complexType resultType
diagram gluon2_p654.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
children gluonResult:metadata gluonResult:event gluonResult:outcome gluonResult:incidents
used by
element gluon/body/result
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string  required      
dataid  xs:string  required      
new  derived by: xs:int    0    
annotation
documentation
For sportsresultater av alle slag
documentation
Result of various sport games

attribute resultType/@type
type restriction of xs:string
properties
use required
facets
Kind Value Annotation
enumeration soccer
enumeration icehockey
enumeration other

attribute resultType/@dataid
type xs:string
properties
use required

attribute resultType/@new
type restriction of xs:int
properties
default 0
facets
Kind Value Annotation
enumeration 2
enumeration 1
enumeration 0

element resultType/metadata
diagram gluon2_p655.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonMetadataType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
xml:lang  derived by: xs:language        
documentation
<div>
<h3>lang (as an attribute name)</h3>
<p>
       denotes an attribute whose value
       is a language code for the natural language of the content of
       any element; its value is inherited.  This name is reserved
       by virtue of its definition in the XML specification.</p>
</div>
<div>
<h4>Notes</h4>
<p>
      Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
      codes as the enumerated possible values is probably never
      going to be a realistic possibility. 
     </p>
<p>
      See BCP 47 at <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt">
       http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt</a>
      and the IANA language subtag registry at
      <a href="http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry">
       http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry</a>
      for further information.
     </p>
<p>
      The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
      the empty string.
     </p>
</div>
annotation
documentation
For subjekt i første omgang

element resultType/event
diagram gluon2_p656.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonResult:sportsEventType
properties
content complex
children gluonResult:participants gluonResult:arrangement gluonResult:season gluonResult:match gluonResult:arrangementGroup gluonResult:level gluonResult:class gluonResult:startDate gluonResult:delayedStartDate gluonResult:location gluonResult:organizer gluonResult:referee gluonResult:attendance gluonResult:summary gluonResult:link gluonResult:object
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id  xs:string  optional      
status  derived by: xs:int    3    
documentation
-1 - Utsatt kamp
0 - Ikke startet
1 - Pågår
2 - Pause
3 - Avsluttet
label  xs:string        
type  derived by: xs:string    rich    
scorePart1  xs:int  optional      
documentation
Brukes bare dersom type indikerer et sammendrag (summary)
scoreConsecutivePart1  xs:int  optional      
documentation
Brukes for resultater der scoringenes rekkefølge er et poeng
scorePart2  xs:int  optional      
documentation
Brukes bare dersom type indikerer et sammendrag (summary)
scoreConsecutivePart2  xs:int  optional      
documentation
Brukes for resultater der scoringenes rekkefølge er et poeng
group  xs:string  optional      
documentation
Brukes jun der det er snakk om sammendrag
annotation
documentation
Beskrivelse av konkurannsen samt deltagerliste, individuelle utøvere samt lag er partisipant(s). Spillere på et lag er contestant(s).

element resultType/outcome
diagram gluon2_p657.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children gluonResult:rank
annotation
documentation
Brukes ved individuelle idretter

element resultType/outcome/rank
diagram gluon2_p658.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonResult:rankType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children gluonResult:weight gluonResult:length gluonResult:points gluonResult:duration gluonResult:foul gluonResult:victor gluonResult:comment
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
position  xs:int  optional      
team  derived by: xs:int  optional      
dataid  xs:string  optional      

element resultType/incidents
diagram gluon2_p659.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children gluonResult:round
annotation
documentation
Hendelsene i en kamp fordelt på hendelser. Hendelsene står i kronologisk rekkefølge. Brukes ikke dersom eventet bare er referert som et sammenddrag.

element resultType/incidents/round
diagram gluon2_p660.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children gluonResult:goal gluonResult:attempt gluonResult:substitute gluonResult:corner gluonResult:punishment gluonResult:deferred gluonResult:incident gluonResult:rank
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
annotation
documentation
Et round element for hver påbegynte omgang.

attribute resultType/incidents/round/@label
type xs:string
properties
use optional

element resultType/incidents/round/goal
diagram gluon2_p661.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonResult:incidentType
properties
content complex
children gluonResult:contestant gluonResult:comment gluonResult:link gluonResult:objects
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
timeStamp  xs:string  required      
documentation
Stadionur. I fotball en verdi fra 1 til 45 for 1. omgang 46 - 90 for andre osv.
updated  xs:dateTime        
documentation
Brukes der man trenger en relasjon til virkelig tid for hendelsen
team  derived by: xs:int        
documentation
Nummer som peker til lagnummeret i partisipant elementet
type  derived by: xs:NMTOKEN    regular    
rate  derived by: xs:int    1    
documentation
Brukes ved kort, 1 er gult o.s.v.
new  derived by: xs:int  required      
documentation
0 - dette er ikke den nyeste hendelsen. 1 - dette er en ny hendelse. 2 - dette er en rettelse.
dataid  xs:NMTOKEN  required      

element resultType/incidents/round/attempt
diagram gluon2_p662.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonResult:incidentType
properties
content complex
children gluonResult:contestant gluonResult:comment gluonResult:link gluonResult:objects
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
timeStamp  xs:string  required      
documentation
Stadionur. I fotball en verdi fra 1 til 45 for 1. omgang 46 - 90 for andre osv.
updated  xs:dateTime        
documentation
Brukes der man trenger en relasjon til virkelig tid for hendelsen
team  derived by: xs:int        
documentation
Nummer som peker til lagnummeret i partisipant elementet
type  derived by: xs:NMTOKEN    regular    
rate  derived by: xs:int    1    
documentation
Brukes ved kort, 1 er gult o.s.v.
new  derived by: xs:int  required      
documentation
0 - dette er ikke den nyeste hendelsen. 1 - dette er en ny hendelse. 2 - dette er en rettelse.
dataid  xs:NMTOKEN  required      

element resultType/incidents/round/substitute
diagram gluon2_p663.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonResult:incidentType
properties
content complex
children gluonResult:contestant gluonResult:comment gluonResult:link gluonResult:objects
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
timeStamp  xs:string  required      
documentation
Stadionur. I fotball en verdi fra 1 til 45 for 1. omgang 46 - 90 for andre osv.
updated  xs:dateTime        
documentation
Brukes der man trenger en relasjon til virkelig tid for hendelsen
team  derived by: xs:int        
documentation
Nummer som peker til lagnummeret i partisipant elementet
type  derived by: xs:NMTOKEN    regular    
rate  derived by: xs:int    1    
documentation
Brukes ved kort, 1 er gult o.s.v.
new  derived by: xs:int  required      
documentation
0 - dette er ikke den nyeste hendelsen. 1 - dette er en ny hendelse. 2 - dette er en rettelse.
dataid  xs:NMTOKEN  required      

element resultType/incidents/round/corner
diagram gluon2_p664.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonResult:incidentType
properties
content complex
children gluonResult:contestant gluonResult:comment gluonResult:link gluonResult:objects
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
timeStamp  xs:string  required      
documentation
Stadionur. I fotball en verdi fra 1 til 45 for 1. omgang 46 - 90 for andre osv.
updated  xs:dateTime        
documentation
Brukes der man trenger en relasjon til virkelig tid for hendelsen
team  derived by: xs:int        
documentation
Nummer som peker til lagnummeret i partisipant elementet
type  derived by: xs:NMTOKEN    regular    
rate  derived by: xs:int    1    
documentation
Brukes ved kort, 1 er gult o.s.v.
new  derived by: xs:int  required      
documentation
0 - dette er ikke den nyeste hendelsen. 1 - dette er en ny hendelse. 2 - dette er en rettelse.
dataid  xs:NMTOKEN  required      

element resultType/incidents/round/punishment
diagram gluon2_p665.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonResult:incidentType
properties
content complex
children gluonResult:contestant gluonResult:comment gluonResult:link gluonResult:objects
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
timeStamp  xs:string  required      
documentation
Stadionur. I fotball en verdi fra 1 til 45 for 1. omgang 46 - 90 for andre osv.
updated  xs:dateTime        
documentation
Brukes der man trenger en relasjon til virkelig tid for hendelsen
team  derived by: xs:int        
documentation
Nummer som peker til lagnummeret i partisipant elementet
type  derived by: xs:NMTOKEN    regular    
rate  derived by: xs:int    1    
documentation
Brukes ved kort, 1 er gult o.s.v.
new  derived by: xs:int  required      
documentation
0 - dette er ikke den nyeste hendelsen. 1 - dette er en ny hendelse. 2 - dette er en rettelse.
dataid  xs:NMTOKEN  required      

element resultType/incidents/round/deferred
diagram gluon2_p666.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonResult:incidentType
properties
content complex
children gluonResult:contestant gluonResult:comment gluonResult:link gluonResult:objects
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
timeStamp  xs:string  required      
documentation
Stadionur. I fotball en verdi fra 1 til 45 for 1. omgang 46 - 90 for andre osv.
updated  xs:dateTime        
documentation
Brukes der man trenger en relasjon til virkelig tid for hendelsen
team  derived by: xs:int        
documentation
Nummer som peker til lagnummeret i partisipant elementet
type  derived by: xs:NMTOKEN    regular    
rate  derived by: xs:int    1    
documentation
Brukes ved kort, 1 er gult o.s.v.
new  derived by: xs:int  required      
documentation
0 - dette er ikke den nyeste hendelsen. 1 - dette er en ny hendelse. 2 - dette er en rettelse.
dataid  xs:NMTOKEN  required      
annotation
documentation
Brukes om avventende hendelser, f. eks. en idømt straffe

element resultType/incidents/round/incident
diagram gluon2_p667.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonResult:incidentType
properties
content complex
children gluonResult:contestant gluonResult:comment gluonResult:link gluonResult:objects
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
timeStamp  xs:string  required      
documentation
Stadionur. I fotball en verdi fra 1 til 45 for 1. omgang 46 - 90 for andre osv.
updated  xs:dateTime        
documentation
Brukes der man trenger en relasjon til virkelig tid for hendelsen
team  derived by: xs:int        
documentation
Nummer som peker til lagnummeret i partisipant elementet
type  derived by: xs:NMTOKEN    regular    
rate  derived by: xs:int    1    
documentation
Brukes ved kort, 1 er gult o.s.v.
new  derived by: xs:int  required      
documentation
0 - dette er ikke den nyeste hendelsen. 1 - dette er en ny hendelse. 2 - dette er en rettelse.
dataid  xs:NMTOKEN  required      
annotation
documentation
Generell hendelse

element resultType/incidents/round/rank
diagram gluon2_p668.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonResult:rankType
properties
content complex
children gluonResult:weight gluonResult:length gluonResult:points gluonResult:duration gluonResult:foul gluonResult:victor gluonResult:comment
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
position  xs:int  optional      
team  derived by: xs:int  optional      
dataid  xs:string  optional      


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy