

attribute displayType/@endDate
type xs:dateTime
properties
use optional
annotation
documentation
Eksakt dato

attribute displayType/@endYear
type xs:int

attribute displayType/@endMonth
type restriction of xs:int
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 12

attribute displayType/@endDay
type restriction of xs:int
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 31

attribute displayType/@endTime
type xs:time
annotation
documentation
Tidspunkt for hendelse

attribute displayType/@endDayOfWeek
type restriction of xs:int
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 7

attribute displayType/@endPoint
type xs:duration
annotation
documentation
Slutt relativt fra start på foreldre objekt
documentation
End point relative from beginning of parent

attribute displayType/@repeatMin
type xs:int
properties
use optional
annotation
documentation
Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller

attribute displayType/@repeatMax
type xs:int
properties
use optional
annotation
documentation
Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy